Mittaamisen arvoinen tulevaisuus

Rakennamme mittauksilla kestävämpää tulevaisuutta. Innovatiiviset ratkaisumme vaikuttavat maailman siellä, missä niillä on merkitystä, auttaen löytämään keinoja vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Huipputeknologiamme sään, ympäristön ja teollisuuden mittaustarpeisiin auttavat asiakkaitamme ylläpitämään toimintojaan ja tekemään dataan perustuvia päätöksiä.

Amager Bakke ‑laitos ja CopenHill-keskus

Mittausdata edistää ilmastotoimia hiilidioksidin talteenottoprojektissa

Mittausteknologia on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tehokkaiden hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeiden kehittämisessä. Tanskalaisen jätteenpolttolaitoksen uraauurtava pilottihanke voi mullistaa jätteen polttamisen maailmanlaajuisesti ja edistää merkittävästi maailmanlaajuisia ponnisteluja kohti hiilineutraaliutta.

Vaisala Annual Report 2022

Vuosiraportti 2022

Vuonna 2022 autoimme asiakkaitamme vastaamaan aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Vuoden aikana saimme myös tunnustusta vastuullisuusteoistamme. Haastavasta globaalista markkinatilanteesta huolimatta pärjäsimme erinomaisesti. Panostuksemme tuotekehitykseen sekä skaalautuvaan liiketoimintaan tukevat kestävää kasvua.

Uusimmat uutiset ja artikkelit