Vuosiraportti 2022

Vuonna 2022 autoimme asiakkaitamme vastaamaan aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Vuoden aikana saimme myös tunnustusta vastuullisuusteoistamme. Haastavasta globaalista markkinatilanteesta huolimatta pärjäsimme erinomaisesti. Panostuksemme tuotekehitykseen sekä skaalautuvaan liiketoimintaan tukevat kestävää kasvua.

514,2
MEUR

liikevaihto

62,5
MEUR

liiketulos (EBIT)

18,7
%

oman pääoman tuotto (ROE)

1,24
EUR

osakekohtainen tulos (EPS)

Ville Voipio and Kai Öistämö

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tervehdys 2022

Tuote- ja teknologiajohtajuus omasta anturiteknologiastamme digitaalisiin ratkaisuihin on Vaisalan strategian keskeinen menestystekijä.

Vuoden 2022 kohokohdat

2 200+

työntekijää globaalisti

4,2
/5

työntekijöiden sitoutuminen

12
%

T&K-investoinnit

300

tuoteperhettä

Arvonluonti vuonna 2022

Image
Arvonluontimalli
Value for customers

Arvoa asiakkaille

Vaisalan teknologiat ja ratkaisut auttavat turvaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat toimintojen tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua.

Value for employees

Arvoa työntekijöille

Vaisala tarjoaa monipuolisia tehtäviä osaaville ja motivoituneille ammattilaisille, jotka arvostavat työn merkityksellisyyttä ja uuden oppimista.

Value for society and the environment

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Luomme arvoa yhteiskunnalle tarkoilla ja luotettavilla ympäristö- ja olosuhdemittauksilla sekä siten tukemalla viranomaisten ja yritysten päätöksentekoa.

Value for investors

Arvoa sijoittajille

Vaisalan kestävä liiketoiminta tarjoaa vastuullisia tuottoja sijoittajille.

100
%

uusiutuvaa sähköä

4,2
/5

yhdenvertaisuusindeksi

83
%

hankinnoista (kulujen mukaan) ESG-arvioiduilta toimittajilta

91
%

työntekijöistä ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

UN Sustainable Development Goals

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Global megatrends

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.