Vaisala DRYCAP® -teknologia

Vaisala Drycap Wafer in hand

Vuonna 1997 Vaisala toi markkinoille DRYCAP®-anturin, uudenlaisen kastepisteanturin, jonka toiminta perustuu ohutkalvopolymeeriteknologiaan. Vuosien mittaan DRYCAP-tuoteperhe on kasvanut ja sisältää nyt tuotteita eri sovelluksiin kuivausprosesseista paineilmajärjestelmiin ja hansikaskaappeihin. DRYCAP-anturi tunnetaan erityisesti luotettavasta toiminnastaan kuumissa ja hyvin kuivissa ympäristöissä.

Anturin toiminta

DRYCAP-anturin erinomaisuus perustuu kahteen innovaatioon: kapasitiiviseen ohutkalvopolymeerianturiin sekä itsekalibrointitoimintoon. Anturin ohutkalvopolymeeri absorboi tai vapauttaa vesihöyryä ympäröivän kosteuden lisääntyessä tai vähentyessä. Polymeerin eristeominaisuudet, kuten myöskin anturin kapasitanssi, muuttuvat, kun anturia ympäröivä kosteustaso muuttuu. Anturin kapasitanssi muunnetaan kosteuslukemaksi. Kastepiste lasketaan kosteuslukeman sekä kapasitiiviseen polymeerianturiin liitetyn lämpötila-anturin lukeman pohjalta. Vaisalan patentoitu itsekalibrointitoiminto optimoi mittausten luotettavuuden alhaisissa kastepisteissä. Anturia lämmitetään säännöllisin väliajoin automaattisen itsekalibrointitoiminnon aikana. Anturin jäähtyessä takaisin ympäristön lämpötilaan seurataan anturin kosteus- ja lämpötila-arvoja ja mahdollinen mittauspoikkeama korjataan offset-korjauksella. Näin DRYCAP-anturin mittaustarkkuus pysyy hyvänä pitkälläkin aikavälillä ja laitteen huoltotarve on hyvin vähäinen.

Vaisala Drycap -tekniikan kuvaus

Tyypillisiä kastepistemittauksen sovelluksia

Vaisala DRYCAP -kastepistemittalaitteet soveltuvat teollisiin käyttötarkoituksiin, joissa kaasun kosteustaso on tyypillisesti hyvin alhainen. Kastepiste on usein kriittinen parametri, jonka riittämätön valvonta johtaa ongelmiin, kuten prosessin keskeytymiseen, laitevaurioihin tai lopputuotteen laadun heikkenemiseen. Kastepistettä mitataan erilaisissa kuivaus- ja kuumakäsittelyprosesseissa. Sitä valvotaan myös paineilmajärjestelmissä, joissa liiallinen kosteus voi johtaa heikkolaatuiseen lopputuotteeseen, jään muodostumiseen tai laitteiston korroosioon. Muita yleisiä sovelluksia ovat lääkintäkaasun mittaus, litiumparistojen valmistus sekä suurjännitelaitteistojen kaasueristeiden valvonta.

Vaisala DRYCAP kastepistemittalaitteet

Vaisalan kastepistemittalaitteet soveltuvat kuivien olosuhteiden tarkkaan ja luotettavaan valvontaan kastepistealueella –80 ... +100 °C. Vaisalan tuotevalikoima sisältää vaativiin teollisiin sovelluksiin sopivia lähettimiä, kuivaimiin asennettavia pienikokoisia laitteita ja tarkistusmittauksissa käytettäviä käsimittareita. Tarjolla on myös kannettava näytteenottojärjestelmä.

Paineilmaputki
It is also controlled in compressed air, where excess moisture can result in poor end-product quality.

 

Tuotteet, joissa käytetään DRYCAP®-teknologiaa

Probe head and probe body of the DMP6 for very high temperatures

Kastepisteen mittapää DMP6

prosessimittauksiin erittäin kuumissa lämpötiloissa (<350 °C)
Vaisalan DRYCAP®-kastepiste- ja lämpötilamittapää DMP6 on suunniteltu...
DMT152-kastepistelähetin alhaisen kastepisteen mittaukseen OEM-sovelluksissa

Kastepistelähetin DMT152

Kastepistemittaus erittäin kuivissa olosuhteissa
Luotettavaan kastepistemittaukseen jopa alle -80 °C:ssä suunniteltu DMT152 on ihanteellinen...
DMT132 Dewpoint Transmitter for Refrigerant Dryers

Kastepistemittari DMT132

jäähdytyskuivaimiin
Vaisala HUMICAP® -kastepistelähetin DMT132 on edullinen kastepistemittalaite, joka on suunniteltu varmistamaan...
DPT145 Multiparameter Transmitter for SF6 Gas

Moniparametrilähetin DPT145

SF6-kaasulle
Vaisalan DPT145-moniparametrilähetin SF6-kaasulle on ainutlaatuinen innovaatio, joka mahdollistaa kastepisteen, paineen ja lämpötilan...