Kestävät liiketoimintakäytännöt

Kestävän kehityksen työmme on linjassa olemassaolomme tarkoituksen "Taking every measure for the planet" kanssa. 

Olemme Vaisalassa sitoutuneet luomaan kestävämmän tulevaisuuden asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja planeetallemme. Integroimme kestävän kehityksen kaikkeen, mitä teemme, strategiastamme ja hallinnosta tuotteisiimme ja palveluihimme. Linjaamme kestävän kehityksen työmme Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, olemme asettaneet tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiseksi ja noudatamme vahvoja menettelysääntöjä kaikessa toiminnassamme. 

Green factory industry for good environment

Environmental sustainability

We’re always working to do our best for the environment and have set science-based targets to reduce our emissions. We’re developing our products to use less energy, cutting down on waste, and using all renewable electricity.

Business people walking to work brand

Social sustainability

We push for the highest ethical standards and business practices that are good for society. We respect human rights, ensure occupational health and safety, and work towards more diversity, equity, and inclusion. We never allow corruption in any part of our operations globally

Aerial view truck driving on a road along the green fields

Sustainable sourcing

We are committed to driving excellence throughout our supply chain. We work together with our suppliers to enable continuous improvement, ensure quality, and emphasize responsible sourcing. We regularly assess environmental, social and governance risks and opportunities.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Liiketoimintamme on aina keskittynyt ratkaisuihin, jotka ovat hyväksi yhteiskunnalle ja ympäristölle. Olemme tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutuksemme kestävään kehitykseen, niin uuden liiketoiminnan kehittämisessä kuin vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistämisessä.

LISÄTIETOJA

Laatu, ympäristö, työterveys ja työturvallisuus

Olemme integroineet laadun, ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden kattavaksi johtamisärjestelmäksi. Tämä turvaa luotettavat tuotteet ja palvelut, ympäristöasioiden asianmukaisen hallinnan sekä turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Se tukee myös tehokkaita työtapoja ja jatkuvaa parantamista. Vaisalan johtaminen on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 ‑standardien mukaisesti.

Lue lisää

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Toimimme aina eettisesti ja oikeudenmukaisesti toimintaperiaatteidemme ja korruption vastaisen politiikan ohjaamana. Edellytämme, että kaikki työntekijämme varmistavat vaatimustenmukaisuuden ja edistävät eettistä toimintaa. Edellytämme myös, että kaikki yhteistyökumppanimme ja tavarantoimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja reilua kilpailua.

Menettelysäännöt

Menettelysäännöt ilmentävät arvojamme: rehellisyys, vahvoja yhdessä, innovaatio ja uudistuminen sekä asiakaslähtöisyys. Koulutamme työntekijöitä säännöllisesti ja odotamme heidän sekä kaikkien kumppaniemme noudattavan näitä sääntöjä kaikessa toiminnassamme maailmanlaajuisesti.

Korruption vastainen politiikka

Meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan. Kiellämme kaikenlaisen lahjuksen tarjoamisen, järjestämisen ja vaatimisen joko suoraan tai kolmansien osapuolien kautta. Olemme myös laatineet ohjeet hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ja kestityksestä.

Toimittajille suunnatut toimintaperiaatteet

Odotamme eettisten periaatteiden ja liiketoimintakäytäntöjen noudattamista kaikilta Vaisalan toimittajilta maailmanlaajuisesti. Tämä perustuu Kansainvälisen työjärjestön, YK:n Global Compact ‑sopimuksen ja Responsible Business Alliancen luomiin periaatteisiin.

Ilmoita huolenaiheesta

Jos huomaat toiminnassamme jotain huolestuttavaa, kerro siitä meille. Tämä auttaa meitä havaitsemaan epäeettisen toiminnan ajoissa ja ryhtymään toimiin sen mukaisesti.