Arvoa asiakkaille

Researcher in Vaisala's cleanroom in Vantaa

Vaisalan teknologiat ja ratkaisut auttavat turvaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat toimintojen tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua. Tarkka ja luotettava olosuhteiden mittaaminen mahdollistaa luotettavamman päätöksenteon sekä turvallisemmat ja kestävämmät toiminnot millä tahansa sovellusalueella.

Luotettavat päätökset

Tarkkojen ympäristöhavaintojen pohjalta asiakkaamme voivat tehdä päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin. Esimerkiksi investoinnit tuulivoiman tuotantoon perustuvat luotettavaan tietoon tuuliolosuhteiden vaihtelusta ja tuulipuistojen suorituskyvystä. Tuulen etämittausratkaisumme ja tietopalvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään kannattavia investointeja ja päätöksiä. Niiden avulla asiakkaat valitsevat parhaan mahdollisen sijainnin tehokkaalle tuulivoiman tuotannolle, seuraavat energiantuotannon tuottokäyriä sekä suunnittelevat ja tehostavat tuulivoimapuistonsa toimintaa.

Vaisalan mittausinstrumenttien ja -ratkaisujen tuottaman datan avulla teollisuusasiakkaat voivat optimoida prosessejaan. Esimerkiksi ruuan alkutuotannossa, kuten kasvihuoneissa, voidaan säätää parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet luotettavan kosteus- ja hiilidioksididatan avulla. Näin voidaan varmistaa laadukkaat tuotteet ja energian optimaalinen käyttö.

Tuottavuus

Vaisalan ratkaisut parantavat asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta ja siten lisäävät tuottavuutta. Vaisalan innovatiivisella biokaasun laadun optimointiin kehitetyllä MGP261-monikaasuinstrumentilla biokaasun tuotantolaitokset voivat saada jätteestä enemmän arvoa mittaamalla kosteutta, metaania ja hiilidioksidia suoraan biokaasun tuotantoprosessista. Saman sarjan MGP262-instrumentti valvoo puolestaan biokaasun jalostusprosessin poistokaasuja. Vuonna 2021 MGP261 sai tunnustusta kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa.

Vaisalan automaattiset luotausjärjestelmät mahdollistavat joustavat etäluotaukset ja vähentävät luotauksista koituvia kustannuksia. Näillä luotausjärjestelmillä voi automatisoida luotaukset aina kuukaudeksi kerrallaan, mikä vapauttaa resursseja tärkeiden sääennusteiden tekemiseen. Automaattisten luotausjärjestelmien ansiosta ilmatieteen laitokset voivat laajentaa yläilmakehän mittausverkostoaan maantieteellisesti vaikeapääsyisille alueille.

Laatu

Laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat aina olleet keskeisiä Vaisalalle, mutta meille on yhtä tärkeää se, että teknologiamme ja asiantuntemuksemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa omien tuotteidensa ja toimintojensa laadun. Esimerkiksi Vaisalan säähavaintojärjestelmät tarjoavat luotettavia ja vertailukelpoisia havaintoja niin ikään laadukkaiden sääennusteiden ja pitkäkestoisten ilmastoprojektien tueksi.

Teollisuudessa tarkasti valvotut prosessiolosuhteet auttavat takaamaan laadukkaat lopputuotteet. Esimerkiksi elintarvike-, sellu- sekä lääketeollisuudessa prosessiliuosten pitoisuuksia on mitattava jokaisesta erästä, jotta laatu pysyisi tasaisena ja vaatimusten mukaisena. Teollisiin nestemittauksiin suunnitellut prosessirefraktometrit tarjoavat asiakkaillemme jatkuvaa, tarkkaa ja digitaalista mittaustietoa liuoksen pitoisuudesta ja siten mahdollistavat tarkan tiedon lopputuotteen laadusta.

Näin loimme arvoa asiakkaille vuonna 2021

Näin loimme arvoa asiakkaille vuonna 2020