Mahdollistamme ilmastotoimet

Meille Vaisalassa ilmastonmuutos on enemmän kuin pelkkä megatrendi; se on ihmiskunnan kiireellisin haaste. Se on keskeisenä myös olemassaolomme tarkoituksessa "Taking every measure for the planet".

Ilmastonmuutos on keskeinen tekijä sään ääri-ilmiöiden synnyssä ja johtaa lämpötilan kohoamiseen, merenpinnan nousuun ja merkittäviin terveysongelmiin. Se myös lisää haasteita jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleville yhteisöille. Panostuksellamme tarkkoihin mittalaitteisiin ja luotettavaan dataan on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, hillitsemisessä ja sen seurauksiin sopeutumisessa.

Teknologiamme mahdollistaa siirtymisen puhtaampaan energiaan, resurssien käytön optimoinnin sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa löydämme ratkaisuja, joista on hyötyä niin yrityksille ja teollisuudelle, valtioille kuin yksittäisille ihmisillekin.

Image
LIFT-Pictogram-AI-&-Process-Optimization-Color-800x450.jpg

Resurssitehokkuus

Tutustu siihen, kuinka tehostamme resurssien käyttöä eri toimialoilla.

optimoi prosessit

Image
LIFT-Pictogram-Energy-Transition-Decarbonization-Color-800x450.jpg

Energiasiirtymä

Ohjaa energiasiirtymää ja hiilestä irtautumista huipputeknologian avulla.

siirtyminen puhtaampaan energiaan

Image
LIFT-Pictogram-Health-Wellbeing-Color-800x450.jpg

Turvallisuus ja hyvinvointi

Varmista turvallisempi ja terveellisempi ympäristö älyratkaisujemme avulla.

huolehtiminen ihmisistä ja yhteiskunnista

 

Kestävät liiketoimintakäytännöt

Kehitämme mittalaitteita ja älykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat toimialoja, kansakuntia, ihmisiä ja planeettaa menestymään. Välitämme myös omasta vaikutuksestamme planeettaan ja ihmisiin. Vaikutuksemme huomioiden olemme omaksuneet ympäristöystävällisiä, sosiaalisesti vastuullisia ja eettisesti kestäviä liiketoimintatapoja.

Tuotteemme on suunniteltu energiatehokkaiksi, huollettaviksi ja kierrätettäviksi, ja ne täyttävät ympäristömääräykset. Tilamme toimivat 100-prosenttisesti uusiutuvalla sähköllä, ja olemme asettaneet tieteeseen perustuvat tavoitteet päästöjemme vähentämiseksi.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työlainsäädäntöä toiminnassamme ja toimitusketjussamme ja asetamme etusijalle sekä työntekijöiden että liikekumppaneiden työterveyden ja -turvallisuuden. Työyhteisössämme puolustamme aktiivisesti monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota edistääksemme yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

 

 

Our sustainability in numbers

100%

renewable electricity

4.2/5

Diversity, Equity and Inclusion Index

 

83%

of purchase (spent) from ESG-rated suppliers

91%

of employees working on ISO 14001 ISO 45001 certifies sites

Vastuullisuustyömme vuonna 2023

Lue lisää vastuullisuustyöstämme, sitoumuksistamme, tavoitteistamme ja tuloksistamme vuosiraportistamme.

Vuosiraportti 2023

Vastuullisuussitoumuksemme

Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin, jotka ovat linjassa Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kehitämme liiketoimintaamme ja käytäntöjämme asiaankuuluvien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio

Vaisalalle kaikki ovat tervetulleita omana itsenään: arvomme, innovaatiomme ja uteliaisuutemme yhdistävät meitä.