Johtoryhmä

Vaisala Leadership Team

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Kai Öistämö on toiminut Vaisalan toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 1.10.2020 alkaen. Hän on syntynyt vuonna 1964 ja on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä. Vähintään kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja, liiketoimintaalueiden johtajat, talousjohtaja, tuotantojohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja, vastuullisuus- ja strategiajohtaja ja lakiasiainjohtaja. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Heli Lindfors aloitti 6.5.2023 talousjohtajana. Vaisala nimitti Anne Jalkalan vastuullisuus- ja strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Johtoryhmän jäsenet

Kai Öistämö

Kai Öistämö

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Anne Jalkala

Anne Jalkala

Vastuullisuus- ja strategiajohtaja

Sampsa Lahtinen

Sampsa Lahtinen

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja

Jarkko Sairanen

Jarkko Sairanen

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja