Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategia

Vaisalan tavoitteena on kannattava kasvu, jota toteutetaan strategisten painopistealueiden kautta.

Industrial Measurements -liiketoiminta-alue jatkaa tuotejohtajuuteen perustuvaa strategiaansa kasvun vauhdittamiseksi edelleen. Liiketoiminta-alueen strategisia tavoitteita ovat saavuttaa vahva asema sähkönsiirrossa ja life sciencessa, kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita ymmärtämällä syvällisesti asiakkaiden tarpeita, ja etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuussovelluksissa.

Weather and Environment -liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavuutta ja kasvua, jotka pohjautuvat johtaviin tuotteisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Liiketoiminta-alueen strategisia tavoitteita ovat kilpailukyvyn systemaattinen parantaminen tuoteportfolion uudistamisen kautta; kasvu meteorologista infrastruktuuria kehittävissä projekteissa kehittyvillä markkinoilla; kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat päätöksentekoa sääkriittisissä toiminnoissa; sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen ympäristön mittaustarpeisiin ilmanlaatu keihäänkärkenä.

Operations-yksikkö jatkaa Vaisalan tuotantojärjestelmän (Vaisala Production System) kehittämistä tullakseen parhaaksi laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjussa. Tuotantojärjestelmän perustana on toimintakulttuuri, joka osallistaa kaikki systemaattiseen parantamiseen. Operations-yksikön strategisina kehitysalueina ovat myös tuottavuuden parantaminen, keskeisten tuotantoteknologioiden ja hankintatoimen sekä tuotteiden elinkaarihallinnan prosessien kehittäminen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu

Vaisala tavoittelee 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua. Valituilla kasvualueilla, kuten uusiutuva energia, sähkönsiirto ja life science, tavoitteena on ylittää 10 %:n vuotuinen kasvu.

Kannattavuus

Vaisala tavoittelee kannattavaa kasvua ja tavoitteena on saavuttaa 15 %:n liikevoittomarginaali.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.