H2O2 ja biodekontaminaation mittaus, valvonta ja hallinta

Tehokkaat prosessit, syklin kehittäminen ja validointi

Vetyperoksidin (H2O2) avulla voi suorittaa ympäristöystävällisesti biodekontaminaation isolaattoreille, sairaalahuoneille, läpiantoluukuille ja muille sovelluksille. Höyrystyneen vetyperoksidin pitoisuustasoja mitataan biodekontaminaation aikana oikeiden olosuhteiden varmistamiseksi.

Jotta mittaukset pysyvät tarkkoina useiden biodekontaminaatioprosessien ajan, PEROXCAP-anturissa on kaksi erityisominaisuutta: jatkuva anturielementin lämmitys ja puhdistustoiminnot (lyhyet lämmitysvälit). Lämmitys ehkäisee kondensaatiota anturissa, ja puhdistustoiminto puhdistaa epäpuhtaudet anturin kalvosta. HPP270-sarjan mittapäiden älykäs mittaustekniikka auttaa ylläpitämään mittaustarkkuutta kalibrointien välillä myös haastavissa, kosteissa biodekontaminaatioprosesseissa.   

 • Isolaattorit, cRABS
 • Läpiantoluukut ja -kaapit
 • Höyrygeneraattorit
 • Inkubaattorit
 • Tuotantolinjat
   

H2O2-mittaus: suhteellinen saturaatio

PEROXCAP®-anturitekniikassa hyödynnetään kahta HUMICAP®-anturia, joista toinen on tavallinen HUMICAP-anturi ja toisessa on katalyyttinen kerros, joka estää H2O2-molekyylien joutumisen anturin kalvoon ja mittaa vain ilmaseoksen vesihöyryä. HPP272-anturissa on lisäksi RTD-lämpötila-anturi, jotta kosteuden lisäksi voidaan mitata prosessin lämpötilaa (sekä suhteellista kosteutta ja suhteellista saturaatiota). Myös biodekontaminaation kannalta usein tärkeitä kastepisteen ja höyrynpaineen arvoa voidaan mitata. HPP271-mittapäävaihtoehto mittaa H2O2:n ppm/tilavuus-arvoa.

LATAA BIODEKONTAMINAATIO-OPAS

PEROXCAP®-tekniikan edut

 • Ainutlaatuiset kapasitiiviset ohutkalvopolymeerianturit toistettavaan mittaukseen
 • Vakaa myös erittäin kosteissa biodekontaminaatioympäristöissä
 • Useita mittausparametreja yhdellä laitteella
 • Kalibrointi paikalla tai tehtaalla jäljitettävästi
Lue lisää

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäät

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäissä on sekä digitaaliset että analogiset lähdöt. Mittapäät on kehitetty valmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät biodekontaminaatioprosesseissa kaasumaista vetyperoksidia. Vetyperoksidin lisäksi mittapää mittaa lämpötilan ja kosteuden suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja höyryn paineen perusteella. Mittapäitä voi käyttää sekä valvontaan että ohjaukseen.

Mittapäitä voi käyttää valinnaisten Vaisalan Indigo-lähettimien kanssa tai itsenäisinä mittapäinä. Indigo-lähettimet tarjoavat helppokäyttöisen käyttöliittymän, ja ne voi määrittää prosessin tarpeiden mukaisesti. Indigo-lähettimien mukana toimitetaan käyttövalmis mittapääliitäntä, LCD-värinäyttö (valinnainen näytötön versio analogiselle mallille) ja IP65-kotelointi. Yksinkertaista mittapään määritystä, kalibrointia ja säätöä varten mittapään voi yhdistää Vaisalan Insight PC -ohjelmistoon.
 

HPP270 sarja

Liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Lisätietoja vetyperoksidihöyryä hyödyntävästä biodekontaminaatiosta

Laskuri

Vetyperoksidilaskuri

Tämän höyrystyneen vetyperoksidin laskurin avulla voit simuloida biodekontaminaatioprosesseja suljetuissa ja avoimissa järjestelmissä tai vapaan haihtumisen olosuhteissa. Valitse vain käyttämäsi menetelmä sekä syöteparametrit, kuten vaiheen kesto, lämpötila, ruiskutusnopeus ja H2O2-nesteen pitoisuus.

Lue lisää

Webinar

vH2O2 Calculator: How to simulate conditions in bio-decontamination processes

Learn how to simulate bio-decontamination conditions in closed and open systems, or under free evaporation conditions using our online H2O2 Calculator.

Register to watch

e-kirja

Vetyperoksidihöyryn mittaamisen tekninen e-kirja

Tästä teknisestä e-kirjasta voit katsoa tärkeimmät vetyperoksidihöyryyn liittyvät muuntokaavat. Näiden kaavojen avulla voit tehdä muuntolaskelmasi itse.

Lue lisää

Blogi

Vetyperoksidihöyry (H2O2) verrattuna etyleenioksidihöyryyn (EtO)

Asiakaskäyntien yhteydessä olemme saaneet todistaa alalla tapahtuvia biodekontaminaatiota ja sterilisointia koskevia muutoksia. Monet asiakkaistamme ja alkuperäisistä laitevalmistajista ennakoivat, että vetyperoksidihöyryä aletaan käyttää yhä enemmän etyleenioksidin sijaan. Tämän trendin ymmärtämiseksi on hyödyllistä verrata vetyperoksidihöyryä etyleenioksidiin ja selvittää, mihin sovelluksiin kukin niistä parhaiten soveltuu.

Lue lisää

Blog

Vaporized Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination Q&A

In our webinars we have gone through several topics related to H2O2 bio-decontamination and we have received a lot of questions.

Learn more

Blog

Field Comparison of Hydrogen Peroxide Measurement Systems for Isolators

Vaisala supplied Nieskes with a Vaisala HPP272 probe combined with the Indigo201 transmitter for testing purposes.

Learn more

Sovelluskuvaus

Höyrystyneen vetyperoksidin biodekontaminaatio isolaattoreissa, cRABS-järjestelmissä ja läpiantoluukuissa

Tässä sovelluskuvauksessa tarkastellaan höyrystynyttä vetyperoksidia isolaattoreissa, suljetuissa rajoitetun käytön järjestelmissä (cRABS, closed restricted access barrier systems) ja läpiantoluukuissa. Vaikka päähuomio on isolaattorin biodekontaminaatiossa, samat periaatteet pätevät myös muihin turvallisuus- ja puhtausyksiköihin.

Lue lisää

Sovelluskuvaus

Huoneen biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä

Vetyperoksidigeneraattoreita käytetään huoneiden biodekontaminaatioon tehohoitoyksiköissä, leikkaussaleissa ja ensiapupoliklinikalla, ambulansseissa, veripankeissa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä varastoinnissa, eläintenhoitotiloissa ja laboratorioissa, tutkimushuoneissa ja monissa muissa sovelluksissa. Tässä sovelluskuvauksessa kuvaillaan höyrystyneen vetyperoksidin käyttöä suurissa kammioissa ja huoneissa.

Lue lisää

Blog

Comparing Four Different Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination Validation Processes

There are different ways to verify that a vaporized hydrogen peroxide bio-decontamination process is working effectively, each with its own pros and cons.

Learn more