Olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen ja teknologiajohtajuuteen

Ville Voipio and Kai Öistämö

Markkinoiden heilahtelut ja yleinen epävarmuus leimasivat vuotta 2022. COVID-19-pandemia jatkui, energia- ja komponenttipula aiheutti maailmanlaajuisia haasteita, inflaatio kiihtyi ja ennen kaikkea Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan järkytti meitä kaikkia. Koska sota on vastoin kaikkea mitä edustamme, Vaisala lopetti kaiken liiketoimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä maaliskuun alusta alkaen.

Vuosi 2022 oli Vaisalalle ennätyksellisen kasvun vuosi. Pystyimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin kaikilla markkinoilla huolimatta haasteellisesta markkinaympäristöstä ja komponenttipulasta.

Kestävä kehitys ja ilmastositoumus ovat Vaisalan ytimessä

Haastavan liiketoimintaympäristön lisäksi ilmaston tila on maailmanlaajuisesti entistä hälyttävämpi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa. Jatkoimme työskentelyä missiomme Observations for a better world mukaisesti, ja autamme asiakkaitamme tekemään liiketoimintansa kannalta tärkeitä päätöksiä aikamme suurien kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi.

Maaliskuussa 2022 Vaisala sitoutui asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Tavoitteena on vähentää Vaisalan suoria
Scope 1- ja etenkin epäsuoria Scope 3 -päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Teimme vuoden aikana täyden kasvihuonepäästöinventaarion ja saimme paremman ymmärryksen koko arvoketjun päästöistä.

Vuonna 2023 määrittelemme päästöjen vähentämistavoitteet ja tiekartan sekä keskitymme etenkin tuotteidemme energiankulutukseen ja toimitusketjun päästöihin. Pyrimme saamaan tavoitteille SBTi:n hyväksynnän vuoteen 2024 mennessä.

Vaisalan liiketoiminta risteää useiden globaalien megatrendien kanssa, jotka liittyvät kiinteästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Vuonna 2022 jatkoimme kestävän kehityksen tavoitteiden integrointia strategiseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Olemme edelleen sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen.

Saimme jälleen erinomaista tunnustusta vastuullisuustyöstämme. Vaisala sijoittui viidenneksi Financial Timesin European Climate Leaders 2022 -listalla. Saimme myös Carnegie Sustainability Award -palkinnon tunnustuksena sekä kestävistä liiketoimintakäytännöistämme että tuotteidemme synnyttämästä liiketoiminnan positiivisesta kädenjäljestä. Lisäksi Sustainalytics arvioi ESG-riskiluokituksemme arvoksi 9,7 (merkityksetön riski), jolla Vaisala kuuluu parhaaseen kahteen prosenttiin elektroniikkateollisuudessa.

Menestys rakentuu teknologiajohtajuudelle ja innovaatiolle

Tuote- ja teknologiajohtajuus omasta anturiteknologiastamme digitaalisiin ratkaisuihin on Vaisalan strategian keskeinen menestystekijä. Parantaaksemme edelleen markkinajohtajan asemaamme ja vastataksemme kestävän tulevaisuuden tarpeisiin jatkoimme isoja panostuksiamme tutkimukseen ja kehitykseen. Nämä investoinnit vastasivat 12 % liikevaihdostamme vuonna 2022.

Toimme vuoden aikana markkinoille useita uusia tuotteita sekä Sää- ja ympäristö- että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueilla. Panostimme myös Vaisalan sää- ja ympäristödataliiketoiminnan kasvuun. Saimme tammikuussa päätökseen yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen AerisWeatherin oston. Yritys tarjoaa kattavia säätietoja useille eri toimialoille. Syyskuussa julkistimme reaaliaikaista, hyperlokaalia sää- ja ympäristödataa tarjoavat Vaisala Xweather -palvelut.

"Vaisalassa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion (DEI) edistäminen on tärkeää muun muassa työhyvinvoinnista huolehtimisen, parhaiden osaajien rekrytoimisen ja innovaatiokyvykkyyden vahvistamisen näkökulmasta. Vuonna 2022 julkaisimme DEI-strategiamme, joka luo pohjan systemaattiselle kehitystyölle ja monitasoisille toimille inklusiivisen työyhteisön varmistamiseksi."

Sitoutunut ja monimuotoinen henkilöstö luo pohjan tulevaisuudellemme

Ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijämme ovat avainasemassa kasvun ja innovaatioiden edistämisessä. Kasvumme jatkui myös uusien kollegoiden muodossa – yhteensä 357 vakituista työntekijää tuli Vaisalan palvelukseen vuonna 2022. Uudessa hybridityöympäristössämme olemme keskittyneet löytämään oikeat työskentelyolosuhteet, joissa työntekijämme voivat innovoida, tehdä yhteistyötä ja ylläpitää hyvää työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa.

Olemme sitoutuneita olemaan hyvä kasvupaikka ammattitaitoisille työntekijöille. Siksi on tärkeää, että vaalimme jatkuvasti osallistavaa yhteisöä, johon jokainen tuntee kuuluvansa. Tässä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio eli osallistaminen ovat olennainen osa. Vuonna 2022 viimeistelimme monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inkluusiostrategiamme ja asetimme kunnianhimoiset tavoitteet monimuotoisuuden lisäämiseksi. Strategia toteutetaan neljällä tasolla, jotka ulottuvat houkuttelevasta visiosta ja tietoisuuden lisäämisestä käytännön prosesseihin ja kvantitatiivisiin avainindikaattoreihin.

Ratkaisemme haasteita yhdessä

Vuonna 2023 tarvitaan edelleen nopeutettuja ilmastotoimia ja liiketoimintaympäristön epävarmuus jatkuu. Tässä yhteydessä on entistä tärkeämpää tehdä yhteistyötä nykyisten ja tulevien suurten haasteiden ratkaisemiseksi.

Menestyksekkään vuoden päättyessä ja uuden alkaessa haluamme kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme arvokkaasta yhteistyöstä vuonna 2022. Rakennamme kestävää tulevaisuutta – yhdessä.

Ville Voipio
Hallituksen puheenjohtaja

Kai Öistämö
Toimitusjohtaja