Vaisala sijoituskohteena

Havainnoilla parempaan huomiseen

Luotettavia ympäristöhavaintoja päätöksentekoa, turvallisuutta ja tehokkuutta varten.

514,2
M€

LIIKEVAIHTO
VUONNA 2022

37
%

LIIKEVAIHDOSTA
POHJOIS- JA ETELÄ-AMERIKASTA
vuonna 2022

32
%

LIIKEVAIHDOSTA
EMEA-ALUEELTA
vuonna 2022

31
%

LIIKEVAIHDOSTA
AASIAN JA TYYNENMEREN ALUEELTA
vuonna 2022

Vaisala lyhyesti

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala

President and CEO Kai Öistämö

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: Vuosi alkoi vahvalla kysynnällä

Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Markkinatiedot

Toimialat ja asiakkaat

Vaisalan ydinliiketoimintaa on olosuhteiden mittaus, erityisesti sään mittaaminen sekä valikoidut teollisuuden mittaukset.

Lisätietoa Vaisalan osakkeista

Osakemonitori on vuorovaikutteinen työkalu, jolla seurataan ja analysoidaan Vaisalan osakkeen kehitystä markkinoilla.

Taloudellinen ohjeistus 2023

Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023, 5.5.2023

Streets

Yrityskaupat

Maailmanlaajuisen markkina- ja tuotejohtajuuden tavoitteeseen päästään pääasiassa orgaanisella kasvulla, jota yrityskaupat tukevat.

Risk Management

Riskienhallinta

Vaisalan riskinhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita olennaisia riskejä, jotka liittyvät strategian toteuttamiseen ja liiketoimintaan.

Vastuullisuus

Kestävää kehitystä Vaisalassa ohjaavat menettelytapaohjeiden pääperiaatteet, ympäristöohjeet, korruption vastaiset ohjeet sekä yritysvastuuohjeet.