Lisäpanostusta vastuullisuuteen: monimuotoisuus Vaisalan ylimmän johdon tavoitteissa

Vaisala employees working and talking in the office
Julkaistu:
Yritys
Vastuullisuus

Vaisalan hallitus on muuttanut Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntansa nimen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnaksi: sen vastuualueisiin kuuluvat työntekijöiden kehitys, palkitsemispolitiikka sekä ympäristökädenjäljen kehitys. Valiokunta on nostanut tavoitteitaan Vaisalan vastuullisuus- ja monimuotoisuustyön saralla sekä päättänyt, että Vaisalan johtoryhmän vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut tulospalkkiot (STI) sisältävät jatkossa myös vastuullisuustavoitteen.

Vastuullisuus on Vaisalan liiketoiminnan ytimessä, sillä ratkaisumme jättävät positiivisen kädenjäljen moniin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Vaisalan vastuullisuustyö ei kuitenkaan keskity ainoastaan ympäristövastuuseen vaan myös sosiaaliseen vastuuseen, kuten ihmisoikeuksiin, inkluusioon eli osallistavaan työkulttuuriin sekä monimuotoisuuskysymyksiin. Nämä aiheet ovat enenevässä määrin johdon agendalla niin hallituksessa kuin johtoryhmässäkin.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta katsoo tulevaan

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta (aiemmin Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta) on yksi hallituksen alaisista valiokunnista ja koostuu valituista hallituksen jäsenistä. Valiokunta keskittyy kehittämään henkilöstöä ja nyt myös vastuullisuutta pitkäjänteisesti sekä siten varmistamaan, että Vaisalan strateginen osaaminen on linjassa tulevaisuuden tarpeiden kanssa. Vastuullisuus- ja ESG-aiheet (Environmental, Social, and Governance) ovat yhä koko hallituksen vastuulla, mutta niiden lisääminen myös valiokunnan agendalle lisää hallituksen kykyä keskittyä entistä paremmin niiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

”Valiokunnan nimenmuutos heijastaa hallituksen erityispanosta vastuullisuusteemoihin ja henkilöstön kehittämiseen. Valiokunnan vastuulla on auttaa Vaisalaa valmistautumaan tulevaan ja arvioida näitä aiheita pitkäjänteisen strategisen kehityksen valossa. Tästä syystä henkilöstö ja vastuullisuus ovat saman katon alla: ne ovat molemmat tulevaisuuteen katsovia ESG-teemoja, jotka eivät ole ainoastaan olennaisia Vaisalan menestykselle vaan myös tärkeitä arvoja itsessään”, kommentoi Ville Voipio, Vaisalan hallituksen sekä Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja.

Monimuotoisuus mukana johtoryhmän tavoitteissa 2022

Monimuotoisuus ja inkluusio ovat esimerkkejä aiheista, joiden tiimoilta valiokunnan vastuualueet – henkilöstö ja vastuullisuus – kytkeytyvät toisiinsa. Vaisala on kasvattanut panostustaan monimuotoisuuteen ja inkluusioon lisäämällä aiheen esimerkiksi anonyymiin ja luottamukselliseen henkilöstökyselyynsä arvioidakseen ja seuratakseen organisaation tilannetta.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta on muun muassa vastuussa ylimmän johdon palkitsemisesta, suorituksen arvioimisesta ja kannustinjärjestelmistä. Valiokunta onkin päättänyt, että vuodesta 2022 alkaen vastuullisuus sisältyy Vaisalan johtoryhmän vuosittaisiin tulosmittareihin sidottuihin tulospalkkioihin (STI). Tämä vastuullisuustavoite saattaa muuttua vuosittain tai ajan myötä, jotta se heijastaa Vaisalan kulloisiakin kehitystarpeita globaaleiden aiheiden valossa. Vuonna 2022 osa vuosittaisista tulospalkkioista on sidottu monimuotoisuustavoitteeseen monimuotoisuuden ja inkluusion lisäämiseksi Vaisalassa.

”Uteliaisuus on merkittävin piirre, joka yhdistää kaikkia Vaisalan työntekijöitä, ja on tulevan menestyksemme ja innovatiivisen kulttuurimme kannalta tärkeää, että jatkamme parhaiden osaajien rekrytoimista ja varmistamme heidän tuntevan olevansa osa työyhteisöään. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, jos haluamme pysyä kilpailukykyisinä sekä houkuttelevana työnantajan jatkossakin. Se on osa arvojamme, ja näin rakennamme osaltamme myös parempaa maailmaa. Se, että vastuullisuus ja monimuotoisuus näkyy tavoitteissamme, on hieno askel eteenpäin, ja olen iloinen nähdessäni koko johdon olevan sitoutunut monimuotoisuuden ja inkluusion kehittämiseen Vaisalassa”, sanoo Kai Öistämö, Vaisalan toimitusjohtaja.


Lisätietoja
Hanna Ruokomäki, viestintäasiantuntija
Puh. +358 40 554 3341
[email protected]


Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

vaisala.fi 
twitter.com/VaisalaSuomi
linkedin.com/vaisala