Paineen mittaaminen

Ilmanpaineen mittaus on tärkeää sekä sään ennustamisessa että useissa teollisissa sovelluksissa.

Meteorologiassa ilmanpaine ja sen muutokset liittyvät korkea- ja matalapainevyöhykkeisiin ja niiden liikkeisiin. Nopea pudotus ilmanpaineessa on merkki lähestyvästä myrskystä tai saderintamasta, kun taas paineen nousu lupaa poutaa ja aurinkoa.

Paineen mittauksen teollisuussovelluksia ovat esimerkiksi laboratoriot ja life science ‑sovellukset

 

Mikä tekee painetta mittaavista antureistamme niin ainutlaatuisia?

Vaisalan kehittämä mikromekaaninen BAROCAP®-anturi mittaa painetta tarkastelemalla piikalvon mittojen muuttumista. Ympäröivän paineen kasvaessa tai vähentyessä kalvo taipuu, jolloin anturin sisällä olevan tyhjiön korkeus kasvaa tai pienenee.  

Tyhjiön vastakkaiset puolet toimivat elektrodeina, ja anturin kapasitanssi muuttuu niiden välimatkan kasvaessa tai pienentyessä. Kapasitanssi mitataan ja muunnetaan painelukemaksi. Lue lisää Vaisalan BAROCAP®-tekniikasta täältä.
 

Huippuluokan mittausta

BAROCAP®-anturin ominaisuudet – vähäinen lämpötilariippuvuus ja pitkäaikainen stabiilisuus – ovat yksikiteisen piimateriaalin ansiota.  

Kapasitiivinen rakenne antaa anturille laajan dynaamisen mittausalueen sekä lyhyet vasteajat ja toimii samalla ylipaineen estävänä mekanismina.  

Vaisalan painemittalaitteiden valikoima sisältää digitaalisia barometreja ja ilmanpaineantureita ilmanpaineen ja prosessipaineen mittaamiseen teollisuussovelluksissa.  BAROCAP®-barometrit toimivat laajalla lämpötila-alueella ja antavat luotettavaa tietoa myös erittäin vaativissa sovelluksissa, kuten ammattimaisessa meteorologiassa ja ilmailualalla. 

Vaisalan valikoimassa on myös useita parametreja mittaavia laitteita, jotka yhdistävät painemittaukset kastepiste-, kosteus- ja lämpötilatietoihin. 

Tyypillisiä sääsovelluksia

Ilmanpainemittauksia käytetään laajalti meteorologiassa sekä sää-, ilmailu-, hydrologia- ja maataloussovelluksissa.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO pitää analysoituja painekenttiä meteorologian perusedellytyksenä. Ne ovat yksi numeeristen säämallien tärkeimmistä parametreista, sillä painetietoja tarvitaan korkea- ja matalapainejärjestelmien määrittämiseen. 

Numeerisessa sään mallinnuksessa on tärkeää määrittää nämä painekentät tarkasti, sillä ne muodostavat perustan kaikille muille ilmakehän tilan edellytyksille. Korkeapaine on yleensä merkki hyvästä säästä, kun taas matalapaine ennustaa sadetta tai pilvisyyttä. Siksi ilmanpaineen tarkat mittaukset ovat olennaisen tärkeitä.  

Ilmanpaine on tärkeä parametri myös ilmailualalla, jossa sitä käytetään lentokoneiden korkeusmittarilukemien asettamiseen. Ilmanpaineen mittalaitteet ovat ilmailujärjestelmissä siis turvallisuuslaitteita. 

Tyypillisiä teollisuussovelluksia

Ilmanpainetietoa hyödynnetään monissa teollisissa sovelluksissa. Sitä mitataan muun muassa paineherkissä teollisuuslaitteissa, kuten laserinterferometreissä ja litografiajärjestelmissä, moottorien testipenkeissä ja pakokaasunanalyysin yhteydessä.

Metrologisia käyttötarkoituksia ovat muun muassa laboratoriostandardien tarkistusmittaukset sekä kalibrointilaboratorioiden olosuhdevalvonta.  

Painemittauksilla on suuri merkitys myös tiukasti säännellyissä life science ‑alan ja korkean teknologian puhdastilasovelluksissa. Näissä sovelluksissa jatkuvat, dokumentoidut ja vikasietoiset tiedot ovat edellytys säännösten vaatimusten täyttämiselle. 

Erinomainen pitkän aikavälin vakaus

Luotettava yksikideteknologia

Tarkkuus koko lämpötila-alueella

Laaja mittausalue ja lyhyet vasteajat

Liittyvät tuotteet

Precipitation

Weather Transmitter WXT530 Series

The perfect mix of accurate air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind direction data to measure weather conditions without the expense or magnitude of an automatic weather station.
Meteorological Installation Kit HMT330MIK

Meteorologinen asennussarja HMT330MIK

Huomaa, että HMT330MIK-sarjan valmistus lopetetaan pian. Vaisalan meteorologinen asennussarja HMT330MIK mahdollistaa Vaisala HUMICAP® HMT337 -kosteus- ja lämpötilalähettimen asentamisen ulos tarkkojen mittausten saamiseksi meteorologisiin sovelluksiin.
Indigo520 mittapäiden kanssa

Ilmanpainemittaukset Indigo520-lähettimellä

Ilmanpaineen mittausmoduulilla varustettu Indigo520-lähetin yhdessä yhden tai kahden Indigo-yhteensopivan kosteus- ja lämpötilamittapään kanssa on ainutlaatuinen meteorologinen barometriyhdistelmä yhdessä teollisuuslaitteessa.
PTB110 Barometer

PTB110-barometri

Vaisala BAROCAP® PTB110 -barometri on suunniteltu tarkkoihin barometrisen paineen mittauksiin huoneenlämmössä sekä yleisiin ympäristön paineen mittauksiin laajalla lämpötila-alueella.