Biokaasun valvonta

Hyödynnä jäte optimaalisesti kasvattamalla tuottoja ja pitämällä käyttökustannukset hallinnassa. Tämän tekee mahdolliseksi maailman ensimmäinen Ex-sertifioitu prosessimittalaite, joka mittaa metaania, hiilidioksidia ja kosteutta. Sen avulla saat kattavan kuvan biokaasun laadusta.

Metaanin ja hiilidioksidin monikaasumittapää MGP262

MGP262 on vastaus jalostusprosessin haasteeseen: metaanihävikkiä syntyy aina jonkin verran. Se auttaa säätämään prosessia niin, että sinun on mahdollista minimoida kasvihuonekaasujen päästöt ja pystyt samalla tuottamaan parasta mahdollista biometaania.