Lämpötilan mittaaminen

Lämpötila – kriittinen suure monissa sovelluksissa

Lämpötilan mittausta tarvitaan sekä sään havainnoinnissa että useissa teollisissa sovelluksissa.

Sääsovelluksissa, kuten meteorologiassa, agrologiassa ja hydrologiassa, lämpötila on yksi mitattavista vakiosuureista.

Teollisuussovelluksissa lämpötila on usein kriittinen parametri. Lämpötilamittauksia tarvitaan hyvin moninaisilla aloilla, kuten elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä, ilmanvaihtosovelluksissa, lääkealan ja bioteknologian alan laboratorioissa ja jakelukeskuksissa, lääkinnällisen tekniikan alalla, sairaaloissa, veri- ja kudospankeissa, kemikaalien käsittelyssä, auto- sekä ilmailualalla.

Lämpötila-anturien tyypit

Lämpötila-anturit ovat yksi maailman yleisimmin käytettävistä antureista. Laajan säänmittausverkoston lisäksi niitä käytetään myös yli puolessa kaikista teollisuussovelluksista.

Erilaisissa teollisuussovelluksissa tarvitaan erilaisia lämpötila-antureita. Yleisimmin käytetään seuraavia anturityyppejä:

Loggeri laboratoriossa
  • Termoparit
  • Puolijohteisiin perustuvat anturit
  • NTC‑termistorit
  • Vastuslämpömittarit

Monissa kriittisissä ja säännellyissä teollisuussovelluksissa käytetään vastuslämpömittarilla varustettuja laitteita, sillä tämä anturityyppi mahdollistaa erittäin tarkat ja vakaat lämpötilamittaukset. Vaisala tarjoaa monenlaisia lämpötila-antureita erilaisten sovellusten tarpeisiin.

Lisätietoja lämpötila-antureista

Laaja lämpötila-anturien valikoima

Vaisalalta löydät tarpeisiisi sopivan ratkaisun, oli kyseessä sitten erillisessä verkossa toimiva langaton dataloggeri, keskipitkän vasteajan mahdollistava kestävä teollisuuslähetin ja suodattimella varustettu lämpötilamittapää, lämpöpariin perustuva dataloggeri tietojen keruuseen äärimmäisissä lämpötiloissa tai kannettava lämpömittari olosuhteiden pistetarkistuksiin kiinteistä valvonta-antureista.

Sääsovelluksiin Vaisala tarjoaa lisäksi sääasemia ja radiosondeja, joissa on lämpötilan mittaustoiminto.

Lämpötilamittausten osaamista

Vaisala on toiminut anturiteknologian tiennäyttäjänä jo yli 80 vuoden ajan. Tänä aikana yritys on kehittänyt monia alan parhaista ratkaisuista, kuten HUMICAP®-, CARBOCAP®-, PEROXCAP®- ja DRYCAP®-teknologiat.

Huippuluokan mittausantureita

Vaisalan lämpötilamittapäät, lähettimet, dataloggerit ja mittarit on suunniteltu täyttämään kevyen ja raskaan teollisuuden, GxP-säänneltyjen sovellusten, vaarallisten alueiden ja haastavien ympäristöjen tarpeet. Ratkaisujemme käyttäjänä hyödyt monista ainutlaatuisista innovaatioistamme, kuten anturin ryömintää vähentävästä kemikaalien puhdistustoiminnosta.

Tarjoamme kenttäkalibrointipalveluja, räätälöityjä kalibrointipalveluja sekä tehdaskalibrointi- ja korjauspalveluja huippuluokan tiloissamme, jotta voimme varmistaa pitkän aikavälin tarkkuuden ja tuotteiden pitkän käyttöiän haastavimmissakin ympäristöissä.

Lämpötilan valvontasovellukset

Vaisalan lämpötilan mittauslaitteet soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten laboratorioihin, jääkaappeihin ja pakastimiin, kylmähuoneisiin ja varastoihin sekä testikammioihin ja muihin teollisuussovelluksiin. Vaisalan lähettimiä ja dataloggereita käytetään lämpötilan valvontaan kaikkialla maailmassa, erityisesti GxP-säännellyissä ympäristöissä. Ratkaisujamme on käytössä muun muassa lääkevalmistuksessa, bioteknologian sovelluksissa, veri- ja kudospankeissa, puolijohteiden valmistuksessa, museoissa ja arkistoissa, kalibrointilaboratorioissa, ilmailualalla, autoalalla sekä elintarvikealan sovelluksissa. Lisäksi niitä käytetään aikaa säästävänä vaihtoehtona piirtureille.

Vaisala viewLinc -olosuhdevalvontajärjestelmä

ViewLinc sopii erinomaisesti niin kevyen kuin raskaankin teollisuuden ympäristöihin ja GxP-säänneltyihin sovelluksiin. ViewLinc varmistaa tietojen eheyden sekä 21 CFR Part 11- ja Annex 11 ‑vaatimusten täyttymisen laajalla dataloggerien, lähettimien ja kannettavien lämpötilanmittauslaitteiden valikoimalla. Dataloggerit voidaan liittää viewLinciin Wi-Fi-, Ethernet- tai PoE-yhteyden kautta tai käyttämällä Vaisalan omaa langatonta VaiNet-teknologiaa. Lämpötilamittaukset ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi kansallisten mittatekniikan laitosten tai ISO/IEC 17025 ‑akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta. Vaarallisille ja räjähdysalttiille alueille on saatavilla luontaisesti turvallisia laitteita.

ViewLincin tiedot voidaan integroida muiden valmistajien olosuhdevalvontajärjestelmiin ja rakennusautomaatiojärjestelmiin Vaisalan OPC UA ‑palvelinohjelmiston avulla. Voit myös käyttää viewLincin tietokantaa hyödyntämällä viewLinc-API-liittymää, joka vaatii vain yhden ohjelmointikerran. ViewLinc pystyy viestimään myös Modbus-laitteiden kanssa.

 

Liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Precipitation

Weather Transmitter WXT530 Series

The perfect mix of accurate air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind direction data to measure weather conditions without the expense or magnitude of an automatic weather station.

viewLinc olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

ViewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolla voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja monia muita arvoja. ViewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen.

Vaisala Insight ‑ohjelmisto antaa nopean pääsyn Indigo-mittapäiden ja muiden tuettujen laitteiden asetuksiin ja tietoihin.

Insight-PC-ohjelmisto

Vaisala Insight PC-ohjelmisto antaa nopean pääsyn Indigo-mittapäiden ja muiden tuettujen Vaisalan laitteiden asetuksiin ja dataan.

MMP8 head & body

Öljyn kosteuden mittapää MMP8

Älykäs ja kestävä. Sitä on Vaisala MMP8. Tästä Vaisalan HUMICAP® anturiteknologiaa hyödyntävästä mittapäästä on tullut alan standardi.

MMT310 Series Moisture and Temperature Transmitters for Oil

Kosteus- ja lämpötilalähetinsarja MMT310

MMT310 on nopea ja luotettava verkkokäyttöinen öljyn kosteuden ilmaisin. Laitetta käytetään esimerkiksi muuntajaöljyn ja voitelujärjestelmien valvontaan merenkulku- ja paperiteollisuudessa.

Vaisala DRYCAP®  Dew Point and Temperature Probe DMP5 is designed for in-line humidity measurement in industrial drying applications.

Kastepisteen ja lämpötilan mittapää DMP5

Vaisalan DRYCAP®-kastepiste- ja lämpötilamittapää DMP5 on suunniteltu prosessilinjaston kosteusmittauksiin teollisissa kuivaussovelluksissa, joissa on korkeat lämpötilat ja laaja kastepisteen mittausväli.

DMT132 Dewpoint Transmitter for Refrigerant Dryers

Kastepistemittari DMT132

Vaisala HUMICAP® -kastepistelähetin DMT132 on edullinen kastepistemittalaite, joka on suunniteltu varmistamaan jäähdytyskuivainten toimintaa. 

Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications.

Lämpötilamittalaite TMP1

Vaisalan lämpötilamittapää TMP1 on suunniteltu vaativiin lämpötilamittauksiin teollisissa sovelluksissa, kuten lääketeollisuudessa ja kalibrointilaboratorioissa, joissa tarkkuus ja varmuus ovat välttämättömiä.

HMM170 Probe

HMM170 kosteus- ja -lämpötilamoduuli

Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilamoduuli HMM170 on kestävä, avoinrunkoinen lähetin olosuhdekammioihin, joissa tarvitaan tarkkoja ja luotettavia mittauksia haastavissakin olosuhteissa, kuten tyhjiössä tai suurpaineessa.

HMD60 series transmitters

Kosteus- ja -lämpötilalähetinsarja HMD60

Vankka ja luotettava, kanavaan asennettava kosteus- ja lämpötilalähetinsarja Vaisala HUMICAP® HMD60 on suunniteltu suhteellisen kosteuden mittaamiseen vaativissa ilmastointisovelluksissa tai kevyissä teollisissa sovelluksissa.

Kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP60

HMP60 on yksinkertainen, kestävä ja kustannustehokas kosteusmittapää, joka sopii tilavuussovelluksiin, integroitavaksi muiden valmistajien laitteisiin, inkubaattoreihin, hanskakaappeihin, kasvihuoneisiin, fermentointikammioihin ja dataloggereihin.

The Compact Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP9 is designed for easy installation in rapidly changing environments.

Kompakti kosteus- ja lämpötilamittapää HMP9

Helposti asennettava kosteus ja -lämpötilamittapää Vaisala HUMICAP® HMP9 on suunniteltu nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, joissa nopea vasteaika, mittaussuorituskyky ja kemikaalien sieto ovat tärkeitä asioita.

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP4 is designed for high-pressure applications

Kosteus- ja lämpötilamittapää HMP4

Kosteus- ja lämpötilamittapää Vaisala HUMICAP® HMP4 on suunniteltu korkeapaineisiin sovelluksiin, kuten merenkulun, hengitysilman ja teollisten sovellusten paineilmajärjestelmiin, joissa mittausten suorituskyky ja kemikaalinkestävyys on oleellista.

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP5 is designed for high temperature applications

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP5

Vaisalan HUMICAP®-kosteus- ja lämpötilamittapää HMP5 on suunniteltu korkean lämpötilan sovelluksiin, kuten leivinuuneihin, pastakuivaimiin, keramiikkauuneihin ja teollisiin kuivausuuneihin, joissa mittalaitteelta vaaditaan erityisen hyvää suorituskykyä ja kemikaalikestävyyttä.

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP8

Vaisalan HUMICAP®-kosteus- ja lämpötilamittapää HMP8 on suunniteltu paineistettuihin sovelluksiin paineilmajärjestelmissä, jäähdytyskuivaimissa ja muissa paineistetuissa teollisuussovelluksissa, joissa mittapäältä vaaditaan säädettävää asennussyvyyttä putkilinjaan sekä helppoa asennusta ja poistoa.