Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osaketietoa

Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. Kukin A-osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja kukin K-osake kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa. Molemmat osakesarjat oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

  • Vaisala listautui OTC-listalle vuonna 1988 (OTC = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä, over the counter)
  • Vaisala listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994
  • 23.3.2000 osakkeiden splittaus suhteessa 1:4

Vaisalan A-sarjan osakkeet - Nasdaq Helsinki​ 

Lista Keskisuuret yhtiöt
Kaupankäyntitunnus VAIAS
ISIN -koodi FI0009900682
Valuutta EUR
Toimiala Industrials

 

Uutispalvelujen käyttämät koodit

Reuters: VAIAS.HE
Bloomberg: VAIAS.FH

Vaisalan osakkeet on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ltd.

Nasdaq ​Nordic »
Euroclear Finland »
Pörssisäätiö »
Finassivalvonta »
Arvopaperimarkkinayhdistys »

Perustiedot osakkeista

Vaisalan osakkeita on kahta sarjaa: K ja A. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä.

Osakepääoma

Vaisalan osakepääoma on yhteensä 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 18 218 364 osaketta, joista 3 389 331 K-sarjaa ja 14 829 033 A-sarjaa.

Osinko

Vaisala pyrkii maksamaan vakaata osinkoa, joka nousee nettovoiton kehityksen mukaisesti. Vaisalan tavoitteena on hyvän rahoitusaseman ylläpitäminen ja tulevien sijoitussuunnitelmien huomioiminen.​​

Osakasrekisteri ja osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Vaisala Oyj:n osakkeet rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osoitetietojen muutoksista pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle. Vaisala ei ylläpidä osakkeenomistajien osoiterekisteriä.

Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) tilinhoitajayhteisössä, osoitteenmuutosilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki

Asiakastilipalvelut, avoinna maanantai–perjantai klo 9–16.00.

Urho Kekkosen katu 5C, 8 krs.
Puhelin: 0800 180 500
Faksi: 020 770 6656
Sähköposti: [email protected]

Osakassopimukset

Vaisalan hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.