Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Vaisalalla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastusta hoitamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi kattaa kuluvan tilikauden ja se päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2017 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut 26.3.2014 alkaen KHT Merja Itäniemi.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 euroa

2017 2016
Tilintarkastuspalkkiot 293 256
Veroneuvonta 25 7
Lausunnot ja todistukset 6 8
Muut palkkiot 164 110
Yhteensä 488 381

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017