Arvoa asiakkaille

Cleanroom and laboratory

Vaisalan teknologiat ja ratkaisut auttavat turvaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat toimintojen tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua. Tarkka ja luotettava olosuhteiden mittaaminen mahdollistaa luotettavamman päätöksenteon sekä tehokkaammat, turvallisemmat ja kestävämmät toiminnot millä tahansa sovellusalueella.

Luotettavat päätökset

Tarkkojen ympäristöhavaintojen pohjalta asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä. Esimerkiksi investoinnit tuulivoiman tuotantoon perustuvat luotettavaan tietoon tuuliolosuhteiden vaihtelusta ja tuulipuistojen suorituskyvystä. Tuulen etämittausratkaisumme ja tietopalvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään kannattavia investointeja ja päätöksiä. Niiden avulla asiakkaat valitsevat parhaan mahdollisen sijainnin tehokkaalle tuulivoiman tuotannolle, seuraavat energiantuotannon tuottokäyriä sekä suunnittelevat ja tehostavat tuulivoimapuistonsa toimintaa.

Vaisalan mittausinstrumenttien tuottaman luotettavan datan avulla teollisuusasiakkaat voivat optimoida prosessejaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Esimerkiksi monissa teollisuuden kuivaussovelluksissa voidaan luotettavan kosteusmittausdatan avulla säätää kuivausolosuhteet ihanteellisiksi sekä siten varmistaa laadukkaat lopputuotteet ja energian tehokas käyttö.

Tuottavuus

Vaisalan ratkaisut parantavat asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta ja siten lisäävät tuottavuutta. Esimerkiksi Vaisalan innovatiivisella biokaasuprosessin optimointiin kehitetyllä MGP261 monikaasuinstrumentilla biokaasun tuotantolaitokset voivat saada jätteestä enemmän arvoa. Instrumentti mittaa kosteutta, metaania ja hiilidioksidia suoraan biokaasun tuotantoprosessista. Vuonna 2020 biokaasuinstrumentti voitti suomalaisen innovaatiokilpailun.

Vaisalan automaattiset luotausjärjestelmät mahdollistavat joustavat etäluotaukset ja vähentävät luotauksista koituvia kustannuksia. Näillä luotausjärjestelmillä voi automatisoida luotaukset aina kuukaudeksi kerrallaan, mikä vapauttaa resursseja tärkeiden sääennusteiden tekemiseen. Automaattisten luotausjärjestelmien ansiosta ilmatieteen laitokset voivat laajentaa yläilmakehän mittausverkostoaan maantieteellisesti vaikeapääsyisille alueille. Tammikuussa 2020 Vaisala viimeisteli esimerkiksi luotausprojektin Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA:n kanssa vaikeakulkuisessa ja kaukaisessa Alaskassa.

Laatu

Laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat aina olleet keskeisiä Vaisalalle, mutta meille on yhtä tärkeää myös se, että teknologiamme ja asiantuntemuksemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa omien tuotteidensa ja toimintojensa laadun. Esimerkiksi Vaisalan säähavaintojärjestelmät tarjoavat luotettavia ja vertailukelpoisia havaintoja niin ikään laadukkaiden sääennusteiden ja pitkäkestoisten ilmastoprojektien tueksi.

Teollisuudessa tarkasti valvotut prosessi- ja testausolosuhteet auttavat takaamaan laadukkaat lopputuotteet. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa prosessiliuosten pitoisuuksia on mitattava jokaisen tehtaan jokaisesta erästä, jotta laatu pysyisi tasaisena. Teollisiin nestemittauksiin suunniteltu prosessirefraktometri tarjoaa asiakkaillemme tarkkaa ja digitaalista mittaustietoa liuoksen konsentraatiosta ja siten mahdollistaa tarkan tiedon lopputuotteen laadusta.

Näin loimme arvoa asiakkaille vuonna 2020