Arvoa sijoittajille

Employees walking in the office corridor

Vaisala on vakaa, vastuullinen ja globaalisti toimiva suomalainen yritys. Alansa teknologiajohtajana Vaisala tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa vastaamalla erilaisiin megatrendeihin ja panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen.
Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat olleet listattuna Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä vuodesta 1994 lähtien. Vaisalan tavoite on säilyttää korkea vakavaraisuus ja maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa.

Vaisala on viidennellä sijalla arvioiduista 13 650 globaalista yrityksestä Sustainalyticsin, pörssiyhtiöiden vastuullisuusanalytiikkaan perehtyneen yrityksen, ESG-vertailussa. Lisäksi vuonna 2021 suomalaiset yksityissijoittajat äänestivät Vaisalan vastuullisimmaksi suomalaiseksi pörssiyritykseksi.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

 1 Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla, algoritmeilla ja ohjelmistoilla
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina 3 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2022: 62,4 miljoonaa euroa tai 12 % liikevaihdosta)

 2 Kasvumahdollisuuksia useasta suunnasta

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet, sovellukset ja digitaaliset ratkaisut, jotka hyödyntävät viimeisimpiä teknologioita, tuotealustoja ja jatkuviin tuottoihin perustuvia liiketoimintamalleja
• Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin ja maihin

 3 Hajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2022: 37 % Americas | 31 % APAC | 32 % EMEA
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

 4 Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: liitännäiset vuosittaiset investoinnit 10 miljoonaa euroa
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

 5 Vahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2022: 0,5)
• Omavaraisuusaste 58,2 % (2022)
• Nettovelkaantumisaste 3,2 % (2022)

 6 Vakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 81 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 2,6 %

 7 Vaikuttavaa teknologiaa vastuullisesti

• Teknologioita, tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka edistävät Vaisalan asiakkaiden liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä ja joiden kautta Vaisala vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen
• Erittäin matalan ESG-riskin sijoituskohde: Sustainalyticsin arvion mukaan Vaisalan ESG-riskitulos on 9,7 eli vastuullisuusriskitaso on määritelty vähäiseksi (negligible)
• Vaisala on RE100-aloitteen jäsen ja käyttää 100 % uusiutuvaa sähköä. Vaisala on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Targets)

Image
ESG industry top rated logo
Image
ESG regional top rated logo
Image
Corporate ESG performance: Prime logo