Miksi sijoittaa Vaisalaan?

Datalähtöinen teknologiajohtaja

Olemme vakaa, vastuullinen ja globaalisti toimiva suomalainen yritys. Alamme teknologiajohtajana tähtäämme pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa vastaamalla erilaisiin megatrendeihin ja panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen.

Miksi sijoittaa Vaisalaan?

 1 Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema

• Johtavat teknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa luotettavimmilla laitteilla, algoritmeilla ja ohjelmistoilla
• Ylivoimainen markkinajohtaja päätuotteissa, korkea asiakastyytyväisyys, arvioitu kokonaismarkkina 3 miljardia euroa
• T&K-investoinnit korkealla tasolla pitkäjänteisesti (2023: 67,7 miljoonaa euroa tai 12,5 % liikevaihdosta)

 2 Kasvumahdollisuuksia useasta suunnasta

• Uudet teknologiat
• Uudet tuotteet, sovellukset ja digitaaliset ratkaisut, jotka hyödyntävät viimeisimpiä teknologioita, tuotealustoja ja jatkuviin tuottoihin perustuvia liiketoimintamalleja
• Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin ja maihin

 3 Hajautettu myynnin jakauma

• Vaisala toimii maailmanlaajuisesti kohdemarkkinoillaan, edustus yli 100 maassa
• Liikevaihto maantieteellisin aluein vuonna 2023: 37 % Americas | 30 % APAC | 33 % EMEA
• Useita asiakassegmenttejä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

 4 Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli

• Laajaan valikoimaan ja mataliin volyymeihin perustuva liiketoimintamalli
• Myyntivolyymin kasvu ei vaadi merkittäviä investointeja: vuotuiset liitännäiset ylläpitoinvestoinnit noin poistojen tasolla
• Volyymin kasvu mahdollistaa tuottavuuden parantamisen

 5 Vahva rahavirta ja taloudellinen asema

• Mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä
• Vahva rahavirran ja liiketuloksen suhde (2023: 1,3)
• Omavaraisuusaste 61,3 % (2023)
• Nettovelkaantumisaste -10,5 % (2023)

 6 Vakaa osingonmaksu

• Tavoitteena on maksaa vakaata ja tuloskehityksen mukaisesti kasvavaa osinkoa
• Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeelle maksettu osinko keskimäärin 65 % tuloksesta ja osakkeen efektiivinen osinkotuotto keskimäärin 2,0 %

 7 Vaikuttavaa teknologiaa vastuullisesti

• Teknologioita, tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka edistävät Vaisalan asiakkaiden liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä ja joiden kautta Vaisala vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi ilmastonmuutokseen, energiasiirtymään ja hiilestä irtautumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen
• Erittäin matalan ESG-riskin sijoituskohde: Sustainalyticsin arvion mukaan Vaisalan ESG-riskitulos on 9,6 eli vastuullisuusriskitaso on määritelty vähäiseksi (negligible)
• Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä. Vuonna 2023 laadimme tieteeseen pohjautuvat lyhyen aikaävälin päästövähennystavoitteemme Science Based Target -aloitteen (SBTi) kriteerien mukaisesti ja lähetimme ne SBTi:lle hyväksyttäviksi.

Image
ESG logo
Image
ESG logo
Image
ESG logo

 

Vaisala lyhyesti

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.