Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme

Pyrimme maksimoimaan positiivisen vaikutuksemme yhteiskuntaan ja ympäristöön ja samaan aikaan vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja hallitsemaan vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Toimintamme lähtökohtana on luoda arvoa sidosryhmillemme, joihin kuuluvat asiakkaat, työntekijät, sijoittajat sekä yhteiskunta ja ympäristö.
 

Sustainability awareness
  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä luotettavia päätöksiä ja parantaa tuottavuuttaan ja toimintojensa laatua.
  • Asiakkaidemme kautta luomme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle parantamalla yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Vaikutamme yhteiskuntaan myös luomalla taloudellista arvoa, tekemällä yhteistyötä
  • Luomme arvoa työntekijöillemme tarjoamalla heille merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia sekä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan.
  • Sijoittajille tarjoamme vastuullisen sijoituskohteen, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Luodessamme arvoa eri sidosryhmillemme, meille on tärkeää jatkuvasti edistää vastuullisia toimintatapoja niin omassa toiminnassamme kuin globaalissa kumppaniverkostossammekin. Tähän sisältyy esimerkiksi jatkuva ympäristöjalanjäljen pienentäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, tasa-arvon edistäminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta.

Arvonluonti 2020

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Arvonluontimalli 2020

 

 

 

Cleanroom and laboratory

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Man working and smiling with headphones

Arvoa työntekijöille

Vaisala on mukana ratkaisemassa aikamme haasteita, mikä tarjoaa merkityksellistä työtä, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia työntekijöillemme.

Megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän...

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle...

Vaisalan vastuullisuudesta vastaavan yhteystiedot

Marjo Hietapuro

Yritysvastuupäällikkö

Vaisala Oyj
Marjo Hietapuro
Postilokero 26
FI-00421 Helsinki
Suomi

re[email protected]