Arvoa sijoittajille

Wind mills at sunset

Vaisala on vakaa, globaalisti toimiva suomalainen yritys. Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat olleet listattuna Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä vuodesta 1994 lähtien. Vaisalan tavoite on säilyttää korkea vakavaraisuus ja maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

 1 Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla, algoritmeilla ja ohjelmistoilla
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina yli 2,5 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2019: 52,48 miljoonaa euroa tai 13,1 % liikevaihdosta)

 2 Kasvua useasta suunnasta

 

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet ja sovellukset, jotka hyödyntävät nykyisiä teknologioita ja tuotealustoja
• Maantieteellinen laajentuminen

 3 Hajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2019: 37 % Americas |33 % EMEA | 30 % APAC
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

 4 Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: liitännäiset vuosittaiset investoinnit noin 10 miljoonaa euroa
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

 5 Vahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2019: 1,0)
• Omavaraisuusaste 55,7 % (2019)
• Nettovelkaantumisaste -2,4 % (2019)

 6 Vakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 87 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 3,9 %

 7 Kestävää teknologiaa vastuullisesti

• Luotettava kumppani, jonka vastuullisuustyötä ovat tunnustaneet mm. CDP ja RE100
• Jäsen useassa vastuullisuutta ajavassa organisaatiossa, kuten Climate Leadership Coalitionissa, Cleantech Finlandissa ja YK:n alaisessa Global Compact Caring for Climate -aloitteessa
• Teknologioita ja tuotteita, joiden avulla voidaan parantaa yhteiskuntien valveutuneisuutta, turvallisuutta ja resurssitehokkuutta