Sellu, paperi ja puu

Paranna jokaisen prosessivaiheen tuottavuutta

Vaisalan kuiva-ainepitoisuuden, kosteuden ja lämpötilan inline-mittausratkaisut auttavat täyttämään puupohjaisen metsäteollisuuden kestävyys- ja tehokkuusvaatimukset monenlaisissa käyttökohteissa. Teknologiamme auttavat paperikemikaaliyrityksiä, sulfaattikemikaaleja käyttäviä tehtaita, puolimekaanisia sellutehtaita sekä paperi- ja puutehtaita tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan halutut ominaisuudet sellu-, kartonki-, puu- ja puutavaratuotteissa. 

Linkkiä klikkaamalla voit lukea lisää mittausten tuomista eduista seuraavissa sovelluksissa: kemikaalien talteenotto sellun valmistuksessa, ruskean massan pesu, paperin valmistus sekä puun käsittely.

Soodakattilan polttimet, refraktometrit mustalipeän syötössä soodakattilaan

Inline-prosessinohjaussovellukset sulfaattimenetelmän kemikaalien talteenotossa

Vaikka sulfaattimenetelmän talteenottoprosessi on periaatteessa yksinkertainen, sitä on vaikea tehdä tehokkaasti ilman kunnollisia prosessimittauksia. Valikoimissamme on ulosvedettäviä Vaisala Polaris PR53SD ‑prosessirefraktometrejä mustalipeän ja viherlipeän kuiva-aineiden, nesteen tiheyden, pitoisuuden ja titrautuvan kokonaisalkalin mittaamiseen kemikaalien talteenottoprosessissa ja paljon energiaa kuluttavien toimintojen optimointiin. Tämän ansiosta haihduttimien kapasiteettia voidaan lisätä ja valkolipeän laatua voidaan parantaa säätämällä viherlipeän titrautuvaa kokonaisalkalia jatkuvasti kaustisointiprosessin aikana. Lisäksi soodakattilan turvallisuutta voidaan parantaa digitaalisella polttolipeän turvajärjestelmällä, kun mustalipeän kuiva-ainetta syötetään soodakattilaan.
 

Vaisala K-Patents SAFE DRIVE -refraktometri ruskean massan pesussa - asennus

Inline-prosessinohjauksen sovellukset kuitulinjalla ja ruskean massan pesussa

Ruskean massan pesuprosessi on yksi tärkeimmistä sellutehtaan kannattavuuteen ja ympäristökuormaan vaikuttavista tekijöistä. Ruskean massan pesussa poistetaan sellun suspensiosta (ruskea massa) sekä orgaaniset että epäorgaaniset liuenneet aineet käyttämällä mahdollisimman vähän pesuliuosta ja vettä. Vaisala tarjoaa prosessirefraktometrit sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaukseen ja seurantaan. 

Kun tehtaat optimoivat ruskean massan pesuprosessin ja kasvattavat mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta, ne saavuttavat välittömiä tuottoja, tuottavat puhtaampaa ja parempilaatuista sellua valkaisua varten ja optimoivat veden, kemikaalien ja energian käytön.

Paperitehdas

Päällystysprosessinesteiden inline-pitoisuusmittaus ja kosteusmittaus paperitehtaassa

Paperia valmistettaessa on tärkeää hallita paperin päällystysprosessia sekä paperin kosteutta, jotta se on parhaalla mahdollisella tasolla loppukäyttöä, kuten painamista varten. 

Vaisala tarjoaa prosessirefraktometrit päällysteseoksen valmistusta ja käyttöä varten, jotta keitetyssä tärkkelyksessä on oikea pitoisuus säilytystä varten ja jotta päällysteolosuhteet ja paperin laatu saadaan stabiloitua.

Lue lisää paperin pitoisuuksien inline-mittaamisesta paperin päällystysprosessissa

Yleensä paperimassaa ei mitata suoraan; kuivumisprosessia valvotaan ja hallitaan mittaamalla kosteus epäsuorasti huuvan ilmasta välttäen samalla huuvaan kertyvä liiallinen kosteus. Tämä mittaustapa on erityisen vaativa mikäli prosessissa on olemassa kondensoitumisriski yhdistettynä korkeisiin lämpötiloihin.

Puutavaran kuivaus

Puun ja puutavaran kuivaus

Puun kuivaus on monimutkainen prosessi, jossa suhteellisen kosteuden mittauksella on tärkeä rooli. Säästä energiaa ja minimoi kustannukset valvomalla prosessien kosteutta. Vältä tuotteiden liikakuivaus ja energian tuhlaaminen. Mittauksen tarkkuuden varmistamiseksi on tärkeää käyttää oikeanlaista anturia, asentaa mittalaite oikein ja kalibroida laite säännöllisesti. Kokeile alla olevaa Vaisalana kuivaussimulaattoria laskeaksesi kustannussäästöt tai lue lisää