Arvoa asiakkaille

Airplane at an airport

Vaisalan teknologiat ja ratkaisut auttavat turvaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat toimintojen tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua. Näille yhteinen tekijä on mittaus. Tarkka ja luotettava olosuhteiden mittaaminen mahdollistaa luotettavamman päätöksenteon sekä tehokkaammat, turvallisemmat ja kestävämmät toiminnot millä tahansa sovellusalueella.

Vuonna 2019 panostimme myös erityisesti tuotteidemme tietoturvaan varmistaaksemme, että asiakkaamme voivat vastaisuudessakin luottaa laitteidemme toimintaan. Samaten jatkamme Vaisalan tietoturvan hallinnan kehittämistä myös jatkossa niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Luotettavat päätökset

Tarkkojen ympäristöhavaintojen pohjalta asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä. Esimerkiksi investoinnit tuulivoiman tuotantoon perustuvat luotettavaan tietoon tuuliolosuhteiden vaihtelusta ja tuulipuistojen suorituskyvystä. Tuulen etämittausratkaisumme sekä tieto- ja asiantuntijapalvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään kannattavia investointeja ja päätöksiä. Niiden avulla asiakkaat valitsevat parhaan mahdollisen sijainnin tehokkaalle tuulivoiman tuotannolle sekä mittaavat ja suunnittelevat tuulivoimapuistonsa toimintaa ja tuottavuutta.

Vaisalan mittausratkaisuilla teollisuusasiakkaat saavat paremman näkyvyyden prosesseihinsa. Esimerkiksi monissa teollisuuden kuivaussovelluksissa voidaan luotettavan kosteusmittausdatan avulla säätää kuivausolosuhteet mahdollisimman energiatehokkaiksi laadukkaan lopputuotteen varmistamiseksi. Myös hiilidioksidimittausten avulla eri sovellusten, kuten kasvihuoneiden, inkubaattorien ja sisäilman, hiilidioksiditasot voidaan säätää optimaalisiksi sovelluksen ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin yhteisvaikutus on olennainen tekijä inkubaattorien soluviljelmissä.

Tuottavuus

Tuotteidemme laatu ja pitkät elinkaaret mahdollistavat asiakkaillemme edullisimmat kokonaiskustannukset. Vaisalan ratkaisut parantavat asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta ja siten lisäävät tuottavuutta. Esimerkiksi Vaisalan innovatiivisella biokaasuprosessin optimointiin kehitetyllä instrumentilla biokaasun tuotantolaitokset voivat saada jätteestä enemmän arvoa mittaamalla kosteutta, metaania ja hiilidioksidia suoraan tuotantoprosessista. Mittausdatan tarjoaman tiedon avulla asiakkaat voivat parantaa biokaasun laatua sekä suojata prosessin moottoria ja aktiivihiilisuodattimia. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia ja tekee biokaasutuotannosta kannattavampaa.

Vaisalan uudet automaattiset luotausjärjestelmät mahdollistavat joustavat etäluotaukset ja vähentävät luotauksista koituvia kustannuksia. Näillä luotausjärjestelmillä voi tehdä automaattisia luotauksia aina kuukauden kerrallaan, mikä vapauttaa resursseja tärkeiden sääennusteiden tekemiseen. Automaattisten luotausjärjestelmien ansiosta ilmatieteen laitokset voivat laajentaa yläilmakehän mittausverkostoaan maantieteellisesti kaukaisille ja vaikeapääsyisille alueille ja siten mitata yläilmakehää entistä kattavammin. Vaisalan automaattiset luotausjärjestelmät ja muut havaintojärjestelmät voidaan liittää Vaisalan Network Manager 10 -verkonhallintaratkaisuun, jonka automaattinen tiedonkeruu ja laitehallinta tehostavat tuottavuutta edelleen.

Laatu

Laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat aina olleet keskeisiä Vaisalalle, mutta meille on yhtä tärkeää se, että teknologiamme ja asiantuntemuksemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa omien tuotteidensa ja toimintojensa laadun. Esimerkiksi Vaisalan säähavaintojärjestelmät tarjoavat luotettavia ja vertailukelpoisia havaintoja niin ikään laadukkaiden sääennusteiden ja ilmastotieteiden tueksi. Paikalliset ilmanlaadun mittausverkostot auttavat puolestaan viranomaisia löytämään ja hallinnoimaan ongelmallisia alueita erityisesti kaupungeissa ja tekemään tärkeitä ilmanlaatuun vaikuttavia päätöksiä.

Teollisuudessa tarkasti valvotut prosessi- ja testausolosuhteet auttavat takaamaan laadukkaat lopputuotteet. Vaisalan laajentuminen nestemittausmarkkinoille mahdollistaa asiakkaidemme palvelemisen myös nesteiden pitoisuusmittauksissa. Esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa prosessiliuosten pitoisuuksia on mitattava jokaisesta erästä ja jokaisessa tehtaassa, jotta laatu pysyisi tasaisena. Teollisiin nestemittauksiin suunniteltu prosessirefraktometri tarjoaa asiakkaillemme tarkkaa ja digitaalista mittaustietoa liuoksen konsentraatiosta ja siten mahdollistaa tarkan tiedon lopputuotteen laadusta. Myös puolijohdeteollisuudessa Vaisalan refraktometreillä voidaan tarkkailla esimerkiksi kemikaalien pitoisuuksia piikiekkojen valmistuksessa.