Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme

Pyrimme maksimoimaan positiivisen vaikutuksemme yhteiskuntaan ja ympäristöön ja samaan aikaan vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja hallitsemaan vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Toimintamme lähtökohtana on luoda arvoa sidosryhmillemme, joihin kuuluvat asiakkaat, työntekijät, sijoittajat sekä yhteiskunta ja ympäristö.
 

Sustainability awareness
  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä luotettavia päätöksiä ja parantaa tuottavuuttaan ja toimintojensa laatua.
  • Asiakkaidemme kautta luomme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle parantamalla yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Vaikutamme yhteiskuntaan myös luomalla taloudellista arvoa, tekemällä yhteistyötä
  • Luomme arvoa työntekijöillemme tarjoamalla heille merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia sekä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan.
  • Sijoittajille tarjoamme vastuullisen sijoituskohteen, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Luodessamme arvoa eri sidosryhmillemme, meille on tärkeää jatkuvasti edistää vastuullisia toimintatapoja niin omassa toiminnassamme kuin globaalissa kumppaniverkostossammekin. Tähän sisältyy esimerkiksi jatkuva ympäristöjalanjäljen pienentäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, tasa-arvon edistäminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta.

Arvonluonti vuonna 2021

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Image
Vaisalan arvonluontimalli 2021

 

 

Researcher in Vaisala's cleanroom in Vantaa

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Employee reading a book at the office

Arvoa työntekijöille

Vaisala on mukana ratkaisemassa aikamme haasteita, mikä tarjoaa merkityksellistä työtä, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia työntekijöillemme.

Employees sitting and talking at the office

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Mittausratkaisumme lisäävät yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Employees walking in the office corridor

Arvoa sijoittajille

Vaisalan kestävä liiketoiminta tarjoaa vastuullisia tuottoja sijoittajille.

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Wind energy offshore

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

EU:n taksonomia-asetus edellyttää yritysten, jotka kuuluvat muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvoitteen piiriin, raportoivan tiettyjä mittareita. Nämä mittarit kuvaavat sitä, missä määrin yrityksen toiminta on kestävää EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. Taksonomia-asetuksessa määritetään kuusi ympäristötavoitetta, joista kaksi ensimmäisenä voimaan tullutta koskevat ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

100
%

uusiutuvaa sähköä

4,12
/5

yhdenvertaisuusindeksi

90
%

hankinnoista (kulujen mukaan) ESG-arvioiduilta toimittajilta

94
%

työntekijöistä ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifioiduissa toimipaikoissa