Hallinnointi

Vaisalan hallinnointitapa perustuu Suomen lakiin ja Vaisalan yhtiöjärjestykseen ja noudattaa niitä. Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Suomen valvontaviranomaisen sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Hallinnointikoodia 2015, joka on saatavana Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolta osoitteessa www.cgfinland.fi.