Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiamme tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteillamme ja teknologioillamme edistämme asiakkaidemme liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä.

Toimintamme ytimessä olevien ilmastotoimien ja teknologisen edelläkävijyyden pohjalta terävöitimme olemassaolomme tarkoitusta ja strategisia painopisteitämme vuonna 2023. Pyrimme vaikuttamaan entistäkin vahvemmin asiakkaidemme ja planeettamme haasteiden ratkaisemiseen sekä edistämään kestävää kasvua.

Kirkastimme olemassaolomme tarkoitusta korostaaksemme entistä enemmän aktiivista rooliamme dataan perustuvien ilmastotoimien mahdollistamisessa. Uusi tarkoituksemme on Taking every measure for the planet. Päivitimme tarkoituksen viestiäksemme kuinka mittausteknologiamme tarjoavat asiakkaillemme olennaista tietoa. Tämä auttaa heitä parantamaan toimintaansa ja tuottamaan myönteisiä ilmastovaikutuksia. Haluamme myös osoittaa täyden sitoutumisemme kestävään kehitykseen.

Strategiamme rakentuu neljälle keskeiselle onnistumisen ajurille

Strategiamme keskiössä on neljä onnistumisen ajuria: korkea asiakasymmärrys ja sovellusosaaminen; tuote- ja teknologiajohtajuus antureista digitaalisiin ratkaisuihin; toimitusketjun erinomaisuus; sekä merkitykselliseen työhön perustuva kulttuuri ja sitoutuneet ammattilaiset.

Asiakasymmärrys ja sovellusosaaminen

Mittausratkaisumme pohjautuvat syvälliseen ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista eri sovellusalueilla meteorologiasta ja uusiutuvasta energiasta teollisuuteen ja terveysteknologiaan. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa täyttääksemme heidän mittausvaatimuksensa ja mahdollistaaksemme ilmastotoimet.

Tuote- ja teknologiajohtajuus

Laajentaaksemme teknologista johtoasemaamme panostamme voimakkaasti kasvualueisiimme, jotka ulottuvat antureista digitaalisiin ratkaisuihin. Investoimme huomattavasti tuotekehitykseen. Vuonna 2023 Vaisalan T&K-investoinnit olivat 12,5 % liikevaihdosta. Kehitämme jatkuvasti innovaatioprosessiamme ja -käytäntöjämme.

Toimitusketjun erinomaisuus

Valikoimaamme kuuluu satoja tuoteperheitä ja tuhansia tuotteita, ja palvelemme asiakkaita yli 150 maassa. Koska erilaiset sovellusalueet tarvitsevat erilaisia tuotteita ja ratkaisuja, tuotteemme tehdään miltei aina tilauksesta. Tämä edellyttää huippuosaamista ja ketteryyttä koko toimitusketjussamme ja toiminnoissamme. Kehitämme skaalautuvia toimintatapoja jatkuvasti ja otamme käyttöön uusia teknologioita, kuten automatisoidun ja dataan perustuvan älykäs tehdas -konseptin.

Merkitykselliseen työhön perustuva kulttuuri ja sitoutuneet ammattilaiset

Motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijämme ovat tärkein menestyksemme avain, ja jatkamme kulttuurimme kehittämistä. Tavoitteenamme on edistää henkilöstömme hyvinvointia ja henkilökohtaista kasvua sekä kehittää monimuotoista ja osallistavaa yhteisöä tukeaksemme liiketoimintaamme ja positiivista vaikutustamme planeetallemme. Kannustamme edelläkävijyyttä, uteliaisuutta ja sitoutuneisuutta ja olemme aloittaneet työntekijöiden resurssiryhmäohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja inkluusiota työssä.

Strategiset painopisteet skaalautuvan ja kestävän kasvun edistämiseksi

Täydentääksemme nykyisen strategiamme onnistumisen ajureita olemme määritelleet neljä strategista painopistettä. Niiden avulla säilytämme markkinajohtajuutemme ja laajennamme toimintaamme uusille markkinoille. Jatkamme kasvua teollisten mittausten alalla läpimurtoteknologioiden avulla. Kasvamme laajentamalla toimintaamme energiasiirtymässä sekä tilauspohjaisessa dataliiketoiminnassa. Parannamme kannattavuutta sääjärjestelmien globaalina johtajana. Yksinkertaistamme ja skaalaamme toimintojamme vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella. Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

I