Teolliset mittaukset

Älykkäitä mittauksia älykkääseen teollisuuteen

Ota yhteyttä


Vaisalan Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille näkyvyyden heidän prosesseihinsa. Tuotteidemme tarkan ja luotettavan mittausdatan avulla he voivat tehdä tärkeitä päätöksiä ja optimoida teollisia prosesseja.

Autamme asiakkaitamme

parantamaan tuotteiden laatua
lisäämään tehokkuutta
säästämään energiaa
parantamaan huolto- ja kunnossapitotoimia
noudattamaan GxP-vaatimuksia

Mittausinstrumenttiemme datan ansiosta prosessitehokkuus, tuotteiden laatu, tuottavuus ja tuotto paranevat mutta energiankulutus, jätteet ja päästöt vähenevät. Olosuhdevalvontajärjestelmämme auttavat asiakkaita myös pitämään huolta, että heidän toimintansa vastaa säännöksiä tarkoin säädellyillä aloilla.

Teollisten mittausten asiakkaat toimivat erilaisissa ympäristöissä puolijohdeteollisuudesta ja korkeista rakennuksista sähköntuotantoon ja terveysteknologiaan. Kaikilla aloilla, joissa toimimme, olosuhteiden luotettava mittaus ja valvonta ovat tehokkaan toiminnan edellytys.

Vaisalan mittauslaitteilla ja järjestelmillä mitataan ja valvotaan muun muassa lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, painetta, hiilidioksidia, höyrystynyttä vetyperoksidia, metaania, öljyn kosteutta, muuntajaöljyyn liuenneita kaasuja sekä nesteeseen liuenneita kiintoaineita.

Huoltopalvelumme tarjoaa kattavaa huoltoa mittausinstrumenttiemme elinkaaren ajalla. Olemme luotettava kumppani globaalisti, ja mahdollistamme vastuullisen toiminnan tarjoamalla kaikkein luotettavinta mittausdataa tuotteiden ja järjestelmien koko elinkaaren ajalta.