Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Vaisalalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastusta hoitamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi kattaa kuluvan tilikauden, ja se päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 3.6.2020 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii 3.6.2020 alkaen KHT Reeta Virolainen. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana 26.3.2014– 3.6.2020 toimi KHT Merja Itäniemi.

 

Tilintarkastajan palkkiot

 

1 000 euroa

2020 2019
Tilintarkastus 416 488
Veroneuvonta 34 30
Lausunnot ja todistukset 12 16
Muut palkkiot 74 50
Yhteensä 536 584


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020