Megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle niin inspiraation lähteinä kuin kasvun mahdollistajina. Tutkimme jatkuvasti markkinoita ja teknologioita löytääksemme uusia keinoja megatrendien valjastamiseksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Hurricane from a beach

Ilmastonmuutos

Luotettavien havaintojen ja ennusteiden avulla suojataan ihmishenkiä ja infrastruktuuria, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen puolestaan vaatii kasvavassa määrin tekoja myös teollisuudelta. Vaisala auttaa esimerkiksi asiakkaitaan rakentamaan säähavaintoverkkoja ja lisäämään valmiuksia äärisääilmiöiden ennustamiseksi.

Wind mills at sunset

Uusiutuva energia

Erilaiset puhtaan ja uusiutuvan energian muodot yleistyvät, ovat kustannustehokkaita ja auttavat lievittämään ilmastonmuutosta. Uusiutuvat energialähteet perustuvat vaihteleville olosuhteille, minkä vuoksi paikan valinta ja mittaaminen tai prosessin jatkuva tarkkailu ovat olennaisia keinoja vakaan energiantuotannon takaamiseksi. Vaisalan mittausteknologiat auttavat saamaan enemmän irti tuuli- ja aurinkovoimaloista sekä biokaasulaitoksista.

Industrial / agricultural facilities

Resurssitehokkuus

Resurssitehokkaassa liiketoiminnassa vähemmän on enemmän, kun raakamateriaaleja hyödynnetään taloudellisesti ja kestävästi. Kiertotaloudessa materiaaleja kierrätetään ja hyödynnetään arvoketjussa uudelleen sen sijaan, että niistä tulisi jätettä. Mittalaitteemme tehostavat esimerkiksi tuotantoprosesseja ja auttavat säästämään luonnonvaroja.

Medicine production

Hyvinvointi ja terveys

Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia terveydestään ja tietoisempia ympäristöstään. Mittaamalla olosuhteita niin sisä- kuin ulkotiloissakin voidaan huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Viranomaiset myös sääntelevät lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja yhä tiukemmin. Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi varmistaa turvalliset ja terveelliset asumis-, työskentely- ja tuotanto-olosuhteet.