Vedyn mittaaminen ja valvonta

Katso video

Vaisala MHT410 ‑kosteus-, vety- ja lämpötilalähetin

Miksi vetyä mitataan?

Vety (H2) on yleinen kaasu, jota syntyy monenlaisissa muuntajavioissa. Vetymittauksia voidaan käyttää esimerkiksi tehomuuntajissa antamaan varhainen varoitus ennen varsinaisen vian syntymistä. 

MHT410-vetymittapään rakenne

Mikä tekee vetymittauksestamme niin ainutlaatuisen?

Vaisala MHT410 mahdollistaa öljyn sisältämän vedyn ja kosteuden suorat, reaaliaikaiset mittaukset. Mittapää sisältää kaksi ohutkalvoanturia sekä lämpötila-anturin. Mittalaitetta voidaan käyttää muuntajan normaalikäytön aikana, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ilman kulutusosia ja huoltokustannuksia.

  • Vedyn mittaus suoraan öljystä.
  • Humicap®-anturi mittaa todellisen suhteellisen saturaation (%RS) öljyssä.
  • Erittäin selektiiviset anturit ovat immuuneja öljyssä oleville epäpuhtauksille.
  • Ei kalvoja tai muita kulutusosia.
  • Ei pumppuja tai muita huollettavia mekaanisia osia.

Vedyn mittaamisen hyödyt

Reaaliaikainen kuva

Vedyn ja kosteuden verkkomittaus tehomuuntajien eristeöljystä antaa reaaliaikaisen kuvan muuntajan kunnosta ja auttaa näin optimoimaan huoltotoimet.

 

Pitkä käyttöikä

Vedyn ja kosteuden jatkuva valvonta in situ ‑mittapäällä on ensimmäinen askel muuntajan käyttöiän pidentämiseen. Todelliseen kuntoon perustuvien huoltotoimenpiteiden avulla omistuksen kokonaiskustannuksia voidaan alentaa merkittävästi.

Luotettava

Vaisalan MHT410 on vedyn- ja kosteudenmittausratkaisu, jonka erittäin selektiiviset anturit eivät anna vääriä hälytyksiä ja jossa ei ole kulutusosia tai mekaanisia osia. Tämä mahdollistaa luotettavan pitkäaikaisen käytön.

Liittyvät tuotteet