Kestävät liiketoimintakäytännöt

Olemme Vaisalassa sitoutuneet luomaan kestävämmän tulevaisuuden asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja planeetallemme. Integroimme kestävän kehityksen kaikkeen, mitä teemme, strategiastamme ja hallinnosta tuotteisiimme ja palveluihimme. Linjaamme kestävän kehityksen työmme Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, olemme asettaneet tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiseksi ja noudatamme vahvoja menettelysääntöjä kaikessa toiminnassamme. 

Green factory industry for good environment

Ympäristövastuulliset toimintatavat

Teemme jatkuvasti töitä ympäristön hyväksi ja olemme asettaneet tieteeseen perustuvia tavoitteita päästöjemme vähentämiseksi. Kehitämme tuotteitamme käyttämään vähemmän energiaa, vähentämään jätettä ja käyttämään vain uusiutuvaa sähköä.

Business people walking to work brand

Sosiaalisesti vastuulliset toimintatavat

Eettiset standardimme ovat korkeat, ja edellytämme yhteiskunnalle edullisia liiketoimintakäytäntöjä. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, varmistamme työterveyden ja -turvallisuuden sekä pyrimme lisäämään monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Emme koskaan salli korruptiota missään maailmanlaajuisen toimintamme osassa

Aerial view truck driving on a road along the green fields

Vastuulliset toimittajat ja alihankkijat

Olemme sitoutuneet ajamaan huippuosaamista koko toimitusketjussamme. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa mahdollistaaksemme jatkuvan kehittymisen, varmistaaksemme laadun ja korostaaksemme vastuullista hankintaa. Arvioimme säännöllisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Liiketoimintamme on aina keskittynyt ratkaisuihin, jotka ovat hyväksi yhteiskunnalle ja ympäristölle. Olemme tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutuksemme kestävään kehitykseen, niin uuden liiketoiminnan kehittämisessä kuin vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistämisessä.

LISÄTIETOJA

Laatu, ympäristö, työterveys ja työturvallisuus

Olemme integroineet laadun, ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden kattavaksi johtamisärjestelmäksi. Tämä turvaa luotettavat tuotteet ja palvelut, ympäristöasioiden asianmukaisen hallinnan sekä turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Se tukee myös tehokkaita työtapoja ja jatkuvaa parantamista. Vaisalan johtaminen on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 ‑standardien mukaisesti.

Lue lisää

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Toimimme aina eettisesti ja oikeudenmukaisesti toimintaperiaatteidemme ja korruption vastaisen politiikan ohjaamana. Edellytämme, että kaikki työntekijämme varmistavat vaatimustenmukaisuuden ja edistävät eettistä toimintaa. Edellytämme myös, että kaikki yhteistyökumppanimme ja tavarantoimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja reilua kilpailua.

Menettelysäännöt

Menettelysäännöt ilmentävät arvojamme: rehellisyys, vahvoja yhdessä, innovaatio ja uudistuminen sekä asiakaslähtöisyys. Koulutamme työntekijöitä säännöllisesti ja odotamme heidän sekä kaikkien kumppaniemme noudattavan näitä sääntöjä kaikessa toiminnassamme maailmanlaajuisesti.

Korruption vastainen politiikka

Meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan. Kiellämme kaikenlaisen lahjuksen tarjoamisen, järjestämisen ja vaatimisen joko suoraan tai kolmansien osapuolien kautta. Olemme myös laatineet ohjeet hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ja kestityksestä.

Toimittajille suunnatut toimintaperiaatteet

Odotamme eettisten periaatteiden ja liiketoimintakäytäntöjen noudattamista kaikilta Vaisalan toimittajilta maailmanlaajuisesti. Tämä perustuu Kansainvälisen työjärjestön, YK:n Global Compact ‑sopimuksen ja Responsible Business Alliancen luomiin periaatteisiin.

Ilmoita huolenaiheesta

Jos huomaat toiminnassamme jotain huolestuttavaa, kerro siitä meille. Tämä auttaa meitä havaitsemaan epäeettisen toiminnan ajoissa ja ryhtymään toimiin sen mukaisesti.