Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Vaisalalla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastusta hoitamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi kattaa kuluvan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiökokous valitsi 28.3.2017 tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut 26.3.2014 alkaen KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tilintarkastajan palkkiot 1000 euroa

2016 2015
Tilintarkastuspalkkiot 256 250
Veroneuvonta 7 39
Lausunnot ja todistukset 8 1
Muut palkkiot 110 54
Yhteensä 381 344

 

Vaisala Vuosikatsaus 2016