Arvoa sijoittajille

Finance buildings, trees and sky

Vaisala on vakaa, vastuullinen ja globaalisti toimiva suomalainen yritys. Alansa teknologiajohtajana Vaisala hyödyntää megatrendejä ja panostaa tutkimukseen ja kehitykseen varmistaakseen kasvun myös tulevaisuudessa.

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat olleet listattuna Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä vuodesta 1994 lähtien. Vaisalan tavoite on säilyttää korkea vakavaraisuus ja maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

 1 Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla, algoritmeilla ja ohjelmistoilla
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina 2,5 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2020: 53,2 miljoonaa euroa tai 14 % liikevaihdosta)

 2 Kasvumahdollisuuksia useasta suunnasta

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet, sovellukset ja digitaaliset ratkaisut, jotka hyödyntävät viimeisimpiä teknologioita, tuotealustoja ja jatkuviin tuottoihin perustuvia liiketoimintamalleja
• Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin ja maihin

 3 Hajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2020: 36 % Americas | 29 % APAC | 35 % EMEA
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

 4 Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: liitännäiset vuosittaiset investoinnit 10 miljoonaa euroa
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

 5 Vahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2020: 0,9)
• Omavaraisuusaste 59,0 % (2020)
• Nettovelkaantumisaste 5,7 % (2020)

 6 Vakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 86 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 3,4 %

 7 Kestävää teknologiaa vastuullisesti

• Teknologioita, tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa yhteiskuntien valveutuneisuutta, turvallisuutta ja resurssitehokkuutta
• Luotettava kumppani, jonka vastuullisuustyötä ovat tunnustaneet mm. ilmastoraportointiin keskittyvä sijoittaja-aloite CDP sekä uusiutuvan energian käyttöön kannustava RE100-aloite
• Jäsen useassa vastuullisuusverkostossa, kuten Climate Leadership Coalitionissa sekä YK:n Global Compact- ja Caring for Climate -aloitteissa