Organisaatio ja johto

Johtamisrakenne

Vaisala-konsernin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yrityksen johtoryhmästä.

Hallitus hyväksyy yhtiön strategiset linjaukset ja vahvistaa riskienhallintasuunnitelmat ja vuosibudjetin. Hallitus tekee myös yritysrakennetta koskevat päätökset, suuret hankinnat ja sijoitukset sekä nimittää hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan

Hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen toimitusjohtaja vastaavat yhdessä siitä, että organisaatio toteuttaa hallituksen laatimat suunnitelmat ja tavoitteet. Toimitusjohtaja on lisäksi vastuussa operatiivisen toiminnan johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten ja toimintasuunnitelmien ja budjettien puitteissa. Toimitusjohtaja informoi hallitusta mahdollisista toiminnallisista ongelmista sekä vastaa hallituksen päätösten toteuttamisesta.

Yrityksen johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yrityksen strategian toteuttamisessa. Johtoryhmä seuraa liiketoiminnan kehittymistä, käynnistää toimenpiteitä ja toteuttaa suunnitelmia hallituksen ja toimitusjohtajan linjausten mukaisesti.

 

Hallitus

Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaisalan hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa hallintokoodin suosituksen 10 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiön hallituksen toimikausi määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi on 3 vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestystä koskevista muutoksista. Pidempi toimikausi on nähty perustelluksi yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta, mihin myös yhtiön suurimmat omistajat ovat sitoutuneet. Yhtiö on kokenut mallin hyvin toimivaksi.​

Hallituksen jäsenet

Ville Voipio

Ville Voipio

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja

Raimo Voipio

Raimo Voipio

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Nimitysvaliokunnan jäsen

Annica Bresky

Annica Bresky

Hallituksen jäsen

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Nimitysvaliokunnan jäsen

Petri Castren

Petri Castrén

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Antti Jääskeläinen

Antti Jääskeläinen

Hallituksen jäsen

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja

Jukka Rinnevaara

Jukka Rinnevaara

Hallituksen jäsen

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Lotte Rosenberg

Lotte Rosenberg

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Kaarina_Ståhlberg

Kaarina Ståhlberg

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Tuomas Syrjänen

Tuomas Syrjänen

Hallituksen jäsen

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Nimitysvaliokunnan jäsen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu yhdeksän jäsentä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa toteuttaakseen Vaisalan strategiaa ja pitääkseen huolta yrityksen operatiivisesta johtamisesta. 

Johtoryhmän jäsenet

Kai Öistämö

Kai Öistämö

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Anne Jalkala

Anne Jalkala

Vastuullisuus- ja strategiajohtaja

Sampsa Lahtinen

Sampsa Lahtinen

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja

Jarkko Sairanen

Jarkko Sairanen

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja