Takuu

Yleiskatsaus

Kaikilla Vaisalan tuotteilla on 12 kuukauden takuu. Joillekin tuotteille myönnämme jopa 24 kuukauden, tai viiden vuoden, takuun.

Vakiotakuuehdoista on kerrottu tarkemmin Vaisalan kotisivuilla myyntiehdot -osiossa. Katso www.vaisala.com/fi/generalconditions.

1 vuoden takuu

HPP272, höyrystyneen vetyperoksidin, kosteuden ja lämpötilan mittalaite

24 kuukauden takuu

24 kuukauden takuu

Näillä tuotteilla on 24 kuukauden takuu

Biokaasumittalaitteet

MGP261, metaanin, hiilidioksidin ja kosteuden monikaasumittapää
MGP262, metaanin ja hiilidioksidin monikaasumittapää

Hiilidioksidimittalaitteet

GM70, kannettava hiilidioksidimittari & Mittapäät
GMK220, CO2-kalibrointilaite
GMM110-hiilidioksidimoduulit
GMM220-hiilidioksidilähettimet
GMP231-hiilidioksidimittapää
GMP343-hiilidioksidimittapää
GMT220-hiilidioksidilähettimet
GMW110-hiilidioksidilähettimet
GMW116-hiilidioksidilähettimet
GMP251 CO₂-mittapää
GMP252 CO₂-mittapää

Kosteusmittalaitteet

HM40-kosteus- ja -lämpötilamittauslaite
HM70, kannettava kosteusmittauslaite & Mittapäät
HMM100-kosteusmoduuli
HMM170-kosteus- ja -lämpötilamoduuli
HMK15-kosteuskalibraattori
HMM105-kosteusmoduuli
HMP3, HMP4, HMP5, HMP7 & HMP8-kosteus- ja -lämpötilamittapäät
HMP1 & HMP9 kompaktit kosteus- ja -lämpötilamittapäät
HMP60/110-kosteus- ja -lämpötilamittapäät
HMP63/113-kosteus- ja -lämpötilamittapäät
HMP155, meteorologiset kosteusmittapäät
HMT120/130 -kosteus- ja lämpötilalähetin
HMT330 -kosteus- ja -lämpötilalähetin
HMT300TMK-turbiiniasennussarja
HMT310 -kosteus- ja -lämpötilalähettimet
HMT360 -kosteus- ja -lämpötilalähettimet (Ex)
SHM40-sarja rakenteellisen kosteuden mittaamiseen

Kastepisteinstrumentit

DM70, kannettava kastepistemittalaite & Mittapää
DMP5, DMP7 & DMP8-kastepiste ja lämpötilamittapäät
DMP6-kastepistemittapää
DMT132-kastepistelähettimet
DMT143-kastepistelähettimet
DMT143L-pienikokoiset kastepistelähettimet
DMT152-kastepistelähettimet
DMT242-kastepistelähettimet
DMT340-kastepistelähettimet
DPT145-moniparametrilähetin
DPT146-kastepiste- ja -painelähettimet

Kosteus öljyssä instrumentit

MM70, kannettava öljyn kosteuden mittalaite & Mittapäät
MMP8, öljyn kosteuden mittapää
MMT162, öljyn kosteuslähettimet
MMT310, öljyn kosteuden lähettimet
MMT330, öljyn kosteuden lähettimet

Lämpötilainstrumentit

TMP1 lämpötilamittari

Paineinstrumentit

PDT101/102, paine-eron instrumentit
PTB110-barometri
PTB210, digitaaliset barometrit
PTB330, digitaaliset barometrit
PTB330TS-siirtonormaali
PTU300-lähettimet

Muut

Vaisala Veriteq -olosuhdevalvontajärjestelmä ja Vaisala Veriteq -validointi- ja kartoitusjärjestelmän laitteisto (dataloggerit ja viestintälaitteet)

Indigo200 & Indigo500-sarjojen lähettimet.

24 kuukauden ohjelma on ollut voimassa 1.7.2011 alkaen, ja takuuta sovelletaan yllä lueteltuihin tiettyihin tuotteisiin.

5 vuoden takuu

Hiilidioksidimittalaitteet

GMD20 hiilidioksidilähetin
GMW80 hiilidioksidi, lämpötila ja kosteuslähettimet
GMW90 hiilidioksidi, lämpötila ja kosteuslähettimet

Kosteusmittalaitteet

HMD60-kosteus- ja -lämpötilalähettimet
HMDW110-kosteus- ja -lämpötilalähettimet
HMDW80-kosteus- ja -lämpötilalähettimet
HMS80-kosteus- ja -lämpötilalähettimet
HMS110-kosteus- ja -lämpötilalähettimet 
HMW90-kosteus- ja -lämpötilalähettimet

Lämpötilainstrumentit

TMD60 lämpötilalähettimet
TMD80 lämpötilalähettimet
TMW80 lämpötilalähettimet
TMW90 lämpötilalähettimet

Kosteus öljyssä instrumentit

MHT410, kosteus-, vety- ja lämpötilalähetin eristeöljyä varten​​

Laajennettu takuu

Vaisalan laajennettu takuu laajentaa tehdastakuun kattavuutta sovitun ajanjakson ajalle. Tämä takaa ihanteellisen järjestelmän korjaamisen sekä poistaa kalliit ja haitalliset viiveet, jotka aiheutuvat korjaus- ja korvaamistarjous- tai hyväksyntäprosesseista.

Jos haluat lisää tietoa Vaisalan takuupalveluista tai olet kiinnostunut pitkäaikaisen takuun mukauttamisesta ja prioriteettipalvelun ajoittamisesta, ota yhteyttä Vaisala Salesiin ja keskustele tarpeistasi.