Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategia

​Vaisalan tavoitteena on kannattava kasvu, johon pyritään toteuttamalla strategisia teemoja: asiakasarvon luominen, luotettavuus ja yksinkertaistaminen.

Weather and Environment -liiketoiminta-alue synnyttää asiakasarvoa rakentamalla uutta liiketoimintaa päätöksenteon tukipalveluista, joita tarjotaan uusiutuvien energiamarkkinoiden asiakkaille sekä ilmailu- ja tieasiakkaille. Industrial Measurement -liiketoiminta-alue luo lisäarvoa asiakkaidensa toiminnoille laajentamalla tarjoamaansa life science- ja teollisuusasiakkaille sekä kehittämällä myyntikanaviaan.

Luotettavuus synnyttää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, hyvin toimiva asiakaspalvelu ja oikea-aikaiset toiminnot varmistavat luotettavan asiakaskokemuksen.

Yksinkertaistaminen lisää toiminnan tehokkuutta. Optimoidut globaalit verkostot, virtaviivaistetut toimitusketjut, yhtenäiset ratkaisut ja jatkuva kehittäminen kaikissa funktioissa varmistavat Vaisalan toiminnan tehostumisen.​ Vaisalan tavoitteena on kannattava kasvu, johon pyritään toteuttamalla strategisia teemoja: asiakasarvon luominen, luotettavuus ja yksinkertaistaminen.

Weather and Environment-liiketoiminta-alue synnyttää asiakasarvoa rakentamalla uutta liiketoimintaa päätöksenteon tukipalveluista, joita tarjotaan uusiutuvien energiamarkkinoiden asiakkaille sekä ilmailu- ja tieasiakkaille. Industrial Measurement -liiketoiminta-alue luo lisäarvoa asiakkaidensa toiminnoille laajentamalla tarjoamaansa life science- ja teollisuusasiakkaille sekä kehittämällä myyntikanaviaan.

Luotettavuus synnyttää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, hyvin toimiva asiakaspalvelu ja oikea-aikaiset toiminnot varmistavat luotettavan asiakaskokemuksen.

Yksinkertaistaminen lisää toiminnan tehokkuutta. Optimoidut globaalit verkostot, virtaviivaistetut toimitusketjut, yhtenäiset ratkaisut ja jatkuva kehittäminen kaikissa funktioissa varmistavat Vaisalan toiminnan tehostumisen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu

Vaisala tavoittelee 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua. Valituilla kasvualueilla, kuten uusiutuva energia, sähkönsiirto ja life science, tavoitteena on ylittää 10 %:n vuotuinen kasvu.

Kannattavuus

Vaisala tavoittelee kannattavaa kasvua ja tavoitteena on saavuttaa 15 %:n liikevoittomarginaali.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.