Vaisala sijoituskohteena

Observations for a Better World

Luotettavia ympäristöhavaintoja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi.

332.6
M€

LIIKEVAIHTO
2017

38
%

LIIKEVAIHDOSTA
AMERICAS-ALUEELTA 2017

32
%

LIIKEVAIHDOSTA
EMEA-ALUEELTA 2017

29
%

LIIKEVAIHDOSTA
APAC-ALUEELTA 2017

Kjell Forsén

Toimitusjohtajan katsaus

Vaisalan vuoden 2017 neljännen neljänneksen liikevaihto oli oli kaikkien aikojen korkein ja liiketulos oli 18,1 % liikevaihdosta. Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi 4 % ja liiketulos oli 12,3 % liikevaihdosta.

Markkinatietoa

Vuonna 2017 sään mittausratkaisujen markkinat olivat aktiiviset läpi vuoden ja paranivat edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden mittausratkaisujen kysyntä oli vakaa läpi vuoden ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Liiketoiminta-alueet ja asiakkaat

Vaisalan pääasiallista liiketoimintaa ovat tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen olosuhteiden mittaukseen ja teollisuuden mittaustarpeisiin.

Taloudellinen ohjeistus 2018

Vaisala arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.
Tilinpäätöstiedote 2017, 7.2.2018

Streets

Yritysostot ja divestoinnit

Vaisala-konsernin tavoitteena on maailmanlaajuinen tuote- ja markkinajohtajuus valituilla liiketoiminta-alueilla. Tähän pyritään sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoin.

Risk Management

Riskienhallinta

Vaisalan riskienhallinnan tavoite on tunnistaa ja hallita konsernin strategian toteuttamiseen ja liiketoimintaan liittyvät olennaiset riskit.

Vastuullisuus

Vaisalassa yhteiskuntavastuun hallinta perustuu erilaisiin ohjaaviin periaatteisiin, kuten ympäristöpolitiikka, lahjonnan vastaiset ohjeet ja tukiohjelma.