Turvallisuus ja hyvinvointi

Mittausdatamme turvaa elämää

Image
Pictogram health and well-being

Sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan tarkoittaa ihmisten ja yhteisöjen sekä niitä palvelevien yritysten ja hallitusten hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista.

Vaisalan sään seuranta- ja ennusteratkaisuilla on keskeinen rooli varoitusjärjestelmissä ja katastrofivalmiudessa.Tarjoamme tärkeää ja tarkkaa dataa myrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden ennakointiin mahdollistaen oikea-aikaiset hätätoimet ja evakuoinnin – viime kädessä pelastaen ihmishenkiä.

Lääketeollisuudessa ja terveysteknologian saralla älykkäitä ratkaisujamme käytetään esimerkiksi tutkimus- ja tuotantoympäristöissä sekä varastoissa. Autamme varmistamaan elintärkeiden lääkkeiden ja rokotteiden laadun ja luotettavuuden laboratoriosta tuotantolinjalle – aina niiden loppukäyttäjille saakka.

Image
Medicine manufacturing, yellow capsules


Vaisalan mittausdata kertoo julkisten rakennusten, toimistotilojen ja niitä vastaavien tilojen sisäilman laadusta ja tarjoaa mittausdataa myös asuin- ja elinympäristöämme koskevaan päätöksentekoon. Niin sisä- kuin ulkoilman laadulla on vaikutusta sekä terveyteen että tuottavuuteen Päättäjät luottavat meihin miljoonien ihmisten elämänlaadun ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Vaisalan monitorointi- ja mittausratkaisuja käytetään kaikkialla maapallolla. Olemmekin sitoutuneet jatkuvaan tuotekehitykseen kaikkien ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Lisää turvallisuudesta ja hyvinvoinnista