Elintarvikkeet, juomat ja maatalous

Säästä energiaa, vähennä kustannuksia, optimoi prosessit ja varmista turvallisuus käyttämällä tarkkoja ja vakaita mittalaitteita.

Elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä maataloudessa on noudatettava tiukkoja turvaohjeita ja säädöksiä kontaminaation estämiseksi ja lopputuotteiden korkean laadun varmistamiseksi. Turvasäädösten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä pienetkin ongelmat voivat vaikuttaa tuotteiden laatuun ja elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä aiheuttaa tuottavuuden heikentymistä ja odottamattomia tuotantokatkoksia. Mittalaitteiden avulla ehkäistään ongelmia ruoka-aineiden tuotannossa ja käsittelyssä sekä juomien tuotannossa. Luotettava ja tarkka prosessin valvonta ja tarvittavien työkalujen saatavuus ovat tärkeitä asioita, kun optimoidaan koko tuotantoprosessi ruoka-aineiden kasvatuksesta käsittelyyn, valmistukseen, täyttöön, pakkaukseen ja säilytykseen.

Vaisalan mittalaitevalikoimassa on mittalaitteita Brix-arvon, kuiva-aineen kokonaismäärän ja nestepitoisuuden mittaukseen linjalta sekä kosteuden, lämpötilan, kastepisteen, hiilidioksidin (CO2), höyrystyneen vetyperoksidin ja paineilman mittaukseen.

 

Kuivausprosessi – pastan kuivaus

Kuivausprosessin optimointi

Kuivausprosessin optimointi edellyttää kuivausilman tarkkaa mittausta. On tärkeää pitää ilma riittävän kuivana mikrobien kasvun ehkäisemiseksi ja tuotteiden pitämiseksi turvallisena. Optimaaliset olosuhteet voidaan saavuttaa vain tarkalla kuivaimen valvonnalla. Kuivausprosessin optimointi tarjoaa kilpailuedun valmistajille, tuo energia- ja kustannussäästöjä sekä parantaa prosessin yhdenmukaisuutta ja lopputuotteiden laatua. Tyypillisiä sovelluksia ovat leijupeti- ja sumukuivauksen valvonta sekä leivontauunien kosteustason valvonta.

 

Brix-mittaus linjasta elintarvikkeiden ja juomien valmistusprosesseissa

Brix-mittaus linjalta elintarvikkeiden ja juomien valmistusprosessien valvonnassa

Brix-arvon, kuiva-aineen kokonaismäärän ja nestepitoisuuden mittaus ja säätö linjalla voi auttaa parantamaan laatua, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja tuottavuutta elintarviketuotannossa. Teollisuudenalan yleinen kehityssuunta on kohti parempaa jäljitettävyyttä ml. laitteisto, joka täyttää elintarvikkeiden ja juomien prosessisovellusten tiukat hygieniavaatimukset.

Hygieenisillä Vaisala K-PATENTS® -refraktometreillä on 3-A-standardihyväksyntä, ja ne on suunniteltu nestemäisten elintarvikkeiden ja juomien käsittelyn hygieenisiin olosuhteisiin. Asianmukaisesti sertifioitu laite vähentää bakteerien kasvun ja ristikontaminaation riskiä sekä edesauttaa elintarvikkeiden turvallista käsittelyä.

Vaisalan prosessirefraktometrit soveltuvat ihanteellisesti täyttölinjojen ja jätevirtojen ohjaukseen sekä muun muassa seuraavien tuotteiden tuotantoprosessien valvontaan:
•    viini, olut ja muut alkoholijuomat 
•    mehut, virvoitusjuomat, makuvedetja funktionaaliset tuotteet, kahvi ja tee 
•    meijerituotteet ja äidinmaidonkorvike 
•    makeutusaineet, makeiset ja konditoriatuotteet
•    kananmunatuotteet
•    rasvat ja öljyt
•    kala- ja lihatuotteet
•    ruokien valmistusaineet, lisäaineet ja aromiaineet 
•    hedelmät ja vihannekset
•    valmisjälkiruoat. 

Elintarvikkeiden säilytys ja turvallisuus

Säilytys ja turvallisuus

Tuoretuotteiden säilytysolosuhteet on pidettävä jatkuvasti optimaalisina. Asianmukainen kosteuden ja CO2-pitoisuuden valvonta suojaa tuotteita kuivumiselta, pilaantumiselta ja vanhenemiselta. 

Kylmävarastojen kosteuden ja lämpötilan valvonta vähentää huurteen ja kondensaation muodostumista, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää huurteenpoistokustannuksia. Tarkka ilman kosteustasojen valvonta saattaa vähentää tarpeettoman lämmityksen tarvetta ja vähentää myös energiakustannuksia.

CO2-pitoisuuksien valvonta on välttämätöntä ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi käymislaitoksissa, panimoissa, viininvalmistamoissa ja hiilihapotettujen juomien pullotusprosesseissa sekä hedelmä- ja vihannesvarastoissa. Myös CO2-jäähdytteisissä tiloissa on valvottava hiilidioksidipitoisuutta kohteissa, joissa on olemassa vaara jäähdytysaineen vuodoista.

 

Kasvihuoneet ja tuotantoeläimet

Maatalous

Maanviljelijät ovat nykyään managereita, joiden on hallittava hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta ja lämpötilaa kasvihuoneissa ja vertikaaliviljelylaitoksissa stabiilien olosuhteiden, hyvän tuottavuuden ja tuotteiden laadun varmistamiseksi. Kuluttajat haluavat takeet eläinten hyvinvoinnista, joten eläinsuojien lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta on tärkeää valvoa eläinten hyvien elinolosuhteiden ja riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Myös ulkotilojen olosuhteita voi valvoa mittaamalla tuulta, sadetta, erilaisia kosteusparametreja ja lämpötilaa. Lue lisätietoja kasvihuoneiden CO2-mittauksesta, eläinsuojien sisäilman valvonnasta ja maatalouden veden hallinnasta.

Miksi kannattaa valita Vaisala?

Vaisala on maailman johtava elintarvike-, juoma- ja maatalousalojen teollisten mittausratkaisujen toimittaja. Meillä on yli 80 vuoden kokemus korkealaatuisten ja luotettavien mittalaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Vaisala auttaa saavuttamaan tehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet tarkoilla ohjaus- ja valvontalaitteilla, jotka täyttävät tiukimmat hygieniavaatimukset. Kaikki Vaisalan tuotteet valmistetaan tarkkaan valvotuissa olosuhteissa omissa tuotantotiloissamme Suomessa. 

3A SSI -ohjauskomitean laitevalmistajajäsenenä Vaisala on sitoutunut noudattamaan korkeimpia hygieenisen tekniikan standardeja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien sekä prosessilinjalla käytettävien laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.