Luomme arvoa asiakkaille

Windfarm

Vaisalan teknologia ja ratkaisut auttavat turvaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat toimintojen tehokkuutta ja laatua. Näille yhteinen tekijä on mittaus. Tarkka ja luotettava olosuhteiden mittaaminen mahdollistaa luotettavamman päätöksenteon ja tehokkaammat, turvallisemmat ja kestävämmät toiminnot millä tahansa sovellusalueella.

Luotettavat päätökset

Tarkkojen ympäristöhavaintojen pohjalta asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä. Toimivatpa asiakkaamme liikenne-, energia- tai teollisuussektorilla, teknologiamme avulla tuotettu tieto auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä toimintojensa tehokkuuden, turvallisuuden ja vastuullisuuden kannalta.

Esimerkiksi investoinnit tuulivoiman tuotantoon perustuvat luotettavaan tietoon tuulikenttien käyttäytymisestä. Tuulen kaukohavainnointiratkaisumme auttavat
asiakkaitamme tekemään kannattavia investointeja, sillä niiden avulla he voivat valita parhaan mahdollisen sijainnin tehokkaalle tuulivoiman tuotannolle.

Tuottavuus

Vaisalan ratkaisut parantavat asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta sekä lisäävät tuottavuutta. Tuotteidemme korkea laatu ja pitkä elinkaari takaavat asiakkaillemme edullisimmat kokonaiskustannukset. Ratkaisumme tekevät esimerkiksi suurjännitemuuntajien kaltaisten tärkeiden laitteiden ylläpidosta ja valvonnasta sujuvaa ja kustannustehokasta.

Jatkuva, automatisoitu olosuhteiden valvonta tehostaa toimintaa esimerkiksi varastoissa, valmistusprosesseissa ja tukitoiminnoissa, kuten eristekaasun tai -öljyn mittauksissa, kun ylläpitohenkilöstön ei tarvitse enää käydä paikan päällä tekemässä vaadittavia testauksia. Samalla näytteiden ottamiseen ja pistokokeisiin liittyvien virheiden määrä vähenee. Luotettava käytönaikainen valvonta mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta ennakoivaan ylläpitoon, mikä merkitsee monilla aloilla huomattavia säästöjä ja parempaa kannattavuutta.

Autamme myös tieviranomaisia parantamaan toimintojensa tehokkuutta. Vaisalan tiesääasemien tuottama tieto, lämpökartoitus sekä päätöksenteon tukijärjestelmät auttavat asiakkaitamme optimoimaan suolausta, liukkauden torjuntaa ja lumiaurausta siten, että turvallisuus taataan mahdollisimman vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Tieverkon analysointi konenäön avulla auttaa puolestaan havaitsemaan esimerkiksi päällystevaurioita ja priorisoimaan vauriokorjauksia.

Laatu

Asiakkaamme arvostavat laatua. Laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat aina olleet Vaisalan ydintä, mutta meille on yhtä lailla tärkeää se, että teknologiamme ja asiantuntemuksemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa omien tuotteidensa ja toimintojensa korkean laadun. Monilla teollisuuden aloilla, kuten elintarvike- tai elektroniikkateollisuudessa, tarkasti valvotut prosessi- ja testausolosuhteet takaavat laadukkaat lopputuotteet. Mittalaitteemme ja olosuhdevalvontaratkaisumme varmistavat toimintojen korkean laadun ja vaatimustenmukaisuuden myös hyvin vaativissa olosuhteissa, kuten lääketeollisuuden ja biotekniikan puhdashuoneissa.