Osakkeet ja osakkeenomistajat

Vaisala sijoituskohteena

Osakkeet

Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. Kukin A-osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja kukin K-osake kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa. Molemmat osakesarjat oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

 • Vaisala listautui OTC-listalle vuonna 1988 (OTC = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä, over the counter)
 • Vaisala listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994
 • 12.4.2018 osakkeiden splittaus suhteessa 1:2
 • 23.3.2000 osakkeiden splittaus suhteessa 1:4

Vaisalan osaketietoa Nasdaq Helsingin sivuilla
 

Vaisalan A-sarjan osakkeet  

Nasdaq Helsinki
Lista: Suuret yhtiöt
Kaupankäyntitunnus: VAIAS
ISIN -koodi: FI0009900682
Valuutta: EUR
Toimiala: Industrials

Uutispalvelujen käyttämät koodit

Reuters: VAIAS.HE
Bloomberg: VAIAS.FH

Vaisalan osakkeet on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ltd.

  Nasdaq ​​
  Euroclear Finland
  Pörssisäätiö
  Financial Supervisory Authority
  Securities Market Association

  Osakkeen perustiedot

  Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset

  Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
  Vuoden 2024 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2025 saakka.

  Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
  Vuoden 2024 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 936 697 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2025 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2028.

  Omien osakkeiden hankinta
  Hallitus päätti toukokuussa 2024 käyttää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. Hankittavien A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 100 000 kappaletta. Osakkeiden hankinta alkoi 23.5.2024 ja päättyy viimeistään 30.9.2024. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita suunnitellaan käytettävän yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa.

  Omien osakkeiden luovutus
  Vaisala luovutti kesäkuussa 2024 yhteensä 1 750 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluneille avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

  Vaisala luovutti maaliskuussa 2024 yhteensä 500 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluvalle avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

  Yhtiön hallussa oli 31.3.2024 135 544 omaa A-sarjan osaketta. (päivitetään neljännesvuosittain)

  Osakekohtaiset tunnusluvut

  Euroa

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Osakekohtainen tulos (EPS)

  1,35

  1,24

  1,08

  0,91

  0,94

  Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS)

  1,35

  1,24

  1,07

  0,91

  0,93

  Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

  2,31

  0,82

  2,21

  1,14

  1,14

  Osakekohtainen oma pääoma

  7,39

  6,91

  6,36

  5,70

  5,52

  Osakekohtainen osinko

  0,75

  0,72

  0,68

  0,61

  0,61

  Osinko/tulos, %

  55,6

  57,9

  62,9

  66,9

  65,2

  Efektiivinen osinkotuotto, %

  1,89

  1,83

  1,28

  1,51

  1,92

  Hinta/voittosuhde (P/E) 

  29,51

  31,71

  49,31

  44,34

  33,78

  A-osakkeen kurssikehitys

       

    ylin kurssi 

  44,55

  54,40

  55,80

  42,50

  32,80

    alin kurssi 

  30,30

  36,15

  30,00

  21,65

  15,95

    osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi

  38,28

  43,03

  39,45

  32,58

  23,56

    päätöskurssi

  39,70

  39,45

  53,30

  40,35

  31,75

  Ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo 31.12.*, milj. euroa

  1 439,2

  1 429,2

  1 924,2

  1 452,6

  1 139,2

  A-osakkeen vaihto

       

    kpl 

  3 089 946

  2 384 806

  2 939 088

  3 852 297

  3 442 439

    % sarjan kokonaismäärästä 

  10,4

  8,0

  9,9

  13,0

  11,6

  Osakkeiden lukumäärä yht. kpl

  36 436 728

  36 436 728

  36 436 728

  36 436 728

  36 436 728

    A-sarjan osakkeet, kpl

  29 705 636

  29 705 636

  29 705 636

  29 705 636

  29 685 330

    K-sarjan osakkeet, kpl

  6 731 092

  6 731 092

  6 731 092

  6 731 092

  6 751 398

  Ulkona olevat osakkeet 31.12.*, kpl

  36 251 252

  36 228 241

  36 101 073

  35 999 689

  35 880 739

  * Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

  Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.

   

  Osinko

  Vaisalan tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vakaa ja kasvaa tuloskehityksen mukaisesti. Vaisala pyrkii säilyttämään hyvän vakavaraisuuden ja varautumaan tuleviin investointisuunnitelmiin.​​

  Vaisalan molemmat osakesarjat, A ja K, oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

  Osinko/osake, euroa​

  • 2023: 0,75
  • 2022: 0,72
  • 2021: 0,68
  • 2020: 0,61
  • 2019: 0,61
  • 2018: 0,58
  • 2017: 1,05 (sisältäen 0,55 euron osingon ja 0,50 euron ylimääräisen osingon)
  • 2016: 0,50
  • 2015: 0,48
  • ​2014: 0,45
  • 2013: 0,45
  • 2012: 0,45
  • 2011: 0,33
  • 2010: 0,33
  • 2009: 0,33
  • 2008: 0,45
   

  Analyytikot

  Seuraavat analyytikot ja pankkiiriliikkeet seuraavat Vaisala Oyj:tä ja laativat yhtiöstä sijoitusanalyyseja. Vaisala ei vastaa analyysien sisällöstä tai niissä esitetyistä arvioista.

  Carnegie Investment Bank
  Matti Riikonen
  matti.riikonen (at) carnegie.fi

  Danske Bank
  Waltteri Rossi
  waltteri.rossi (at) danskebank.com

  Evli
  Atte Jortikka
  atte.jortikka (at) evli.com

  Inderes
  Pauli Lohi
  pauli.lohi (at) inderes.fi
   

  Osakasrekisteri ja osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

  Vaisala Oyj:n osakkeet rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

  Osoitetietojen muutoksista pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle. Vaisala ei ylläpidä osakkeenomistajien osoiterekisteriä.

  Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) tilinhoitajayhteisössä, osoitteenmuutosilmoitus lähetetään osoitteeseen:

  Euroclear Finland Oy
  PL 1110
  00101 Helsinki

  Asiakastilipalvelut, avoinna maanantai–perjantai klo 9.00–15.45.

  Käyntiosoite:
  Urho Kekkosen katu 5 C
  00100 Helsinki

  Puhelin: 020 770 6000
  Faksi: 020 770 6658
  Sähköposti: [email protected]

  Osaketyökalut

  Osakemonitori

  Osakekurssin haku

  Sijoituslaskuri

  Email share alert

  Osakkeenomistajat

   Suurimmat osakkeenomistajat

   Luettelo Vaisalan tärkeimmistä osakkeenomistajista perustuu Euroclear Finlandin antamiin tietoihin Vaisalan suurimpien osakkeenomistajien omistuksista sekä osakkeenomistajien omiin ilmoituksiin.

    

   Johtohenkilöiden liiketoimet

   Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Vaisala Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen.

   Ilmoitukset on tehtävä Vaisala Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi.

   Image
   Johdon liiketoimet kaavio


   Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

   1. Ilmoita liiketoimesta Vaisalalle
   Ilmoita tekemästäsi liiketoimesta Vaisalalle välittömästi osoitteseen [email protected].

   2. Täytä ilmoituslomake

   Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Finanssivalvonnan verkkosivulla. Lisätietoa saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilta täältä.

   Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

    

   743700RNDD7KU11HW873

   Vaisala Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus

   VAIAS (A-osake)

   Vaisala Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi

   FI0009900682 (A-osake)

   Ilmoitusnumero (notification reference)

   Generoituu automaattisesti lomakkeelle
   (ei tarvitse täyttää)


   3. Lähetä täytetty lomake
   Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Vaisalalle mahdollisimman heti liiketoimen tekemisen jälkeen. Älä lähetä lomaketta postitse lyhyen määräajan vuoksi.

   • Lähetä lomake osoitteeseen [email protected]
   • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Vaisalalla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

   Vaisala julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan.

    

   Liputukset

   Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

   Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

   Liputusilmoitukset pyydetään lähetettämään ilman aiheetonta viivytystä Vaisalalle osoitteeseen [email protected].

   2017

   2017
   14.9.2017 klo 19.00

   Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus: Nordea Funds Ltd:n omistus Vaisalasta

   Vaisala Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Vaisalan osakkeita koskevan liputusilmoituksen Nordea Funds...

   2011

   Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet (333 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 12.12.2011. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 23.12.2011 alkaen.

   2010

   12.11.2010 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

   Ilmoituksen mukaan Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:stä on 10.11.2010 kuolinpesän jaon seurauksena alittanut 1/20 (5...

   2009

   10.11.2009 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

   Ilmoituksen mukaan keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia...

   2006 Kesäkuu

   14.6.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9)

   Vuonna 2000 myönnetyillä warrant-sopimuksilla merkittyjen uusien Vaisala A -osakkeiden takia Inkeri Voipion omistusosuus Vaisalassa on...

   2006 Helmikuu

   27.2.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

   Harris Associates L.P.:n omistusosuus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia Vaisala Oyj:n jäljellä olevasta osakepääomasta.

   Harris...

   2005

   4.11.2005, Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

   Capital Group Companies, Inc:n omistus Vaisala Oyj:ssä on laskenut alle viiteen (5) prosenttiin yhtiön jäljellä olevasta osakepääomasta.  ...

   2004

   11.11.2004 Vaisala Oyj sai seuraavan
   ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 10).

   Novametor Oy (Y-tunnus 0307049-3) on tänään 11.11.2004 hankkinut Helsingin pörssien ulkopuolella tapahtuneilla myynneillä 365 000 Vaisala...


   2002

   27.8.2002 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

   Capital Group Companies, Inc:n omistusosuus Vaisala Oyj:ssä ylittää viisi (5) prosenttia Vaisalan jäljellä olevasta osakepääomasta. 
   Osakepä...

   Osakassopimukset

   Vaisalan hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.