Yhtiökokous 2019

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019 Vaisala Oyj:n pääkonttorissa.

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019, 19.7.2019

Viimeisimmät tiedotteet