Vaisala lisää ilmastotoimiaan sitoutumalla Science-Based Targets -aloitteeseen

Woman lookin at a city
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala, maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys, sitoutuu asettamaan tieteeseen pohjautuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa. Vaisalan sitoumus koskee suorien Scope 1 -päästöjen sekä epäsuorien Scope 3 -päästöjen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. Tarkempi tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi tulevat perustumaan laskelmille, joita suoritetaan vuonna 2022. Tämän jälkeen tavoite lähetetään vahvistettavaksi SBTi:lle vuonna 2023.

“Kuten viimeisin IPCC:n ilmastoraportti korostaa, ilmastonmuutos on vieläkin kiireellisempi globaali haaste kuin olemme aiemmin ajatelleet, ja myös yritysten on toimittava. Liiketoimintamme on tiiviisti kytköksissä ilmastonmuutokseen.  Ratkaisumme auttavat tutkimaan ilmastonmuutosta, hillitsemään sitä sekä sopeutumaan sen vaikutuksiin, mutta me myös pyrimme jatkuvasti vähentämään omaa hiilijalanjälkeämme”, kommentoi Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö.

Vaisalan raportoima hiilijalanjälki jakautuu kolmeen osaan. Scope 1 (suorat kasvihuonekaasupäästöt), johon lukeutuu suhteellisen pieni osa Vaisalan kokonaispäästöistä, sisältää Vaisalan omistamien kenttähuollon ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen. Scope 2 (ostetun energian päästöt) sisältää ostetun sähkön ja lämmön. Scope 3 (muut epäsuorat päästöt) kattaa liikematkustuksen, saapuvan ja lähtevän logistiikan, työntekijöiden työmatkaliikenteen, jätteiden käsittelyn ja säätutkien energiankulutuksen. Vuonna 2022 Scope 3 -laskelmia tarkennetaan keräämällä päästödataa aiemmin puuttuneilta osa-alueilta, kuten ostetuista tuotteista ja palveluista, myytyjen tuotteiden käytöstä sekä tuotteiden loppukäsittelystä.

“Olemme aktiivisesti vähentäneet hiilijalanjälkeämme käyttämällä esimerkiksi 100 % uusiutuvaa sähköä toimitiloissamme ympäri maailman. Saavutimme tämän RE100-tavoitteen vuonna 2020 ja täytimme samalla SBTi:n kriteerit koskien Scope 2 -päästöjen vähentämistä. Nyt keskitämme huomiomme erityisesti kunnianhimoisiin Scope 3 -päästövähennystavoitteisiin. Olemme aloittamassa laajamittaista projektia toimitusketjumme päästöjen laskemiseksi ja vähentämiseksi”, kuvaa Vaisalan vastuullisuuspäällikkö Marjo Hietapuro.

Scope 3 -lähtötaso lasketaan vuonna 2022, minkä jälkeen Vaisala asettaa tavoitteen SBTi:n edellytysten mukaisesti. Samaten suunnitelmat siitä, miten tavoite saavutetaan, tarkentuvat Scope 3 -lähtötason myötä. Tämän jälkeen SBTi arvioi ja hyväksyy tavoitteen, ja Vaisala arvioi julkistavansa vahvistetun tavoitteen vuonna 2023.

“Vastuullisuus on aina ollut yksi Vaisalan liiketoiminnan kulmakivistä, sillä autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa, ja myös Vaisalan omat vastuullisuuskäytännöt ovat erinomaisella tasolla. Voimme kuitenkin tehdä vieläkin enemmän, minkä vuoksi olen ylpeä voidessani kertoa meidän sitoutuvan Science-Based Targets -aloitteeseen. SBTi edellyttää yritysten asettavan tavoitteita, jotka auttavat hillitsemään ilmaston lämpenemistä reilusti alle 2 asteen, ja myös me kannustamme kaikkia yrityksiä liittymään mukaan. Tällä tavoin otamme tarvittavia askeleita kohti parempaa tulevaisuutta ja rakennamme kestävämpää planeettaa”, Öistämö tiivistää.

Mikä on Science-Based Targets -aloite (SBTi)?
SBTi on useamman tahon välinen kumppanuus, jossa mukana ovat WWF, CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute) sekä YK:n Global Compact -aloite. Se auttaa yrityksiä vähentämään päästöjään linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, jotka ovat hillitä ilmaston lämpeneminen reilusti alle kahden Celsius-asteen ja tavoitella alle 1,5 Celsius-asteen lämpenemistä.
​​​
Lisätietoja tiedotusvälineille
Hanna Ruokomäki, Senior Communications Specialist, Vaisala
+358 40 554 3341, [email protected] 

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fitwitter.com/VaisalaSuomilinkedin.com/vaisala