Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Passengers on a subway platform

Luomme arvoa yhteiskunnalle tarkoilla ja luotettavilla ympäristömittauksilla sekä tukemalla kansallisten ja paikallisten viranomaisten ja yritysten päätöksentekoa. Näin parannamme yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tuotamme arvoa panostamalla merkittävästi T&K-toimintaan ja tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisössä.

Valveutuneemmat yhteiskunnat

Vaisala tekee yhteistyötä miltei kaikkien maailman ilmatieteen laitosten kanssa ja auttaa niitä tuottamaan tarkkoja, reaaliaikaisia säätietoja ja -ennusteita globaalisti. Vaisalan järjestelmien tuottamalla datalla lisätään säätietoisuutta yhteiskunnan eri järjestelmissä ja palveluissa. Työskentelemme myös kansainvälisten rahoittajien ja sääasiantuntijoiden kanssa suurten infrastruktuurihankkeiden parissa rakentaaksemme kehittyviin maihin säähavaintoverkkoja ja  osaamista, joiden avulla maat voivat paremmin varautua äärisääilmiöihin sekä niiden vaikutuksiin yhteiskunnan ja talouden eri tasoilla.

Myös toimiva terveydenhuolto on valveutuneen yhteiskunnan peruspilareita, ja esimerkiksi sairaaloissa monet toiminnot vaativat tarkkaa ja luotettavaa olosuhteiden tarkkailua. Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä valvoo muun muassa veri- ja kudospankkeja, joissa suoritetaan veren ja ihmiskudosten käsittelyyn, säilytykseen ja jakeluun liittyviä toimia. Veri- ja kudospankkien kriittisiä parametreja on seurattava jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa näiden herkkien ja arvokkaiden materiaalien säilyminen ja käyttökelpoisuus. Ratkaisujemme avulla valvotaan myös laajalti erilaisten lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja. Näin varmistetaan lääkkeiden luotettava laatu ja potilasturvallisuus.

Resurssitehokkuus

Vaisalan mittausteknologiat parantavat resurssitehokkuutta useissa teollisuuden tuotantoprosesseissa. Tarkkojen mittausten avulla asiakkaamme pystyvät tehostamaan tuotantoaan ja vähentämään energiankulutustaan sekä materiaalihävikkiä. Myös digitalisaatiolla on osansa yhteiskunnan resurssitehokkuudessa: esimerkiksi valtavat konesalit ylläpitävät tiedon valtaväylää internetiä eri puolilla maailmaa ja käyttävät runsaasti energiaa. Vaisalan mittalaitteilla konesalien olosuhteista saadaan tarkkaa tietoa, jonka avulla salien ilmastointi voidaan optimoida energiatehokkaasti.

Vaisalan tiesääasemien ja MD30-mobiilianturien tuottama ajantasainen tieto yhdistettynä tiesäämalliin ja teiden lämpökartoitukseen sekä informaatiojärjestelmiin auttavat teiden talvihoidon optimoinnissa. Oikea-aikainen päätöksenteko liukkauden torjunnassa, suolauksessa ja lumiaurauksessa lisää turvallisuutta ja resurssitehokkuutta sekä auttaa vähentämään tienhoitokemikaalien ympäristövaikutuksia. Konenäköratkaisut laajentavat Vaisalan tarjoomaa tien päällysteen kuntotiedon keruuseen ja hallintaan. Tienpinnan vauriotunnistus yhdistettynä havaittuun ja mallinnettuun kelitietoon mahdollistaa myös laadukkaat datapalvelut esimerkiksi itseohjautuvien ajoneuvojen teknologioiden kehittäjille. Vaurioiden tunnistus mahdollistaa oikea-aikaiset huoltotoimenpiteet ja lisää niin turvallisuutta kuin resurssien tehokasta käyttöä.

Turvallisuus

Teknologiamme auttavat asiakkaitamme ylläpitämään turvallisia toimintaympäristöjä useilla yhteiskunnan alueilla. Hurrikaanien kaltaisilla äärisääilmiöillä voi olla tuhoisia vaikutuksia paikallisille talouksille ja elinkeinoille. Vaisalan pudotusluotainten avulla hurrikaaneja voidaan mitata hurrikaanin sisältä käsin, ja näin saadaan olennaista tietoa hurrikaanin reitin ja voimakkuuden ennustamiseen. Ennalta saatu tieto auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja suojaamaan infrastruktuuria. Sää vaikuttaa myös liikenteen turvallisuuteen: ilmailuala tarvitsee tarkkaa säätietoa taatakseen turvallisuuden ja minimoidakseen viivästymisiä, tieviranomaiset voivat vähentää onnettomuuksia tienvarsien säävaroituksilla, raideliikenne hyötyy tuulivaroituksista, ja niin ikään merellä luotetaan sääennusteisiin. Myös avaruuslennot tarvitsevat laukaisua varten turvalliset sääolot.

Yhteiskunnan keskeiset instituutiot, kuten sairaalat ja tuotantolaitokset, kuluttavat sähköä turvallisen toiminnan takaamiseksi. Ratkaisumme tekevät sähkön tuotannon ja jakelun suhteen kriittisten laitteiden, kuten suurjännitemuuntajien, ylläpidosta ja valvonnasta sujuvaa. Jatkuvatoiminen muuntajien kunnonvalvonta tukee älykkäitä sähköverkkoja, joissa sähkönkulutusta ohjataan ja tasataan tarpeen mukaan. Luotettava ja jatkuva käytönaikainen valvonta mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta
ennakoivaan toiminnan ylläpitoon, jolloin mahdolliset viat voidaan havaita ajoissa ja siten välttää yhteiskunnan toimintaa ja turvaa uhkaavat sähkökatkot.

Taloudellinen arvo

Vaisalalla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin työnantajana ja veronmaksajana sekä suoraan että toimitusketjunsa kautta. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja paikallisten toimittajien käyttäminen luovat epäsuoria hyötyjä paikallisille yhteisöille. Vaisala on sitoutunut noudattamaan sekä paikallisia että kansainvälisiä verolakeja ja -säännöksiä kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Verotukseen liittyvillä tapahtumillamme on liiketaloudelliset perusteet, emmekä toimi veroparatiiseiksi luokitelluissa maissa verotuksellisista syistä. Sovellamme OECD:n siirtohinnoitteluohjeita ja paikallista lainsäädäntöä konsernin sisäisissä liiketoimissa.

Yhteistyö tiedeyhteisössä

Oman tutkimus- ja kehitystyönsä lisäksi Vaisala on aktiivinen toimija tiedeyhteisössä. Tieteellinen yhteistyö vahvistaa asemaamme alamme edelläkävijänä ja innovatiivisena teknologiajohtajana. Autamme välillisesti myös muita organisaatioita vieden teknologista kehitystä eteenpäin useilla tieteen aloilla.

Teemme tutkimusyhteistyötä johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tieteen ja teknologian eri saroilla. Lisäksi Vaisalan yhteistyökumppaneihin lukeutuvat muun muassa Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) sekä useat kansalliset ilmatieteen laitokset ympäri maailmaa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä tutkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti myös esimerkiksi vulkaanisen salamoinnin, salamoiden purkausten kenttätutkimuksen sekä äärisääilmiöiden saralla. Vaisala on mukana esimerkiksi mös YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) toiminnassa. WMO koordinoi maapallon ilmakehän tilan ja toiminnan sekä sään ja ilmaston tutkimusta.

Yhdysvalloissa yhteistyökumppaneihimme lukeutuvat muun muassa Yhdysvaltain kansallinen ilmakehä- ja merentutkmusjärjestö (NOAA), Ilmakehän tutkimuksen kansallinen keskus (NCAR), Pacific Northwest National Laboratory -laboratorio (PNNL), Coloradon osavaltion yliopisto (CSU) sekä New Mexico Institute of Mining and Technology -korkeakoulu (NMT).

Suomessa Vaisala tekee tiivistä yhteistyötä useiden tieteellisten sidosryhmien kanssa, kuten esimerkiksi Suomen Ilmatieteen laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja suomalaisten yliopistojen kanssa. Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi Vaisalalla on erilaisia yhteistyöprojekteja myös Aasiassa sekä muualla Euroopassa.

Aktiivinen toiminta yhteiskunnassa

Olemme mukana rakentamassa maailmaa, jossa sään, ympäristön ja teollisuuden mittaukset parantavat jokapäiväistä elämää. Maailman johtavana mittausteknologiaa valmistavana yrityksenä ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä tuemme sidosryhmiämme ja edistämme korkeakoulutusta, tutkimusta sekä tiedekasvatusta.

Vaisala voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tuotteita, varoja tai palveluja. Vaisalan tavoitteena on tukea organisaatioita ja hankkeita, jotka edistävät ympäristötietoisuutta ja tiedekasvatusta. Kaikkien hankkeiden tulee olla linjassa arvojemme kanssa ja liittyä toimintaamme lähellä oleviin aiheisiin, kuten ilmastoon, säähän, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin tai ympäristötieteisiin.