Megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle niin inspiraation lähteinä kuin kasvun mahdollistajina. Tutkimme jatkuvasti markkinoita ja teknologioita löytääksemme uusia keinoja megatrendien valjastamiseksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Hurricane from a beach

Ilmastonmuutos

Luotettavien havaintojen ja ennusteiden avulla suojataan ihmishenkiä ja infrastruktuuria, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen puolestaan vaatii kasvavassa määrin tekoja myös teollisuudelta. Vaisala auttaa esimerkiksi asiakkaitaan rakentamaan säähavaintoverkkoja ja lisäämään valmiuksia äärisääilmiöiden ennustamiseksi.

Wind mills at sunset

Uusiutuva energia

Erilaiset puhtaan ja uusiutuvan energian muodot yleistyvät, ovat kustannustehokkaita ja auttavat lievittämään ilmastonmuutosta. Uusiutuvat energialähteet perustuvat vaihteleville olosuhteille, minkä vuoksi paikan valinta ja mittaaminen tai prosessin jatkuva tarkkailu ovat olennaisia keinoja vakaan energiantuotannon takaamiseksi. Vaisalan mittausteknologiat auttavat saamaan enemmän irti tuuli- ja aurinkovoimaloista sekä biokaasulaitoksista.

Industrial / agricultural facilities

Resurssitehokkuus

Resurssitehokkaassa liiketoiminnassa vähemmän on enemmän, kun raakamateriaaleja hyödynnetään taloudellisesti ja kestävästi. Kiertotaloudessa materiaaleja kierrätetään ja hyödynnetään arvoketjussa uudelleen sen sijaan, että niistä tulisi jätettä. Mittalaitteemme tehostavat esimerkiksi tuotantoprosesseja ja auttavat säästämään luonnonvaroja.

Medicine production

Hyvinvointi ja terveys

Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia terveydestään ja tietoisempia ympäristöstään. Mittaamalla olosuhteita niin sisä- kuin ulkotiloissakin voidaan huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Viranomaiset myös sääntelevät lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja yhä tiukemmin. Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi varmistaa turvalliset ja terveelliset asumis-, työskentely- ja tuotanto-olosuhteet.

Electricity / power grid at sunset

Älykäs energian jakelu ja kulutus

Väestönkasvu, digitalisaatio ja teollistuminen lisäävät energian tarvetta maailmanlaajuisesti. Jotta voimme vastata energian kysyntään myös tulevaisuudessa, meidän on tuotettava ja kulutettava energiaa tehokkaammin. Vaisalan mittausteknologioilla voidaan optimoida monia teollisuusprosesseja ja siten parantaa energiatehokkuutta ja tuotantoa aloilla, jotka vaativat runsaasti energiaa.

People and traffic in a crossing in a big city

Kestävät älykaupungit

Kaupunkien kasvaessa yhä useammat ihmiset altistuvat niiden ympäristövaikutuksille. Kun väestö, liikenne ja teollisuus keskittyvät entistä enemmän samoille alueille, on sillä vaikutuksia kaupunkien säähän ja olosuhteisiin, kuten ilmanlaatuun. Vaisala tarjoaa luotettavia ratkaisuja, joilla mitataan ilmanlaatua, teiden ja kaupunkien sääolosuhteita sekä sisäilmaa rakennuksissa.

City highway crossing at night

Liikkumisen tulevaisuus

Automaatio, digitalisaatio ja innovatiiviset energialähteet muuttavat liikennettä ja liikkumisen muotoja. Itseohjautuvat ajoneuvot edellyttävät tuekseen entistä tarkempia ympäristöhavaintoja. Havainnot ja analyysit ympäristöstä ja teiden kunnosta lisäävät liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta eri olosuhteissa. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutukset ovat lisänneet tarvetta löytää niille vaihtoehtoja. Vaisalan ratkaisut muun muassa yhdistelevät mittausteknologiaa, konenäköhavaintoja, ennusteita sekä avointa dataa ja tarjoavat siten informaatiota liikennetoimijoille.

Man in a data center

Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä ja toimintamalleja. Teollinen internet (IoT) mahdollistaa laitteiden kytkemisen pilvipalveluiden avulla. Dataa voidaan myös hyödyntää ja yhdistää uusin tavoin, mikä mahdollistaa uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen luomisen. Vaisalan säähavaintoverkot tuottavat tietoa viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja suurelle yleisölle. Mittalaitteemme valvovat myös digitaalista ympäristöä ylläpitäviä konesaleja.