Hallinnointi

Vaisalan hallinnointitapa perustuu Suomen lakiin ja Vaisalan yhtiöjärjestykseen ja noudattaa niitä. Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Suomen valvontaviranomaisen sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Hallinnointikoodia 2020, joka on saatavana Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolta osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hands on a meeting table

Hallinnointimalli

Vaisalan toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.​

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Näkymä vihreästä kaupungista

Yhtiökokoukset

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni- ja äänestysoikeuttaan.

Board of Directors

Hallitus

Johtoryhmä

Palkitseminen

Sisäpiiri

Risk management book

Riskienhallinta

Financial

Valvonta

Meeting

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestys

Man and woman in office

Osakassopimukset