Tietosuojalausunto, käyttö-, myynti- ja palveluehdot

Tietosuojalausunto

(Versio 2006-2; julkaistu ja voimassa 4. lokakuuta 2010 lähtien)

Vaisala Oyj ja sen tytäryhtiöt Vaisala-konsernissa (kaikki Vaisalan emoyhtiön hallinnan alaiset yhtiöt), tästä lähtien "Vaisala" kunnioittavat yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan tämän Vaisalan verkkosivuston tietojen seuraamisesta, esimerkiksi millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.

HYVÄKSYT LAUSUNNON EHDOT, KUN KÄYTÄT SIVUSTOA. JOS ET HYVÄKSY EHTOJA, LOPETA SIVUSTON KÄYTTÖ.

 
Lausunnon käyttö

Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin Vaisalan ylläpitämiin verkkosivustoihin.

Jos napsautat tässä sivustossa olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiseen sivustoon, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.

Yleisten tietojen kerääminen

Koska Vaisala on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi, Vaisala ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Vaisala ei esimerkiksi myy asiakasluetteloa ulkopuolisten tahojen mainonta- ja markkinointitarkoituksia varten.

Vaisala kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin, ja Vaisala säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

Kun käytät tätä sivustoa, tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

Vaisala voi luovuttaa henkilökohtaisia tietoja Vaisala-konsernin sisällä tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti. Tällaista tietojen luovuttamista voi olla tietojen siirtäminen valtioista toisiin Vaisalan toiminta-alueilla.

Vaisala seuraa kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista. Vaisala pyytää ja säilyttää sivuston vierailijoiden ja asiakkaiden henkilötietoja, jotta se pystyy tuottamaan tiettyjä palveluja tai tietoja, joiden ansiosta sivusto vastaa paremmin kunkin vierailijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Vierailijoiden tunnistus

Yleisesti ottaen voit käyttää sivustoa tiedonhakuun kertomatta Vaisalalle, kuka olet, ja luovuttamatta Vaisalalle tietoja omasta henkilöllisyydestäsi. Vaisala käyttää evästeitä, joiden avulla sivustoon palaava vierailija tunnistetaan ja yksilöidään. Evästeet ovat tietokoneen kiintolevylle tallennettuja tietoja, eivät sivuston sisältämiä tietoja. Evästeet eivät sellaisenaan sisällä henkilötietoja. Vaisala kuitenkin linkittää evästeisiin tallentuneet tiedot mahdollisiin henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, joita olet voinut välittää verkkolomakkeilla Vaisalan verkkosivustossa vieraillessasi.

Kun Vaisala tutkii, kuinka ja milloin tätä tai muita Vaisalan sivustoja käytetään, se pystyy kehittämään niitä entistä paremmiksi. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.

Sivusto käyttää lisäksi tekniikkaa, jonka avulla Vaisala voi kerätä tiettyjä teknisiä tietoja, kuten internetprotokollan osoitteen, tietokoneesi käyttöjärjestelmän, käyttämäsi selaimen ja mahdolliset sivustoomme viittaavat verkkosivustot. Näitä tietoja käytetään Vaisalan palvelujen kehittämiseen.

Henkilötiedot – kerääminen, käyttö ja jakaminen

Jos sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä Vaisalaan (esimerkiksi esittää kysymyksiä tai pyyntöjä), Vaisalan voi olla tarpeen kysyä sinulta henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vaisala voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos tilaat tuotteen, pyydät palvelua tai lähetät tietoja sivustoon, Vaisala voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen tai pyynnön täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Vaisala pidättää oikeuden ottaa tuotteen tai palvelun tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

Vaisala ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta, kuten tarvittavien tietojen luovuttaminen asianmukaisille rahoitusyhtiöille, logistiikan ja kuljetuksen palveluntarjoajille ja valtuutetuille myynninjälkeisten palvelujen tuottajille, sekä pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai Vaisalan, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.

Vaisalalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Vaisalan tietokannoissa ja muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Vaisalan laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.

Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä

Jos Vaisala pakotetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Vaisala yrittää ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat Vaisalan täten luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa Vaisalan oikeudelliseen vastuuseen.

Suojaus

Vaisala on panostanut taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää sivuston kautta Vaisalalle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

Muutokset lausuntoon

Vaisala voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Vaisala ilmoittaa tiedoksesi yllä tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivän. Jos Vaisala tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat Vaisalalle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, Vaisala julkaisee ilmoituksen muutoksesta tässä sivustossa. 

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”käyttöehdot") sovelletaan kaikkien Vaisalan hallinnoimien verkkosivustojen (jäljempänä kukin verkkosivusto ”sivusto”) käyttöön, ellei tietyssä sivustossa nimenomaisesti toisin määritetä. Tiettyihin sivuston osiin voidaan soveltaa myös lisäehtoja.

Vaisala pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, SINUN ON LOPETETTAVA SIVUSTON KÄYTTÖ.

1. Rajoitettu käyttöoikeus

Sivuston sisällön tai sen osien jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallennus on kiellettyä ilman Vaisala Oyj:n (jäljempänä ”Vaisala”) kirjallista lupaa. Sisällön muokkaaminen on kielletty. Voit kuitenkin tallentaa sivuston tietoja tietokoneeseesi ja tulostaa otteita sivustosta henkilökohtaista käyttöäsi varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua viestintävälineissä, kunhan tietojen lähde mainitaan.

2. Ei takuita

Sivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivuston tarkkuudelle, luotettavuudelle tai sisällölle ei anneta mitään suoraa tai välillistä takuuta. Vaisala ei takaa, että sivustossa tai sitä isännöivillä palvelimilla ei esiinny virheitä, viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. Sivustossa oleva dokumentaatio voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Vaisala varaa oikeuden muuttaa sivustoa tai estää sen käytön oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

3. Tekijänoikeusilmoitus

Ellei toisin ilmoiteta, sivuston sisällön tekijänoikeudet kuuluva Vaisalalle (Copyright © Vaisala 2015). Kaikki oikeudet pidätetään.

4. Tavaramerkit

Sivusto sisältää yritysten logoja, tuotenimiä, tuotemerkkejä ja muita tunnistesymboleita, jotka ovat joko suoraan tai epäsuoraan Vaisalan tai sen sidosyritysten omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Sivusto voi sisältää myös ulkopuolisten tahojen tavaramerkkejä. Tavaramerkkien ja muiden symbolien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

5. Käyttäjätilit

Joidenkin sivuston ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää käyttäjätilin (jäljempänä ”käyttäjätili”) avaamista. Voit käyttää avaamaasi käyttäjätiliä vain itse. Hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista käyttäjätilisi kautta tehdyistä toimista ja että sinua voidaan pitää vastuullisena kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjätilisi käytöstä. Olet vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki käyttäjätiliisi liittyvät tai sen kautta käytettävissä olevat tiedot, sisältäen rajoituksetta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, pysyvät luottamuksellisina eikä niitä julkisteta tai muuten siirretä ulkopuolisille.

Avaamalla käyttäjätilin tai käyttämällä sitä vakuutat, että
a) kaikki tilin kautta lähetetyt tiedot ja materiaalit ovat oikeita ja paikkansapitäviä
b) sinulla on oikeus lähettää tällaiset tiedot ja materiaalit
c) sinulla on oikeus suorittaa käyttäjätilin kautta tehdyt toimet ja ymmärrät, että tällaisista toimenpiteistä voidaan periä lisämaksuja
d) Vaisala voi luottaa käyttäjätilisi kautta lähetettyihin tietoihin ja materiaaleihin ja toimia niiden perusteella
e) Vaisala voi luottaa käyttäjätilisi kautta tehtyihin toimiin ja toimia niiden perusteella.

Lähettämällä tietoja tai suorittamalla toimia käyttäjätilin kautta vakuutat myös, että sinulla on oikeus ja riittävät valtuudet sitoa edustamasi oikeushenkilö lähettämiisi tietoihin ja tekemiisi toimiin.

6. Vapautus korvausvelvollisuudesta

Käyttämällä sivustoa vapautat Vaisalan kaikesta vastuusta liittyen ulkopuolisten tahojen esittämiin vaatimuksiin, jotka ovat seurausta sivuston käytöstä näiden käyttöehtojen vastaisesti tai liittyvät siihen.

7. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Vaisala ei ole vastuussa materiaalista, jota laaditaan tai julkaistaan niissä ulkopuolisten tahojen ylläpitämissä sivustoissa, joihin sivusto on linkitetty. Tällaisten linkkien olemassaolo ei tarkoita hyväksyntää tai tukea millekään linkitetyssä sivustossa olevalle materiaalille.

8. Vastuunrajoitus

Vaisala ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta suorat, epäsuorat, välilliset, moninkertaiset tai erityiset vahingot, menetykset, kulut tai tuottojen menetykset, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

9. Henkilötietojen käsittely

Vaisala käsittelee sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja täällä olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sivuston käyttöön liittyvät kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Yhdysvaltoja koskeva lausunto tuonti- ja vientirajoituksiin liittyvien lakien noudattamisesta

Sivustossa esitetyt tiedot ja tuotteet voivat olla Yhdysvaltain tuontia ja/tai vientiä koskevien lakien ja säädösten alaisia. Sitoudut sivustoa käyttäessäsi sekä tuodessasi ja viedessäsi näitä tietoja noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Vaisala ei väitä, että sivustossa esitetyt tiedot ja/tai tuotteet ovat käytettävissä tai soveltuvat käytettäviksi kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Olet itse vastuussa voimassa olevien tuontia ja vientiä koskevien lakien ja säädösten ymmärtämisestä ja noudattamisesta.