Luomme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Society and Environment

Luomme arvoa yhteiskunnalle tarkoilla ja luotettavilla ympäristömittauksilla sekä tukemalla kansallisten ja paikallisten viranomaisten ja yritysten päätöksentekoa. Näin parannamme yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Valveutuneemmat yhteiskunnat

Vaisala tekee yhteistyötä miltei kaikkien maailman ilmatieteen laitosten kanssa ja auttaa niitä toimittamaan tarkkaa, reaaliaikaista säätietoa ja -ennusteita globaalisti. Työskentelemme myös kansainvälisten rahoittajien ja sääasiantuntijoiden kanssa rakentaaksemme kehittyviin maihin säähavaintoverkostoja ja -osaamista.

Hurrikaanien kaltaiset äärisääilmiöt voivat vaikuttaa paikallisiin talouksiin ja elinkeinoihin tuhoisasti. Vaisalan pudotusluotainten avulla hurrikaaneja voidaan mitata sisältä käsin, ja näin saadaan olennaista tietoa hurrikaanin reitin ja voimakkuuden ennustamiseen.

Ilmansaasteet ovat uhka ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Maailman terveysjärjestö (WHO) on arvioinut, että huono ilmanlaatu aiheuttaa seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain (www.who.int/airpollution/en 12.2.2019). Näistä kolme miljoonaa on suoraan yhteydessä ilmansaasteisiin. Alhaisen ja keskitulotason maissa elävät ihmiset kärsivät ulkoilman saasteista suhteessa selvästi enemmän kuin muut.

Paikalliset ilmanlaadun mittausverkostot auttavat viranomaisia löytämään ja hallinnoimaan ongelmallisia alueita erityisesti kaupungeissa. Tarkan ja reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon avulla myös kansalaiset voivat muuttaa käyttäytymistään sen mukaan, millainen ilmanlaatu eri kaupunginosissa vallitsee.

Resurssitehokkuus

Ratkaisumme parantavat asiakkaidemme toimintojen energia- tai materiaalitehokkuutta. Rakennukset ovat globaalisti yksi suurimmista energian kuluttajista. Älykkäät rakennukset säästävät energiaa ja pitävät käyttäjänsä terveinä. Hyviin tuloksiin pääsemiseksi rakennusautomaation on perustuttava luotettaviin mittauksiin. Vaisalan rakennusautomaatioratkaisut optimoivat sisäilman laatua ja säästävät energiaa oikea-aikaisella ilmanvaihdolla tarkkojen kosteus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittausten avulla.

Autamme myös paljon energiaa vaativien datakeskusten operaattoreita viilentämään tilojaan mahdollisimman energiatehokkaasti rakennusautomaatiojärjestelmiin
asennettavien mittalaitteiden avulla. Vaisalan mittausteknologiat parantavat resurssitehokkuutta myös useissa teollisuuden tuotantoprosesseissa. Tarkkojen mittausten avulla asiakkaamme pystyvät optimoimaan tuotantoaan ja vähentämään energiankulutustaan. Erilaisissa olosuhdeherkissä prosesseissa, esimerkiksi puunjalostuksessa tai metalliteollisuudessa, tarkoilla mittauksilla voidaan myös ehkäistä vääränlaisista prosessiolosuhteista johtuvaa materiaalihävikkiä.

Turvallisuus

Teknologiamme auttavat asiakkaitamme ylläpitämään turvallisia ympäristöjä useilla yhteiskunnan alueilla. Sää vaikuttaa kaikkiin liikennesektoreihin yhtä lailla tavaroiden rahtauksessa kuin ihmisten kuljetuksessa. Ilmailuala tarvitsee tarkkaa säätietoa pystyäkseen minimoimaan viivästymisiä ja takaamaan toimintojen turvallisuuden. Tieviranomaiset voivat vähentää onnettomuuksia tienvarsien säävaroituksilla ja suunnitella talvitoimintojaan tehokkaammin saadessaan ennakkoon tietoa vallitsevista sääolosuhteista. Raideliikenne ja etenkin luotijunat hyötyvät tuulivaroituksista: junien on syytä hidastaa, kun tuuliolot muuttuvat vaarallisiksi. Merellä luotetaan sääennusteisiin sekä satamissa että ihmisten ja tavaroiden kuljetuksessa. Jopa avaruuslennot tarvitsevat laukaisua varten turvalliset sääolot.

Taloudellinen arvo

Vaisalalla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin työnantajana ja veronmaksajana sekä suoraan että toimitusketjunsa kautta. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt
ja paikallisten toimittajien käyttäminen luovat epäsuoria hyötyjä paikallisille yhteisöille.

Yhteistyö tiedeyhteisössä

Vaisala on aktiivinen toimija tiedeyhteisössä. Tieteellinen yhteistyö vahvistaa asemaamme alamme edelläkävijänä ja innovatiivisena teknologiajohtajana. Teemme sään ja ympäristön sekä teollisten mittausten tutkimuksessa yhteistyötä johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tieteen ja teknologian eri saroilla.

Yhteistyökumppaneihimme lukeutuvat muun muassa Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), Coloradon osavaltion yliopisto, Yhdysvaltain kansallinen ilmakehä- ja merentutkimusjärjestö (NOAA) sekä Ilmakehän tutkimuksen kansallinen keskus (NCAR) Yhdysvalloissa. Vaisalan tärkeimpiin tutkimusyhteistyökumppaneihin lukeutuvat myös useat kansalliset ilmatieteen laitokset ympäri maailmaa. Lisäksi Vaisala on aktiivisesti mukana YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) toiminnassa.

Tukiohjelma

Maailman johtavana mittausteknologian yrityksenä ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä tuemme sidosryhmiämme ja edistämme korkeakoulutusta, tutkimusta sekä tiedekasvatusta. 

Vaisala voi tukiohjelmansa puitteissa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tuotteita, varoja tai palveluja. Ohjelman tavoitteena on tukea organisaatioita ja hankkeita, jotka edistävät ympäristötietoisuutta ja tiedekasvatusta. Kaikkien tukiohjelman hankkeiden tulee olla linjassa arvojemme kanssa ja liittyä toimintaamme lähellä oleviin aiheisiin, kuten ilmastoon, säähän, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin sekä ympäristötieteisiin.