Lämpötilan mittaaminen

Lämpötila – kriittinen suure monissa sovelluksissa

Sääsovelluksissa, kuten meteorologiassa, agrologiassa ja hydrologiassa, lämpötila on yksi mitattavista vakiosuureista.

Teollisuussovelluksissa lämpötila on usein kriittinen parametri. Lämpötilamittauksia tarvitaan hyvin moninaisilla aloilla, kuten elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä, ilmanvaihtosovelluksissa, lääkealan ja bioteknologian alan laboratorioissa ja jakelukeskuksissa, lääkinnällisen tekniikan alalla, sairaaloissa, veri- ja kudospankeissa, kemikaalien käsittelyssä, datakeskuksissa, auto- sekä ilmailualalla.
 

Lämpötila-anturien tyypit

Lämpötila-anturit ovat yksi maailman yleisimmin käytettävistä antureista. Laajan säänmittausverkoston lisäksi niitä käytetään myös yli puolessa kaikista teollisuussovelluksista.
 

Erilaisissa teollisuussovelluksissa tarvitaan erilaisia lämpötila-antureita. Yleisimmin käytetään seuraavia anturityyppejä:

  • Termoparit
  • Puolijohteisiin perustuvat anturit
  • NTC‑termistorit
  • Vastuslämpömittarit  
     

Monissa kriittisissä ja säännellyissä teollisuussovelluksissa käytetään vastuslämpömittarilla varustettuja laitteita, sillä tämä anturityyppi mahdollistaa erittäin tarkat ja vakaat lämpötilamittaukset. Vaisala tarjoaa monenlaisia lämpötila-antureita erilaisten sovellusten tarpeisiin.  
 

Lämpötilamittausten osaamista

Vaisala on toiminut anturiteknologian tiennäyttäjänä jo yli 80 vuoden ajan. Tänä aikana yritys on kehittänyt monia alan parhaista ratkaisuista, kuten HUMICAP®-, CARBOCAP®-, PEROXCAP®- ja DRYCAP®-teknologiat.


Vaisalan lämpötilamittapäät, lähettimet, dataloggerit ja mittarit on suunniteltu täyttämään kevyen ja raskaan teollisuuden, GxP-säänneltyjen sovellusten, vaarallisten alueiden ja haastavien ympäristöjen tarpeet. Ratkaisujemme käyttäjänä hyödyt monista ainutlaatuisista innovaatioistamme, kuten anturin ryömintää vähentävästä kemikaalien puhdistustoiminnosta.

Tarjoamme kenttäkalibrointipalveluja, räätälöityjä kalibrointipalveluja sekä tehdaskalibrointi- ja korjauspalveluja huippuluokan tiloissamme, jotta voimme varmistaa pitkän aikavälin tarkkuuden ja tuotteiden pitkän käyttöiän haastavimmissakin ympäristöissä.

 

Kalibrointi- ja korjauspalvelut

Lämpötilapuskurit

Lämpötila-anturit sijoitetaan usein lämpöpuskuriin, jotta voidaan varmistaa, etteivät lämpötilavalvottujen ympäristöjen normaalit lämpötilavaihtelut aiheuta vääriä hälytyksiä. 


Tässä sovelluskuvauksessa käsittelemme erityyppisiä lämpöpuskureita, puskurointimateriaalin standardoinnin hyödyllisyyttä sekä mahdollisuutta saada aikaan sama vaikutus – häiritsevien hälytysten väheneminen – käyttämällä valvontaohjelmiston aikaperusteisia puskureita (hälytysviipeitä). 
 

Lataa sovelluskuvaus

Lämpötilan valvontasovellukset

Vaisalan lämpötilan mittauslaitteet soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten laboratorioihin, jääkaappeihin ja pakastimiin, kylmähuoneisiin ja varastoihin sekä testikammioihin ja muihin teollisuussovelluksiin. 
Vaisalan lähettimiä ja dataloggereita käytetään lämpötilan valvontaan kaikkialla maailmassa, erityisesti GxP-säännellyissä ympäristöissä. Ratkaisujamme on käytössä muun muassa lääkevalmistuksessa, bioteknologian sovelluksissa, veri- ja kudospankeissa, puolijohteiden valmistuksessa, museoissa ja arkistoissa, kalibrointilaboratorioissa, ilmailualalla, autoalalla sekä elintarvikealan sovelluksissa. Lisäksi niitä käytetään aikaa säästävänä vaihtoehtona piirtureille.
 

Vaisala viewLinc -olosuhdevalvontajärjestelmä

ViewLinc sopii erinomaisesti niin kevyen kuin raskaankin teollisuuden ympäristöihin ja GxP-säänneltyihin sovelluksiin. ViewLinc varmistaa tietojen eheyden sekä 21 CFR Part 11- ja Annex 11 ‑vaatimusten täyttymisen laajalla dataloggerien, lähettimien ja kannettavien lämpötilanmittauslaitteiden valikoimalla. Dataloggerit voidaan liittää viewLinciin Wi-Fi-, Ethernet- tai PoE-yhteyden kautta tai käyttämällä Vaisalan omaa langatonta VaiNet-teknologiaa. Lämpötilamittaukset ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi kansallisten mittatekniikan laitosten tai ISO/IEC 17025 ‑akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta. Vaarallisille ja räjähdysalttiille alueille on saatavilla luontaisesti turvallisia laitteita.

ViewLincin tiedot voidaan integroida muiden valmistajien olosuhdevalvontajärjestelmiin ja rakennusautomaatiojärjestelmiin Vaisalan OPC UA ‑palvelinohjelmiston avulla. Voit myös käyttää viewLincin tietokantaa hyödyntämällä viewLinc-API-liittymää, joka vaatii vain yhden ohjelmointikerran. ViewLinc pystyy viestimään myös Modbus-laitteiden kanssa.

Lisätietoja viewLinc - järjestelmästä

HUMICAP Humidity and Temperature Probe HMP155

Vaisala’s HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP155 delivers accuracy and reliability under even the most challenging conditions including tropical, coastal, and marine environments.

The HMP155 is engineered to deliver precise data in high-humidity climates where moisture is near saturation, in environments with changing temperatures, and in harsh environments where measurements may be corrupted by chemicals, fog, mist, rain, and heavy dew.

Learn more

Liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.
Precipitation

Weather Transmitter WXT530 Series

The perfect mix of accurate air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind direction data to measure weather conditions without the expense or magnitude of an automatic weather station.

viewLinc olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

ViewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolla voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja monia muita arvoja. ViewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen.
MMT330 Moisture and Temperature Transmitter Series for Oil

Öljyn kosteuden ja lämpötilan lähetinsarja MMT330

Huomaa, että MMT330-sarjan valmistus lopetetaan pian. Vaisala HUMICAP® MMT330 ‑sarjan kosteus- ja lämpötilalähettimet mahdollistavat öljyn kosteuden nopean ja luotettavan havainnoinnin keskusvoitelujärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä ja tehomuuntajissa.
Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications.

Lämpötilamittalaite TMP1

Vaisalan lämpötilamittapää TMP1 on suunniteltu vaativiin lämpötilamittauksiin teollisissa sovelluksissa, kuten lääketeollisuudessa ja kalibrointilaboratorioissa, joissa tarkkuus ja varmuus ovat välttämättömiä.
HMM170 Probe

HMM170 kosteus- ja -lämpötilamoduuli

Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilamoduuli HMM170 on kestävä, avoinrunkoinen lähetin olosuhdekammioihin, joissa tarvitaan tarkkoja ja luotettavia mittauksia haastavissakin olosuhteissa, kuten tyhjiössä tai suurpaineessa.
HMD60 series transmitters

Kosteus- ja -lämpötilalähetinsarja HMD60

Vankka ja luotettava, kanavaan asennettava kosteus- ja lämpötilalähetinsarja Vaisala HUMICAP® HMD60 on suunniteltu suhteellisen kosteuden mittaamiseen vaativissa ilmastointisovelluksissa tai kevyissä teollisissa sovelluksissa.

Kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP60

HMP60 on yksinkertainen, kestävä ja kustannustehokas kosteusmittapää, joka sopii tilavuussovelluksiin, integroitavaksi muiden valmistajien laitteisiin, inkubaattoreihin, hanskakaappeihin, kasvihuoneisiin, fermentointikammioihin ja dataloggereihin.
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP4 is designed for high-pressure applications

Kosteus- ja lämpötilamittapää HMP4

Kosteus- ja lämpötilamittapää Vaisala HUMICAP® HMP4 on suunniteltu korkeapaineisiin sovelluksiin, kuten merenkulun, hengitysilman ja teollisten sovellusten paineilmajärjestelmiin, joissa mittausten suorituskyky ja kemikaalinkestävyys on oleellista.
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP5 is designed for high temperature applications

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP5

Vaisalan HUMICAP®-kosteus- ja lämpötilamittapää HMP5 on suunniteltu korkean lämpötilan sovelluksiin, kuten leivinuuneihin, pastakuivaimiin, keramiikkauuneihin ja teollisiin kuivausuuneihin, joissa mittalaitteelta vaaditaan erityisen hyvää suorituskykyä ja kemikaalikestävyyttä.

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP8

Vaisalan HUMICAP®-kosteus- ja lämpötilamittapää HMP8 on suunniteltu paineistettuihin sovelluksiin paineilmajärjestelmissä, jäähdytyskuivaimissa ja muissa paineistetuissa teollisuussovelluksissa, joissa mittapäältä vaaditaan säädettävää asennussyvyyttä putkilinjaan sekä helppoa asennusta ja poistoa.

Lämpötilaan liittyviä tietoja ja materiaaleja

eKirja

Datakeskuksen jäähdytyksen energiankulutuksen vähentäminen tarkoilla mittauksilla

Lataa maksuton opas, josta saat vinkkejä datakeskuksen jäähdytyksen energiankulutuksen vähentämiseen tarkoilla mittauksilla.

Lataa opas täältä

Webinar

Data Centers Going Green

How much can precise HVAC measurements influence energy consumption of cooling systems?

Register to watch

Video

Vaisala Indigo Family kosteus- ja lämpötilamittapäät

Katso YouTubessa

Webinar

On-demand webinars

Access all on-demand Meteorology webinars here.

Access webinars

Video

Animaatio langatonta VaiNet-tekniikkaa käyttävästä viewLinc‑ohjelmistosta

Katso lyhyt animaatio langatonta VaiNet-tekniikkaa käyttävästä viewLinc‑ohjelmistosta

Katso YouTubessa

Webinaari

Vaisala HMT330 vs Indigo-ekosysteemi – mikä valita ja miksi?

Tässä 30 minuutin webinaarissa tutustut tarkemmin uuden Indigo-ekosysteemin ja jo pitkään käytössä olleen HMT330-lippulaivamallin sekä Vaisalan muiden huippuluokan mittalaitteiden  keskeisiin hyötyihin ja eroihin.

Lue lisää

Webinar

Mean Kinetic Temperature: History, Math, and Applications

In this webinar we outline the history of the mean kinetic temperature calculation in pharmaceutical manufacturing and distribution. We will include an overview of the regulatory guidance on MKT from the FDA, EMA, and ICH.

Watch now

Asiakascase

Juséliuksen mausoleumin lämpötila ja kosteus jatkuvassa seurannassa

Vuonna 2020 olosuhteiden valvonnassa siirryttiin perinteisistä lämpö- ja kosteusmittareista Vaisalan viewLinc-järjestelmään, joka seuraa olosuhteita jatkuvasti.

Lue lisää

Laskuri

Kosteuslaskuri

Vaisalan kosteuslaskurin avulla monimutkaisten kosteuslaskelmien ja -muunnosten tekeminen käy helposti. Se kattaa kaikki yleisimmät parametrit ja sitä on helppo käyttää. Voit laskea useita kosteusparametreja jo yhden tunnetun arvon ja toleranssin perusteella.
Lue lisää

Kirjasto

Artikkeleita GxP-säänneltyihin ympäristöihin

Tutustu arkistoomme, jossa on runsaasti hyödyllisiä artikkeleita, asiantuntijaraportteja, sovelluskuvauksia ja e-kirjoja…

Lue lisää

Asiakascase

Datakeskusten konesalien jäähdytys

Tietojenkäsittely- ja tallennuskapasiteetin kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja suuryritykset investoivatkin uusiin laitoksiin, joilla voidaan tarjota verkkopohjaisia palveluita aina vain suuremmalle käyttäjämäärälle.
Lue lisää