Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme

Pyrimme maksimoimaan positiivisen vaikutuksemme yhteiskuntaan ja ympäristöön ja samaan aikaan vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja hallitsemaan vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Toimintamme lähtökohtana on luoda arvoa sidosryhmillemme, joihin kuuluvat asiakkaat, työntekijät, sijoittajat sekä yhteiskunta ja ympäristö.
 

Sustainability awareness
  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä luotettavia päätöksiä ja parantaa tuottavuuttaan ja toimintojensa laatua.
  • Asiakkaidemme kautta luomme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle parantamalla yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Vaikutamme yhteiskuntaan myös luomalla taloudellista arvoa, tekemällä yhteistyötä
  • Luomme arvoa työntekijöillemme tarjoamalla heille merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia sekä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan.
  • Sijoittajille tarjoamme vastuullisen sijoituskohteen, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Luodessamme arvoa eri sidosryhmillemme, meille on tärkeää jatkuvasti edistää vastuullisia toimintatapoja niin omassa toiminnassamme kuin globaalissa kumppaniverkostossammekin. Tähän sisältyy esimerkiksi jatkuva ympäristöjalanjäljen pienentäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, tasa-arvon edistäminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta.

Arvonluonti vuonna 2022

 

Image
Arvonluontimalli

 

 

 

Value for customers

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Value for employees

Arvoa työntekijöille

Vaisala on mukana ratkaisemassa aikamme haasteita, mikä tarjoaa merkityksellistä työtä, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia työntekijöillemme.

Value for society and the environment

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Mittausratkaisumme lisäävät yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Value for investors

Arvoa sijoittajille

Vaisalan kestävä liiketoiminta tarjoaa vastuullisia tuottoja sijoittajille.

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

100
%

uusiutuvaa sähköä

4,2
/5

yhdenvertaisuusindeksi

83
%

hankinnoista (kulujen mukaan) ESG-arvioiduilta toimittajilta

91
%

työntekijöistä ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

Vastuullisuuden yhteyshenkilöt