Vaisala HUMICAP® -teknologia

Vaisala on tänä päivänä johtava kosteusmittapäiden toimittaja, joka palvelee useita teollisuudenaloja ja käyttökohteita. Suhteellisen kosteuden antureista on tullut alan standardi. Näin kaikki alkoi. 

Meidän täytyy löytää ratkaisu

1970-luvun alkupuolelle asti kosteusmittauksessa käytettiin yleisesti hiuskosteusmittareita, joiden antamat lukemat olivat varsin epäluotettavia. Vaisala halusi tarjota asiakkailleen jotain parempaa, joten se aloitti uudenlaisen, puolijohteita ja ohutkalvomateriaaleja käyttävän kosteusanturin kehittämisen. 

HUMICAP® syntyy

Vuonna 1973 Vaisala esitteli CIMO VI ‑kongressissa maailman ensimmäisen ohutkalvoteknologiaa käyttävän kapasitiivisen HUMICAP® -kosteusanturin. Tämä uraauurtava innovaatio mullisti kosteusmittaukset. HUMICAP-anturissa ei ollut liikkuvia osia, ja edistykselliset puolijohde- ja ohutkalvoteknologiat mahdollistivat koon, joka vaikutti jopa käsittämättömän pieneltä. 

Yhden yrityksen keksinnöstä globaaliksi standardiksi

Vaisalasta on sittemmin tullut markkinajohtaja suhteellisen kosteuden mittaamisessa, ja ohutkalvoiset kapasitiiviset kosteusanturit ovat laajentuneet yhden yrityksen keksinnöstä maailmanlaajuiseksi standardiksi.

Jatkuvasti kehittyvä ratkaisu 

HUMICAP ei ole vain anturi: se on ratkaisu moniin haastaviin mittauspaikkoihin ja ‑olosuhteisiin. HUMICAP on Vaisalan ydinteknologia, jota kehitämme jatkuvasti. 

Jos se toimii Marsissa, se toimii missä tahansa

Avaruuden armottomat olosuhteet asettavat teknologialle tiukkoja vaatimuksia. Kaukana ilmakehämme tuolla puolen on voitava luottaa siihen, että anturit kestävät ilman kunnossapitoa. Näihin olosuhteisiin ei yksinkertaisesti voi lähettää mitä tahansa mittalaitetta. Siksi HUMICAP-tuotteet olivat 1990-luvulla luonnollinen valinta Mars-planeetan olosuhteiden mittaamiseen – ja ovat sitä edelleen.

 

HUMICAPin matka Marsiin

HUMICAP in numbers

1973

launched

Millions

of measurements based on HUMICAP

2

planets

HUMICAP – pienen pieni jättiläinen

Kosteutta on kaikkialla. Se vaikuttaa paitsi mukavuuteemme, terveyteemme ja tuottavuuteemme myös monien tuotteiden ja prosessien laatuun ja turvallisuuteen. Siksi kosteuden mittaaminen ja hallinta on ehdottoman tärkeää monilla aloilla ja monenlaisissa käyttökohteissa.

HUMICAP ei ole pelkkä anturi – se on ratkaisu. 


Katso esittelyvideo pienen pienestä jättiläisestä. 

 

Anturin toiminta

HUMICAP on kapasitiivinen ohutkalvopolymeerianturi. Se koostuu alustasta, johon laitetaan ohut polymeerikalvo kahden johtavan elektrodin väliin. 

Ympäröivän ilman kanssa kosketuksissa oleva elektrodi on valmistettu huokoisesta metallista, joka suojaa anturia lialta ja kondensaatiolta. Alusta on yleensä lasinen tai keraaminen. Ilman suhteellisen kosteuden lisääntyessä tai vähentyessä ohutkalvopolymeeri joko absorboi tai vapauttaa vesihöyryä. 

Polymeerikalvon eristeominaisuudet riippuvat absorboidun veden määrästä. Kun suhteellinen kosteus anturin ympärillä muuttuu, polymeerikalvon eristeominaisuudet sekä anturin kapasitanssi muuttuvat. Mittalaitteen elektroniikka mittaa anturin kapasitanssin ja muuntaa sen kosteuslukemaksi.

Asiakaskertomuksia

"Kun löydät tuotteita – ja yrityksen – joihin voit luottaa…

… kumppanisuhteen jatkaminen on yksinkertaisesti liiketaloudellisesti järkevää. Futamura on käyttänyt Vaisalan mittalaitteita vastuullisten pakkauskalvojen laadun varmistamiseen jo vuosien ajan, ja jatkamme niiden käyttöä myös tulevaisuudessa. Tuotantolaitoksena haluamme säilyttää yhtenäisen laitekannan, koska silloin meidän on helppo hallita varaosavarastoa ja vaihtaa laitteet tarvittaessa. Voidaan sanoa, että valitsimme Vaisalan tuotteet niiden luotettavuuden sekä helpon asennuksen ja käytön vuoksi."

David Carr, sähkösuunnitteluryhmän päällikkö, Futamura UK

”Vasa-museo halusi tarkat ja luotettavat mittalaitteet.

Siksi Vaisala oli aikaisemman kokemuksemme perusteella ilmeinen valinta."

Fred Sörensen, projektipäällikkö, TAC Sweden

 

 

”Työskentelemme Viking Maltilla ahkerasti varmistaaksemme tuotettavien maltaiden tasaisen laadun.

Tämä saavutetaan raaka-aineiden huolellisella valinnalla ja hallinnalla sekä tuotannon mahdollisimman tarkalla valvonnalla."

Tony Öblom, tekninen johtaja, Viking Malt Sweden

Kondensaation esto mittapään lämmitysteknologialla

Yksi Vaisalan innovaatioista kosteusmittauksen alalla on mittapään lämmitysteknologia vaativiin erittäin kosteisiin ympäristöihin. Saturaatio aiheuttaa tällaisessa ympäristössä kondensaation muodostumista kaikille pinnoille, myös antureihin, minkä vuoksi mittaaminen voi olla joillakin teknologioilla mahdotonta. Mittapään lämmitys pitää anturin lämpötilan jatkuvasti ympäristön lämpötilaa korkeampana, jotta kondensaatiota ei pääse koskaan muodostumaan. Vaisalan Indigo520-lähetintä käyttävä ratkaisu mahdollistaa suhteellisen kosteuden mittauksen myös tällaisissa olosuhteissa.

Oheisessa visualisoinnissa Vaisala HUMICAP®-mittapäässä A on lämmitystoiminto, kun taas mittapäätä B ei ole lämmitetty. Kun 100 %:n suhteellinen kosteus (RH) saavutetaan, mittapää A palautuu nopeasti näyttääkseen tarkat kosteuslukemat, kun taas mittapää B palautuu hyvin hitaasti. Laitteesta riippuen palautuminen voi kestää jopa tunteja.

Lataa sovelluskuvaus

Valinnainen videon tekstitys

Ainutlaatuisia etuja

Erittäin hyvä toistettavuus pitkällä aikavälillä

Anturi on niin lineaarinen, että kaksi virityspistettä riittää. Tämä vähentää kalibrointiin tarvittavaa työtä. 

Kestää pölyä sekä useimpia kemikaaleja

Vaisala tarjoaa kemiallisen puhdistusvaihtoehdon hankaliin ympäristöihin, joissa kemikaalipitoisuus on korkea. 

Nopea vasteaika

Nopea reagointi parantaa prosessin hallintaa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Anturin lämmitys

Anturien lämmitys mittauksiin olosuhteissa, joissa voi muodostua kondensaatiota.

Täysi palautuminen kondensaatiosta

Mittaustulokset ovat tarkkoja heti, kun kondensaatio on haihtunut. 

Luotettavimmat ja tarkimmat kosteusmittaukset

Vaativimmissakin ympäristöissä. 

HUMICAP®-teknologian käyttökohteet eri toimialoilla

Vaikka HUMICAP-innovaatio suunniteltiin alun perin uudentyyppiselle radiosondille, sana luotettavista kosteusmittauksista levisi nopeasti ja loi kasvavaa kysyntää monilla toimialoilla ja monenlaisissa sovelluksissa. Nykyään Vaisala tarjoaa kaiken tarvittavan kosteuden mittaamiseen monissa käyttökohteissa ilmanvaihdosta vaativimpiin teollisiin sovelluksiin, niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Autoteollisuus

Tarkka kosteuden, kastepisteen ja erilaisten pitoisuuksien valvonta takaa tuotteiden parhaan mahdollisen laadun autoteollisuudessa

Paranna autoteollisuuden prosesseja suunnittelusta varastointiin ja varmista tuotteiden hyvä laatu.

Lisätietoja

Lentoliikenne

Varmista lentoaseman turvallinen ja tehokas toiminta kaikissa olosuhteissa

Jatkuvat kosteusmittaukset auttavat lentoasemaa havaitsemaan tulevat myrskyt ja varmistamaan turvalliset nousut ja laskut säässä kuin säässä.

Lisätietoja

Akkujen valmistus

Kriittiset kosteus- ja nestepitoisuusmittaukset

Varmista turvalliset toiminnot ja laadukkaat lopputuotteet luotettavien mittausten avulla.

Lisätietoja

Rakennusautomaatio

Optimoi ilmanvaihtojärjestelmä mittaamalla kosteutta ja hiilidioksidia kaikissa kriittisissä pisteissä

Paranna energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja järjestelmän toimintaa tarkoilla huoneeseen, kanavaan tai ulos asennettavilla kosteuden ja hiilidioksidin mittalaitteilla.

Lisätietoja

Kemikaalit

Varmista kemikaalien tehokas ja turvallinen kuivaus, käsittely ja varastointi

Varmista laadukkaat tuotteet ja turvalliset toimintaolosuhteet mittaamalla suhteellista kosteutta, absoluuttista kosteutta ja lämpötilaa.

Lisätietoja

Datakeskukset

Erittäin tarkat mittausratkaisut datakeskuksiin ja liiketoiminnan kannalta kriittisiin tiloihin

Paranna energiatehokkuutta erittäin tarkoilla kosteuden ja lämpötilan mittalaitteilla, joilla on minimaaliset huoltotarpeet.

Lisätietoja

Taktinen sää

Ymmärrä sään vaikutus toimintoihin ja henkilöstön turvallisuuteen

Kosteusmittauksilla on keskeinen rooli tilannetietoisuuden ylläpitämisessä, toimintojen ja harjoitusten suunnittelussa sekä henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa.

Lisätietoja

Elintarvikkeet, juomat ja maatalous

Valvo ja ohjaa kosteutta tarkasti elintarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa 

Varmista tuotteiden säilyvyys, tuoreus, maku ja turvallisuus.

Lisätietoja

Polttokennot ja elektrolyyserit

Tehosta polttokennojen ja elektrolyysereiden testausta ja valmistusta 

Oikea kosteusmittausteknologia voi säästää useita tunteja aikaa ja nostaa prosessit täysin uudelle tasolle.

Lisätietoja

Terveysteknologia

Varmista puhdashuoneiden ja inkubaattorien sujuva ja määritysten mukainen toiminta 

Mittaa, valvo ja tallenna kosteustietoja reaaliajassa.

Lisätietoja

Meriliikenne

Varmista turvalliset ja sujuvat merenkulun toiminnot 

Luotettavat kosteushavainnot pitävät miehistön jäsenet turvassa ja terveinä ja varmistavat merenkulun toimintojen sujuvuuden.

Lisätietoja

Meteorologia

Varmista hyvä ja turvallinen arki 

HUMICAPin® pitkän aikavälin vakaus takaa synoptisten ja ilmastoon liittyvien havaintotietojen laadun. Sekä ilmoille lähetettävissä radiosondeissa että pintasäähavainnoissa käytettävä teknologia varmistaa tarkat kosteustiedot, jotka mahdollistavat tarkat sää- ja sade-ennusteet.

Lisätietoja

Teho

Pidennä tehomuuntajan käyttöikää välttämällä vapaan veden muodostuminen ja eristysnesteiden läpilyöntijännitteen heikkeneminen

Kestävistä öljyn kosteuden mittapäistämme on muodostunut käytännössä tehomuuntajien kunnonvalvonnan uusi standardi. Anturit ovat yhteensopivia mineraaliöljyn, luonnollisten ja synteettisten esterien sekä silikoninesteiden kanssa.

 

Lisätietoja

Sellu, paperi ja puu

Eliminoi kosteuden vaikutukset paperitehtaassa tarkoilla kosteusmittauksilla 

Vältä liiallinen kosteus huuvassa asianmukaisella kosteuden hallinnalla ja saavuta haluttu paperin laatu ja koostumus.

Lisätietoja

Tieliikenne

Tehosta teiden talvikunnossapidon ja tienhoidon hallinnan päätöksentekoa

Tarkat kastepistemittaukset auttavat ennustamaan huurteen ja mustan jään muodostumisen tienpinnalle, mikä on erittäin tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta.

Lisätietoja

Puolijohdeteollisuus

Estä kosteuden aiheuttama pilaantuminen ja vikaantuminen 

Hyödynnä valmistusympäristöstä kerättyä tarkkaa tietoa.

Lisätietoja

Kaupunkisää ja ympäristö

Auta yhteisöjä löytämään syvempi yhteys ympäristöönsä

Tarkat kosteusmittaukset antavat selkeämmän kuvan vallalla olevista ympäristöolosuhteista kaupungeissa ja teollisuusalueilla.

Lisätietoja

Esimerkkejä HUMICAP® -tuotteista

Humidity and Temperature Probe HMP110 with cable

Kosteuden ja lämpötilan mittapää HMP110

Pienikokoisen HMP110:n suhteellisen kosteuden mittausalue on 0 – 100 % ja lämpötilan -40 – +80 °C. Mittapäässä on käytössä uusimman sukupolven HUMICAP ® 180R -anturi parasta vakautta ja korkeaa kemikaalien sietokykyä varten.