Autoteollisuus

Tarkka kosteuden, kastepisteen ja erilaisten pitoisuuksien valvonta takaa tuotteiden laadun autoteollisuudessa

Lataa esite

Vaisala tarjoaa ensiluokkaiset kosteuden, kastepisteen ja nesteiden pitoisuuksien mittaukset sekä luotettavat tuotteet erilaisiin autoteollisuuden toimintoihin, kuten sähköautojen valmistukseen. Niin suunnittelussa, testauksessa kuin tuotannossakin autoteollisuuden käyttämien tuotteiden on kestettävä hyvin haastavia olosuhteita. Tuotteiden laatuun ja tuottavuuteen voivat vaikuttaa muun muassa korkeat lämpötilat, nopeat suhteellisen kosteuden ja lämpötilan muutokset sekä ilmaan höyrystyneet liuottimet ja muut kemikaalit.

Kehitys- ja valmistusprosessien aikana valvontaan ja arviointiin käytettävien anturien on oltava suorituskyvyltään ensiluokkaisia, ja siksi alan maailmanlaajuisesti johtavat merkit suosivat Vaisalan laitteita.

Tutustu tarkkoihin ja luotettaviin mittausratkaisuihimme autoteollisuuden prosesseille ja toiminnoille. 

Moottorien testaus

Dynamometritestausta suoritetaan usein hyvin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa. Korkea luotettavuus ja toimintakelpoisuusaika ovat toivottuja ominaisuuksia testitilan instrumentoinnille.

Vaisalan BAROCAP®-ilmanpainemittareilla ja HUMICAP®-kosteus- ja lämpötilalähettimillä on riittävän laajat toiminta-alueet lähes mihin tahansa testausolosuhteisiin. Kondensoivia olosuhteita varten on saatavana etämittapää, joka on varustettu anturin lämmityksellä. Muihin vaihtoehtoihin sisältyvät historian ja mittaustrendien graafinen näyttö, tietojen keruu ja siirto tietokoneelle sekä joustava kalibrointi. Lisäksi uusi ilmanpaineen mittausmoduulilla varustettu Indigo520-lähetin muodostaa valinnan mukaisesti yhden tai kahden Indigo-yhteensopivan kosteus- ja lämpötilamittapään kanssa ainutlaatuisen kolmen suureen barometriyhdistelmän yhdessä teollisuuslaitteessa.

VAIHTO PTU300:STA INDIGO520:EEN

Autonmaalauskopit

Nykyaikaiset automaalit ovat käytön aikana herkkiä ympäristön olosuhteille. Tuotantotilojen sisäilman sekä maalauskopin ja paineilman kosteuden hallinta takaa tehokkaan prosessin ja korkealaatuisen viimeistelyn.

Vaisalan valikoimiin kuuluu tarkkoja kosteus- ja kastepistemittalaitteita, joissa on äärimmäisen alhainen ryömintä pitkällä aikavälillä, joustavia asennusvaihtoehtoja ja kemiallisesti kestävät anturit. Lisäksi Vaisala tarjoaa luonnostaan turvallisen mittalaiteperheen vaarallisia kohteita varten. Nämä mittalaitteet on asennettava asianmukaisesti käyttäen sopivia suojuksia tai eristimiä. Lue aina käyttöohjeet, joissa on täydelliset tiedot luonnostaan turvallisten mittalaitteiden asennuksesta ja johdotuksesta.

Opas: Siirry kuivan paineilman laadussa uudelle tasolle

Autoteollisuuden ilmanvaihto ja sisäilman laatu

Varmista, että tuotantolaitoksesi noudattavat ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä. Huolehdi etteivät työntekijät altistu vaarallisille ilmassa oleville hiukkasille hitsauksessa, koneistuksessa, leikkauksessa, hionnassa ja muovien prosessoinnissa. Käytä Vaisalan ylivertaisia mittausratkaisuja sisäilman laadun valvontaan ja ylläpitoon koko laitoksessa, niin toimisto- kuin tuotantotiloissakin.

Sisäilman laatu

Ilmanvaihdon mittaus

Autoteollisuuden varastotilat

Vaisalan luotettavat ympäristöolosuhteiden mittausratkaisut tarjoavat lisävakuutuksen autojen arvokkaiden osien varastointiin. Olosuhdevalvonta on ensisijaisen tärkeää, kun varastoidaan elektroniikkaa, antureita, metalliosia, maalivärejä, öljyjä, liuottimia ja muita tarvittavia materiaaleja. Liian suuri kosteus ja vaihteleva lämpötila ovat tärkeimmät mitattavat ja valvottavat parametrit. 

Lue lisää varastojen mittauksista ja valvonnasta

Autojen jäätymisenestoaineet, jäähdytysnesteet ja urea-aineet

Vaisala tarjoaa mittausratkaisuja myös moottorin jäähdytysnesteiden ja jäätymisenestoaineiden valmistajille sekä autojen urea-, AdBlue- ja DEF-tuotteiden valmistajille.

Autoteollisuus käyttää etyleeniglykolia jäätymisenestoaineena ja moottorin jäähdytysaineena, koska sen jäätymispiste on paljon alhaisempi kuin veden. Etyleeniglykoli säätää auton jäähdytysjärjestelmässä moottorin lämpötilaa poistamalla, kierrättämällä, hajauttamalla ja ohjaamalla lämpöä. Oikea seossuhde ja etyleeniglykolin pitoisuus on ensisijaisen tärkeää moottorin virheettömän toiminnan kannalta, ja vääränlainen seos voi aiheuttaa kalliita ja mainetta vahingoittavia tuotepalautuksia. 

Autojen urea-aineet eli DEF-nesteet on myös sekoitettava huolellisesti, jotta saavutetaan haluttu pitoisuus. Lue lisää sovelluskuvauksista:

Liittyvät tuotteet

Vaisala Polaris PR53GP

Vaisala Polaris™ PR53GP prosessirefraktometri

Mittaa sokerien (Brix), happojen, alkaliliuosten, alkoholien, hiilivetyjen, liuottimien ja monien muiden liuosten pitoisuuksia suoraan putkesta tai säiliöstä tuotannossa ja kuljetuksessa sekä suorita laadunvalvontaa sokerin valmistuksessa, kemianteollisuudessa, petrokemian teollisuudessa ja muilla aloilla.
Indigo520 mittapäiden kanssa

Ilmanpainemittaukset Indigo520-lähettimellä

Ilmanpaineen mittausmoduulilla varustettu Indigo520-lähetin yhdessä yhden tai kahden Indigo-yhteensopivan kosteus- ja lämpötilamittapään kanssa on ainutlaatuinen meteorologinen barometriyhdistelmä yhdessä teollisuuslaitteessa.
DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Kannettava kastepistemittari DM70

Kannettava kastepistemittalaite DM70 pistetarkistussovelluksiin ja kenttäkalibrointiin tarjoaa tarkan ja nopean mittauksen teollisiin kastepistesovelluksiin, kuten paineilma, metallinkäsittely, lisäaineiden valmistus sekä ruuan ja muovien kuivaus.

Kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP60

HMP60 on yksinkertainen, kestävä ja kustannustehokas kosteusmittapää, joka sopii tilavuussovelluksiin, integroitavaksi muiden valmistajien laitteisiin, inkubaattoreihin, hanskakaappeihin, kasvihuoneisiin, fermentointikammioihin ja dataloggereihin.

Kalibrointi ja palvelut

Kalibrointi on välttämätön osa autoteollisuuden laadunvalvontaa. Vaisalan laadukas kalibrointipalvelu on akkreditoitu ISO 17025 ‑standardin mukaan, ja se täyttää autoteollisuuden tiukat vaatimukset. Lue lisää ja tilaa palvelu! 

Akkreditoidu kalibrointipalvelu

Blogi: Indigo500-sarjan kahden mittapään tuki

Kahden mittapään tuella tarkoitetaan sitä, että yksi lähetin tai valvontalaite voi olla yhdistettynä kahteen eri mittalaitteeseen ja sitten näyttää, tallentaa ja lähettää niiden tietoja. Tämä mahdollistaa usean parametrin tai päällekkäisten parametrien valvonnan helpommin samassa tilassa tai eri sijainneissa.

Kahden eri parametreja mittaavan mittapään käytön edut

Lisätietoja

Suositeltu sisältö

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja autoteollisuuden ratkaisuistamme? Ota meihin yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä