Vaisala Whistleblowing Channel

Korkean eettisen tason varmistamiseksi Vaisala rohkaisee sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiään ilmoittamaan havaitsemistaan mahdollisista huolenaiheista. Huolenaiheista ilmoittaminen auttaa Vaisalaa tunnistamaan mahdolliset väärinkäytökset varhaisessa vaiheessa ja ryhtymään tarvittaviin toimiin.

Huolenaiheesta ilmoittaminen Vaisala Whistleblowing Channel ‑kanavan kautta

Lain tai Vaisalan toimintaohjeiden rikkomiseen liittyvät huolenaiheet voi ilmoittaa Vaisala Whistleblowing Channel ‑kanavan kautta. Sinulla ei tarvitse olla vahvoja todisteita epäilyn ilmaisemista varten. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä rehellisesti ja hyvässä uskossa.

Huolenaiheesta voi ilmoittaa omalla nimellä tai nimettömänä. Suosittelemme kuitenkin ilmoittamaan huolenaiheestasi Vaisala Whistleblowing Channel ‑kanavan kautta omalla nimelläsi, sillä kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Yleisten liiketoimintatiedustelujen, asiakasvalitusten tai tuotetukipyyntöjen tapauksessa käytä yleistä yhteydenottolomaketta.

Väärinkäytösilmoitusten käsitteleminen

Vaisala Whistleblowing Channel ei seuraa IP-osoitteita tai muita tietoja, joista voisi tunnistaa ilmoittajan. Kaikki tiedot, raportit ja seurantakysymykset ovat salattuja ja salasanalla suojattuja.

Vaisalan Whistleblowing Channel

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoittajansuojelu

Ilmoittajia suojellaan. Suojelu kieltää ilmoittajiin kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojelulaki tarjoaa ilmoittajille lisäsuojaa, joka vahvistaa ilmoittajiin kohdistuvien vastatoimien kieltoa. 

Ilmoittajansuojelulain mukaan ilmoittajansuojelun saamiselle on kolme yleistä vaatimusta:

Ilmoittajalla on ilmoituksen tekohetkellä oltava perusteltu syy uskoa, että hänen jakamansa tiedot ovat totta.

Tietojen tulee sisältyä ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.

Ilmoitettu asia on täytynyt havaita ilmoittajan työn aikana.

Vaisalan Whistleblowing Channel ‑kanavan kautta voi ilmoittaa myös muista väärinkäytöksistä, jotka eivät sisälly ilmoittajansuojelulakiin. Vaisala käsittelee ne mahdollisimman hyvin samojen periaatteiden mukaisesti. Kehenkään sellaiseen ei kohdisteta vastatoimia, joka ilmoittaa huolenaiheesta tai epäilemästään väärinkäytöksestä hyvässä uskossa.

Vaisalan Whistleblowing Channel on ensisijainen ilmoituskanava Vaisalan toimintoihin liittyvissä huolenaiheissa. Jos kuitenkin uskot, että ilmoituksesi ei ole johtanut toimenpiteisiin säädetyssä ajassa tai sitä ei käsitellä tehokkaasti, voit myös ilmoittaa rikkomuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Oikeuskanslerin kanslia toimii tällöin keskitettynä ulkoisena raportointikanavana.