Miksi sijoittaa Vaisalaan?

7 syytä sijoittaa maailman johtavaan ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistuneeseen yritykseen.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

 1 Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla, algoritmeilla ja ohjelmistoilla
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina 2,5 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2020: 53,2 miljoonaa euroa tai 14 % liikevaihdosta)

 2 Kasvumahdollisuuksia useasta suunnasta

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet, sovellukset ja digitaaliset ratkaisut, jotka hyödyntävät viimeisimpiä teknologioita, tuotealustoja ja jatkuviin tuottoihin perustuvia liiketoimintamalleja
• Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin ja maihin

 3 Hajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2020: 36 % Americas | 29 % APAC | 35 % EMEA
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

 4 Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: liitännäiset vuosittaiset investoinnit 10 miljoonaa euroa
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

 5 Vahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2020: 0,9)
• Omavaraisuusaste 59,0 % (2020)
• Nettovelkaantumisaste 5,7 % (2020)

 6 Vakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 86 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 3,4 %

 7 Kestävää teknologiaa vastuullisesti

• Teknologioita, tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa yhteiskuntien valveutuneisuutta, turvallisuutta ja resurssitehokkuutta
• Luotettava kumppani, jonka vastuullisuustyötä ovat tunnustaneet mm. ilmastoraportointiin keskittyvä sijoittaja-aloite CDP sekä uusiutuvan energian käyttöön kannustava RE100-aloite
• Jäsen useassa vastuullisuusverkostossa, kuten Climate Leadership Coalitionissa sekä YK:n Global Compact- ja Caring for Climate -aloitteissa

Vaisala lyhyesti

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi