Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Pedestrians and traffic in Helsinki city center

Luomme arvoa yhteiskunnalle tarkoilla ja luotettavilla ympäristömittauksilla sekä tukemalla kansallisten ja paikallisten viranomaisten ja yritysten päätöksentekoa. Näin parannamme yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tuotamme arvoa panostamalla merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisössä.

Valveutuneemmat yhteiskunnat

Vaisala tekee yhteistyötä miltei kaikkien maailman ilmatieteen laitosten kanssa ja auttaa niitä keräämään tarkkoja säähavaintoja, joiden pohjalta tuotetaan yhteiskunnalle kriittisiä säätietoja ja -ennusteita. Työskentelemme myös kansainvälisten rahoittajien ja sääasiantuntijoiden kanssa suurten infrastruktuurihankkeiden parissa rakentaaksemme säähavaintoverkkoja ja siirtääksemme osaamista kehittyviin maihin, minkä avulla maat voivat paremmin varautua äärisääilmiöihin sekä niiden vaikutuksiin.

Myös toimiva terveydenhuolto on valveutuneen yhteiskunnan peruspilareita, ja esimerkiksi sairaaloissa monet toiminnot vaativat tarkkaa ja luotettavaa olosuhteiden tarkkailua. Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä valvoo muun muassa veri- ja kudospankkeja, joiden kriittisiä parametreja on seurattava jatkuvasti materiaalin säilymiseksi. Mittausratkaisumme tukevat myös laajalti esimerkiksi erilaisten lääkkeiden valmistusta ja tuotantoa, kuten COVID-19-rokotteen kehitystä vuonna 2020.

Resurssitehokkuus

Vaisalan mittausratkaisut parantavat resurssitehokkuutta useissa teollisuuden tuotantoprosesseissa. Tarkkojen mittausten avulla asiakkaamme pystyvät tehostamaan tuotantoaan ja vähentämään energiankulutustaan sekä materiaalihävikkiä. Vaisalan mittalaitteilla saadaan tarkkaa tietoa esimerkiksi datakeskusten olosuhteista, minkä avulla niiden ilmastointia voidaan optimoida energiatehokkaasti.

Vaisalan tiesääasemien ja MD30-mobiilianturien tuottama ajantasainen tieto yhdistettynä tiesäämalliin ja teiden lämpökartoitukseen sekä informaatiojärjestelmiin auttavat teiden talvihoidon optimoinnissa. Oikea-aikainen päätöksenteko liukkauden torjunnassa, suolauksessa ja lumenaurauksessa lisää turvallisuutta ja resurssitehokkuutta sekä auttaa vähentämään tienhoitokemikaalien ympäristövaikutuksia.

Turvallisuus

Teknologiamme auttavat asiakkaitamme ylläpitämään turvallisia toimintaympäristöjä useilla yhteiskunnan alueilla. Hurrikaanien kaltaisilla äärisääilmiöillä voi olla tuhoisia vaikutuksia paikallisille talouksille ja elinkeinoille. Vaisalan pudotusluotainten avulla hurrikaaneja voidaan mitata niiden sisältä käsin, ja näin saadaan olennaista tietoa hurrikaanien reittien ja voimakkuuden ennustamiseen. Ennalta saatu tieto auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja suojaamaan yhteiskunnalle olennaista infrastruktuuria.

Yhteiskunnan keskeiset instituutiot, kuten sairaalat ja tuotantolaitokset, kuluttavat sähköä turvallisen toiminnan takaamiseksi. Ratkaisumme tekevät sähkön tuotannon ja jakelun suhteen kriittisten laitteiden, kuten suurjännitemuuntajien, ylläpidosta ja valvonnasta sujuvaa. Jatkuvatoiminen muuntajien kunnonvalvonta tukee älykkäitä sähköverkkoja, joissa sähkönkulutusta ohjataan ja tasataan tarpeen mukaan. Luotettava ja jatkuva käytönaikainen valvonta mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta ennakoivaan toiminnan ylläpitoon, jolloin mahdolliset viat voidaan havaita ajoissa ja siten välttää yhteiskunnan toimintaa ja turvaa uhkaavat sähkökatkot.

Taloudellinen arvo

Vaisalalla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin työnantajana ja veronmaksajana sekä suoraan että toimitusketjunsa kautta. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja paikallisten toimittajien käyttäminen luovat epäsuoria hyötyjä paikallisille yhteisöille. Vaisala on sitoutunut noudattamaan sekä paikallisia että kansainvälisiä verolakeja ja -säännöksiä kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Verotukseen liittyvillä tapahtumillamme on liiketaloudelliset perusteet, emmekä toimi veroparatiiseiksi luokitelluissa maissa verotuksellisista syistä. Sovellamme OECD:n siirtohinnoitteluohjeita ja paikallista lainsäädäntöä konsernin sisäisissä liiketoimissa.

Aktiivinen toiminta yhteiskunnassa ja tiedeyhteisössä

Oman tutkimus- ja kehitystyömme lisäksi tieteellinen yhteistyö vahvistaa asemaamme alamme edelläkävijänä ja innovatiivisena teknologiajohtajana. Autamme välillisesti myös muita organisaatioita vieden itse teknologista kehitystä eteenpäin useilla tieteen aloilla sekä tukemalla korkeakoulutusta, tutkimusta ja tiedekasvatusta.

Laaja-alaisena, tutkimus- ja innovaatiopainotteisena teknologiatoimijana Vaisalan yhteistyökumppaneihin lukeutuu useita eri järjestöjä, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, ilmatieteen laitoksia ja yliopistoja ympäri maailman tieteen ja teknologian eri saroilta. Myös akateeminen tutkimus ympäri maailman on olennaisessa osassa Vaisalan tiedepohjaisissa innovaatioissa, ja asiantuntijamme tekevät yhteistyötä yliopistojen kanssa. Tiedekasvatuksen saralla Vaisala pyrkii edistämään tietoisuutta luonnontieteistä, innovaatioista ja ympäristöstä tukemalla näihin alueisiin keskittyvää tutkimusta ja opetusta.

Vaisala voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tuotteita, varoja tai palveluja. Vaisalan tavoitteena on tukea organisaatioita ja hankkeita, jotka edistävät ympäristötietoisuutta ja tiedekasvatusta. Kaikkien hankkeiden tulee olla linjassa arvojemme kanssa ja liittyä toimintaamme lähellä oleviin aiheisiin, kuten ilmastoon, säähän, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin tai ympäristötieteisiin. Vaisala ei tee lahjoituksia poliittisille puolueille, aatteille tai kampanjoille. 

Lue lisää vuosiraportista.

Näin loimme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle vuonna 2020