Akkujen valmistus

Tarkat kosteus- ja pitoisuusmittaukset

Ota yhteyttä

Teollinen akkujen valmistus tapahtuu lähes puhdashuonetyyppisissä ympäristöissä, joissa on vakaat ja hallitut olosuhteet. Näissä ympäristöissä ilmankosteus täytyy pitää erittäin matalalla tasolla, jotta voidaan varmistaa turvallisuus, tuottavuus ja tehokkuus. Tämä johtuu siitä, että valmistuksen aikana käsiteltävät kemikaalit ovat herkkiä kosteudelle ja voivat kostuessaan tai ilman kosteuden kasvaessa aiheuttaa huomattavan turvallisuusriskin. 

Olosuhteita täytyy valvoa tiukasti koko valmistusprosessin aikana. Samalla täytyy estää likaantuminen ja varmistaa ehdoton puhtaus. 

Vaisalan mittausratkaisut auttavat valmistajia tuottamaan laadukkaita tuotteita kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Mittaustietojen kerääminen tehokkailla suoraan prosessista tehtävillä mittauksilla auttaa prosessin optimoinnissa ja tuotantokustannusten alentamisessa. Luotettavat tuotteemme kestävät äärimmäisiäkin olosuhteita ja aggressiivisia kemikaaleja. 

Litiumakkujen valmistus

Litiumioniakkujen valmistusprosessi on herkkä kosteudelle. Liian suuri ilmankosteus tuotantotiloissa voi saada litiumin reagoimaan kosteuden kanssa, jolloin muodostuu litiumhydroksidia ja vetyä. Matala suhteellinen kosteus ja tarkka ilmankosteuden hallinta ovat välttämättömyys teollisessa valmistuksessa.  Haastava tuotantoympäristö edellyttää vesihöyryn havaitsevaa mittalaitetta, jonka suorituskyky on luotettava ja joka kestää ilmassa mahdollisesti esiintyviä prosessin sivutuotteita.

Vaisala on suunnitellut kemiallisesti kestävän, polymeeripohjaisen kastepisteanturin, joka on aktiivisesti käsitelty siten, että se mahdollistaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja hyvin vähäisen ryöminnän. Tätä anturia käyttävien kalibroitujen laitteidemme valikoimassa on sekä edullisia lähettimiä että täysin konfiguroitavia kenttämittalaitteita.

Lyijyhappoakkujen valmistus: rikkihappopitoisuus

Lyijyhappo- ja geeliakkuja käytetään yleisesti autoissa ja sähköajoneuvoissa, joissa pitkäaikainen kestävyys on tärkeää.

Rikkihappoa (H2SO4) käytetään lyijyakun kennojen aktivointiin tehontuotantoa varten. Happo valmistellaan sekoittamalla se veteen. Oikea happopitoisuus on erittäin tärkeä, jotta voidaan varmistaa lyijyhappoakkujen onnistunut aktivointi.

Lataa sovelluskuvaus

Lyijyhappoakkujen valmistus: kovetuskaappien optimointi

Teollisessa tuotannossa akut kuivataan ja kovetetaan kovetuskaapeissa, jotta saadaan tuotettua tasalaatuisia tuotteita, joilla on odotettu kapasiteetti ja pitkä käyttöikä. Kovetuskaappien tärkeimpiä parametreja ovat suhteellinen kosteus ja lämpötila. Teollisten kuivauskaaappien suhteellinen kosteus kuivauksen aikana on korkea, ja onnistunut kuivaus edellyttää tarkasti ohjattua veden, höyryn sekä kuuman ja kuivan ilman ruiskutusta.

Vaisalan Indigo520 yhdessä HMP7 ‑kosteus- ja lämpötilamittapään kanssa antaa nopeat mittaustulokset olosuhteissa, joissa kosteus on suuri tai vaihtelee nopeasti. Ratkaisun avulla voit hyödyntää olosuhdekaappeja optimaalisesti ja vähentää tuotantokatkoksia.

Edut:

  • Indigo520 antaa teollisen kuivauskaapin ososuhteista visuaalisia tietoja, jotka mahdollistavat nopean päätöksenteon ja reagoinnin
  • Laadukkaat levyt ja optimoitu läpäisevyys
  • Optimoitu maakaasun ja veden kulutus
  • Mittapäiden höyry- ja painetiivis rakenne
  • Voidaan liittää PLC:hen MODBUS RTU RS-485 ‑väylän kautta

Akkujen valmistukseen liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapäiden kanssa

Ilmanpainemittaukset Indigo520-lähettimellä

Ilmanpaineen mittausmoduulilla varustettu Indigo520-lähetin yhdessä yhden tai kahden Indigo-yhteensopivan kosteus- ja lämpötilamittapään kanssa on ainutlaatuinen meteorologinen barometriyhdistelmä yhdessä teollisuuslaitteessa.
DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Kannettava kastepistemittari DM70

Kannettava kastepistemittalaite DM70 pistetarkistussovelluksiin ja kenttäkalibrointiin tarjoaa tarkan ja nopean mittauksen teollisiin kastepistesovelluksiin, kuten paineilma, metallinkäsittely, lisäaineiden valmistus sekä ruuan ja muovien kuivaus.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ota yhteyttä

Haluaisitko lisätietoja jostain tietystä sovelluksesta tai tuotteesta? Ota meihin yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

OTA YHTEYTTÄ