Vaisala sijoituskohteena

Observations for a Better World

Luotettavia ympäristöhavaintoja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi.

319.1
M€

LIIKEVAIHTO
2016

44
%

LIIKEVAIHDOSTA
AMERICAS-ALUEELTA 2016

29
%

LIIKEVAIHDOSTA
EMEA-ALUEELTA 2016

27
%

LIIKEVAIHDOSTA
APAC-ALUEELTA 2016

Kjell Forsén

Toimitusjohtajan katsaus

Vaisalan saadut tilaukset olivat vahvat kolmannella vuosineljänneksellä ja ylittivät sadan miljoonan euron rajapyykin ensimmäistä kertaa Vaisalan historiassa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6 %.

Markkinatietoa

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä globaali talouskasvu oli vakaata ja Vaisalan saadut tilaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmat vuosineljänneksen tasolla. Tilaukset olivat vahvat erityisesti Weather and Environment -liiketoiminta-alueella.

Liiketoiminta-alueet ja asiakkaat

Vaisalan pääasiallista liiketoimintaa ovat tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen olosuhteiden mittaukseen ja teollisuuden mittaustarpeisiin.

Taloudellinen ohjeistus 2017 ennallaan

Vaisala arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310–340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 32–42 miljoonaa euroa.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017, 23.10.2017

Streets

Yritysostot ja divestoinnit

Vaisala-konsernin tavoitteena on maailmanlaajuinen tuote- ja markkinajohtajuus valituilla liiketoiminta-alueilla. Tähän pyritään sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoin.

Risk Management

Riskienhallinta

Vaisalan riskienhallinnan tavoite on tunnistaa ja hallita konsernin strategian toteuttamiseen ja liiketoimintaan liittyvät olennaiset riskit.

Vastuullisuus

Vaisalassa yhteiskuntavastuun hallinta perustuu erilaisiin ohjaaviin periaatteisiin, kuten ympäristöpolitiikka, lahjonnan vastaiset ohjeet ja tukiohjelma.