Luomme arvoa sijoittajille

Value for Investors

Vaisala on vakaa, globaalisti toimiva suomalainen yritys. Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat olleet listattuna Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä vuodesta 1994 lähtien. Vaisalan tavoite on säilyttää korkea vakavaraisuus ja maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

1. Technology Leader and Strong Market PositionTeknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla; ydinosaaminen anturien suunnittelussa ja valmistuksessa
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina yli 2 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2018: 45,4 miljoonaa euroa tai 13,0 % liikevaihdosta)

2. Growth from Multiple DimensionsKasvua useasta suunnasta

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet ja sovellukset, jotka hyödyntävät nykyisiä teknologioita ja tuotealustoja
• Maantieteellinen laajentuminen

3. Well Diversified Sales MixHajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2018: 39 % Americas | 29 % EMEA | 31 % APAC
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

4. Asset-light Business ModelKevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: liitännäiset vuosittaiset investoinnit noin 10 miljoonaa euroa
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

5. Strong Cash Generation and Financial PositionVahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2018: 1,2)
• Omavaraisuusaste 55,6 % (2018)
• Nettovelkaantumisaste -17,6 % (2018)

6. Solid Dividend PayerVakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 103 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 3,9 %

7. Sustainable Technologies in a Responsible WayKestävää teknologiaa vastuullisesti

• Luotettava kumppani, jonka vastuullisuustyötä ovat tunnustaneet mm. CDP ja RE100
• Jäsen useassa vastuullisuutta ajavassa organisaatiossa, kuten Climate Leadership Coalitionissa, Cleantech Finlandissa ja YK:n alaisessa Global Compact Caring for Climate -aloitteessa
• Teknologioita ja tuotteita, joiden avulla voidaan parantaa yhteiskuntien valveutuneisuutta, turvallisuutta ja resurssitehokkuutta