Hiilidioksidin (CO2) mittaaminen

CO2 and humidity sensors in incubator

CO2-mittaus

Hiilidioksidia mitataan monissa sovelluksissa rakennusautomaatiosta ja kasvihuoneista aina life science- ja turvallisuussovelluksiin. Hiilidioksidipitoisuutta voidaan mitata useilla eri teknologioilla. Näistä yleisin on infrapunateknologia.

Infrapuna-anturien edut kemiallisiin antureihin verrattuna:

 • stabiili ja hyvin selektiivinen halutun kaasun mittaus
 • pitkä käyttöaika
 • kestävät hyvin kosteutta, pölyä, likaa ja muita vaativia olosuhteita

Katso video

Vaisala CARBOCAP® - Advanced Carbon Dioxide Measurement Technology

Mikä erottaa Vaisalan hiilidioksidin mittalaitteet muista?

Vaisala käyttää yhdellä säteellä ja kahdella aallonpituudella toimivaa NDIR-teknologiaa (non-dispersive infrared, ei-dispersiivinen infrapuna) hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen. Vaisalan kaikissa hiilidioksidilähettimissä käytetään patentoitua CARBOCAP®-teknologiaa. Tässä teknologiassa hyödynnetään ainutlaatuista, Vaisalan kehittämää säädettävää kaistanpäästösuodatinta, joka valmistetaan omassa huipputason puhdastilassaan.

Katso video

Vaisalan ilmanvaihdon mittauslaitteiden asennus

Huippuluokan mittausta

CARBOCAP®-anturi mahdollistaa sekä CO2-absorbtiosignaalin että viitesignaalin mittaamisen yhdellä osakokoonpanolla. Näin Vaisala saa todellisen viitemittauksen jokaisella mittausjaksolla. Tämä poistaa yleisimmät poikkeamia aiheuttavat tekijät, jotka tavallisesti liittyvät kaikkien muiden NDIR-anturien käyttöön. Tämä mahdollistaa erinomaisen ja pitkäkestoisen stabiiliuden, pitkän käyttöiän ja käytön kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, myös lämpimissä, kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa.

CO2 measurement in a greenhouse

Tyypillisiä käyttökohteita

Vaisala CARBOCAP® -lähettimet sopivat hyvin moniin erilaisiin sovelluksiin aina ppm-mittauksesta (miljoonasosa) prosenttitason hiilidioksidimittauksiin. Hiilidioksidi voi olla haitallista ihmisille korkeina pitoisuuksina, koska se korvaa happea. CO2-kaasua esiintyy prosenttitasolla vain suljetuissa prosesseissa, kuten käymisessä ja tarkasti säädellyissä varasto-olosuhteissa. Prosenttitason mittaukset ovat tyypillisiä myös life science -sovelluksissa, kuten CO2-inkubaatiossa.

CO2 measurement in chicken farms

Käyttöalueet

 • life science -inkubaattorit 
 • kylmävarastot 
 • elintarvike- ja juomateollisuus, hedelmien ja vihannesten kuljetus 
 • panimotoiminta ja käyminen 
 • pakkaus 
 • maatalous: kasvihuoneet, sieniviljelmät, karjankasvatus (munan hautomakoneet) 
 • ekologiset mittaukset (maahengitys, ilman CO2-mittaus)  
 • Ilmanvaihto 

Vaisalan CARBOCAP®-anturien edut

Stabiilius

CARBOCAP®-anturin ainutlaatuisen suunnittelun ansiosta suositeltu kalibrointiväli on jopa 5 vuotta.

Jatkuvan käyttöasteen tilat

Sopii tiloihin, joita käytetään ympärivuorokautisesti joka päivä, sekä pölyisiin ja likaisiin teollisuusympäristöihin. CARBOCAP®-anturin poikkeamakompensointi ei perustu hiilidioksidipitoisuuden putoamiselle taustatasolle.

Pitkä käyttöikä

Mikrohehkuvalonlähteen toiminta pysyy stabiilina yli 15 vuotta – voidaan käyttää monta vuotta ongelmitta.

Tehokasta suorituskykyä heti

Näyttää oikeat arvot heti virran kytkemisen jälkeen, sillä CARBOCAPin® ei tarvitse "oppia" ympäristöään toisin kuin muiden tekniikoiden.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

PC-ohjelmisto Vaisala Insight

Insight-PC-ohjelmisto

Indigo-yhteensopivien mittakärkien helppoa käyttöä varten
Ilmainen Vaisala Insight -PC-ohjelmisto antaa nopean pääsyn Indigo-mittalaitteiden...
GMP231 CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe

Hiilidioksidimittapää GMP231

hiilidioksidi-inkubaattoreihin
Vaisala CARBOCAP® -hiilidioksidimittapää GMP231 on suunniteltu erityisesti inkubaattorivalmistajille. Mittapää on...
On-Site Calibration

Kenttäkalibrointi

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmän (CMS) kalibrointi kentällä maksimoi luotettavuuden ja tuottavuuden, ja samalla minimoi kalliit...