Paineilman mittaus

Lataa paineilmakuivaus e-kirja

Paineilman kastepisteen mittaus kannattaa

Paineilmaa käsiteltäessä pientenkin kastepistelämpötilan muutosten mittaamisella voi olla suuri merkitys. Ainutlaatuinen DRYCAP®‑anturiteknologiamme kattaa kastepisteen koko mittausalueen lähes missä tahansa paineilmajärjestelmässä. Paineilmajärjestelmän käyttöiän pidentäminen, prosessin laadun parantaminen ja kustannusten pienentäminen on nyt helpompaa kuin koskaan.

Oli käyttökohde mikä tahansa, Vaisalan valikoimasta löytyy siihen optimaalinen kastepistemittalaite. Kaikki Vaisalan anturit kestävät altistusta epäpuhtauksille, kuten vesipiikeille, ympäristön kosteudelle, kompressoriöljylle ja kemiallisille epäpuhtauksille.

LATAA ESITE (pdf)

Vaisala DRYCAP® ‑anturiteknologian tuoma ero

Anturin erittäin herkkä ohutkalvopolymeeri, joka valmistetaan Vaisalan omassa puhdastilassa, imee tai vapauttaa vesihöyryä ympäristön kosteuden kasvaessa tai pienentyessä. Polymeerin eristeominaisuudet ja anturin kapasitanssi reagoivat kosteuden muutoksiin 

Vaisala DRYCAP® kestää kondensoivia ympäristöjä ja kastumista perinteisiä kastepistemittareita paremmin, ja kemikaalien puhdistustoiminnon ansiosta se on myös immuuni likaantumiselle. Anturi mahdollistaa erinomaisen tarkkuuden ja vakauden hyvin pienellä hystereesillä ja lyhyen vasteajan minimaalisella ryöminnällä. 

LUE LISÄÄ

Korkealaatuisen paineilman ansiosta voit keskittyä olennaiseen

Materiaalisäästöjä lyhyen vasteajan avulla

 

Vaisalan kastepistemittalaitteissa käytetään Vaisala DRYCAP ‑teknologiaa, joka mahdollistaa markkinoiden lyhimpiin kuuluvat vasteajat märästä kuivaksi ja kuivasta märäksi.

Energiasäästöjä vakaiden mittausten kautta

 

Vältä liikakuivaus Vaisalan patentoidulla itsekalibrointitoiminnolla, joka varmistaa mittausten luotettavuuden ja optimoi tuotanto-olosuhteet.

Kustannussäästöjä tarkoilla mittauksilla

 

Vaisalan kastepisteen mittaustuotteet auttavat sinua estämään ei-toivotut tapahtumat, kuten laitteiden korroosion ja bakteerikasvustojen muodostumisen.

Paineilman näytteenotto

Näytteenottoa tarvitaan, kun ilman suora mittaus ei ole mahdollista tai järkevää. Syynä voi olla esimerkiksi korkea prosessin lämpötila tai tarve suojata anturia vesipiikeiltä, asentaa ja poistaa mittalaite paineistetusta prosessista sulkematta linjaa tai tehdä mittaus käytännöllisemmässä sijainnissa. 

Seuraavat seikat tulisi ottaa huomioon, jotta prosessikaasusta saadaan edustava näyte ja vältetään näytteenottoprosessin aikana syntyvät virhelähteet. Lue lisää tai lataa näytekennovaihtoehtojemme sovelluskuvaus (pdf).

LUE LISÄÄ

Hallitse paineilman kosteutta

Tuotepäällikkö Vuokko Lantz näyttää, miten helppoa teollisuuden paineilmajärjestelmän kastepistelukemien pistetarkistus Vaisalan kannettavalla Indigo80-näyttölaitteella on. Näet myös, miten DMP80-kastepistemittari ja DSC74-näytteenottokammio asennetaan paineilmajärjestelmään ja miten Indigo80:n tiedonkeruutoimintoa käytetään. Videon lopuksi Vuokko näyttää, miten tallennettuja tietoja hallitaan Vaisala Insight ‑PC-ohjelmistolla.

TUTUSTU INDIGO80-NÄYTTÖLAITTEESEEN

Miksi paineilman ja pneumaattisten laitteiden kastepistettä mitataan?

Kastepiste on yksi tärkeimmistä pneumaattisten laitteiden, kuten 3D-tulostimien, lopputuotteiden sekä paineilman laatuun liittyvistä parametreista. Kastepistelämpötila voidaan määritellä lämpötilaksi, johon ilma on jäähdytettävä, jotta ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kasteeksi tai huurteeksi. Jokaisella lämpötilalla on enimmäismäärä vesihöyryä, jonka ilma voi sisältää. Tätä enimmäismäärää kutsutaan vesihöyryn saturaatiopaineeksi. Kastepiste on riippuvainen paineesta, kun taas suhteellinen kosteus on riippuvainen lämpötilasta.

Kastepisteen mittaamisen tärkeimmät tavoitteet ovat usein tuotteiden korkean laadun varmistaminen, ihmisten terveyden optimointi tai energia- ja kapasiteettihukan välttäminen. Lue lisää paineilmaoppaastamme.

LATAA E-KIRJA