Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Kai Öistämö on toiminut Vaisalan toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 1.10.2020 alkaen. Hän on syntynyt vuonna 1964 ja on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä*. Vähintään kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tuotantojohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Vaisala nimitti 3.11.2022 Heli Lindforsin talousjohtajaksi Kaarina Muurisen eläköityessä. Heli Lindfors (KTM) aloittaa tehtävässään viimeistään 1.5.2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

* Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala nimitettiin 5.5.2023 Vaisalan johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Tämän nimityksen seurauksena Vaisalan johtoryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä.

Johtoryhmän jäsenet

Vaisala's CEO Kai Öistämö, close-up in front of a white background.

Kai Öistämö

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Anne Jalkala

Anne Jalkala

Vastuullisuus- ja strategiajohtaja

Sampsa Lahtinen

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja

Jarkko Sairanen

Jarkko Sairanen

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja