Taloustieto

Tunnuslukuja vuosittain ja neljänneksittäin

Segmentti-informaatio

Liik​evaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 2016 2015 Muutos, %
Weather and Environment 215.4 225.5 -4
   Tuotteet 115.5 116.2 -1
   Projektit 65 71 -8
   Palvelut 34.9 38.3 ​-9
Industrial Measurements 103.7​ 93 11
   Tuotteet 93 83.5 11
   Palvelut 10.7 9.5 12
Yhteensä 319.1 318.5 0
       
Liik​evaihto maantieteellisin aluein
Milj. euroa 2016 2015 Muutos, %
EMEA 92 105.1 -12
Amerikka 140.9 132 7
APAC 86.2 81.3 6
Yhteensä 319.1 318.5 0
       
Bruttoka​​teprosentti ja liiketulos  
  2016 2015  
Bruttokateprosentti 51.6 51.1  
   Weather and Environment 47.3 ​47.4  
   Industrial Measurements 60.8 60.4  
Liiketulos, milj. euroa 22.3 29.6  
   Weather and Environment 3.4 15.2  
   Industrial Measurements 21.6 18.3  
   Eliminoinnit ja muut -2.7 -4  

Tilinpäätösraportoinnin rakenne

Vaisala-konsernin raportoi toimintansa kahden liiketoiminta-alueen mukaisesti:

  • Weather and Environment -liiketoiminta-alue ja
  • Industrial Measurements -liiketoiminta-alue.

Raportoitavat maantieteelliset alueet ovat:

  • Amerikka (Pohjois-, Keski- ja Väli-Amerikka)
  • EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka)
  • APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Vaisalan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu kaikkia pakollisesti 31.12.2013 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä, samoin kuin harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa ’Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät’.