Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategia

Image
Vaisala  strategy image

 

Vaisalan strategia tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteillaan ja teknologioillaan Vaisala edistää asiakkaidensa liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin Vaisala myös merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen.   

Vaisala tavoittelee markkinajohtajuutta markkinoilla, joilla se toimii. Yhtiö on tunnistanut neljä ajuria strategian onnistuneeseen toteuttamiseen:  

  • Tuote- ja teknologiajohtajuus antureista digitaalisiin ratkaisuihin   
  • Asiakasymmärryksen ja sovellusosaamisen korkea taso   
  • Toimitusketjun erinomaisuus 
  • Merkitykselliseen työhön perustuva kulttuuri ja sitoutuneet ammattilaiset

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.