Vettä (H2O) voi esiintyä eri muodoissa. Sitä voidaan mitata lämpötilasta riippuvaisena näkymättömänä kaasuna (ilmankosteutena), paineesta riippuvaisena kastepisteenä tai nestemäisessä muodossa (kosteutena).

Ilmankosteutta teollisuuden teräsputkessa

Ilmankosteus

Ilmankosteutta mitataan useissa ilmankäsittelyjärjestelmissä, joissa suhteellinen ilmankosteus on yleensä yli 10 %. Suhteellisella ilmankosteudella (relative humidity, RH) ilmaistaan ilman vesihöyrypitoisuus. Lisätietoja saat lukemalla, mitä suhteellinen ilmankosteus on ja miksi se on tärkeää Tutustu ilmankosteuden mittaustuotteisiin niiden eri käyttöalueiden mukaan: testikammiot, rakennusautomaatio ja ilmanvaihto, sumukuivaus, maalaustilat, biokaasun tuotanto ja biodekontaminaatio.

Veden laadukkaan mittauksen hyödyt

Energiansäästö

Tarkka ilmankosteuden mittaus voi johtaa huomattaviin energia- ja kustannussäästöihin varsinkin kuivaussovelluksissa. Kun ilmankosteuden taso on tiedossa, voit esimerkiksi välttää ilman liiallisen kuivauksen tai lämmityksen.

Lopputuotteen laatu

Tarkkojen ilmankosteustietojen avulla voit optimoida tuotantoprosessin ja laitoksen toiminnan sekä varmistaa, että lopputuotteiden ilmankosteustaso on juuri oikea. Tämä voi merkitä tuotteen mukaan esimerkiksi pidempää säilyvyysaikaa tai parempaa vakautta.

Turvallisuus ja hyvinvointi

Tilojen ilmankosteuden hallinta ja rakenteiden kosteudenhallinta parantavat sekä turvallisuutta että hyvinvointia: ilmanlaatu on optimoitu hengittämiseen, ja homeelta vältytään. Myös prosessien ilmankosteuden hallinta on olennaista turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Luotettavat HUMICAP®- ja DRYCAP®-tekniikat

Olemme olleet alamme johtava toimija ilmankosteuden mittauksessa jo yli 40 vuoden ajan ja osaamme luoda ratkaisuja jopa erittäin vaativiin mittausolosuhteisiin. Vaisalan HUMICAP®- ja DRYCAP®-tekniikoihin on luotettu jo vuosikymmenten ajan niiden tarkkuuden ja vakaan toiminnan ansiosta. Molemmissa tekniikoissa käytetään kapasitiivisia ohutkalvopolymeeriantureita. Polymeerin dielektrisyysvakio on linearisoitu ilmankosteuden vaihtelun kanssa, jolloin saadaan ainutlaatuinen tarkkuus, joka on jopa 1 %:n RH (aw 0,01). DRYCAP sisältää myös patentoidun automaattisen kalibrointitoiminnon, joka optimoi stabiilisuuden matalissa kastepisteissä.

Ilmankosteus- ja monikaasumittaukset CARBOCAP®- ja PEROXCAP®-tekniikoilla

Olemme yhdistäneet ilmankosteuden mittausmahdollisuudet muihin parametreihin ja tekniikoihin jatkuvan tuotekehityksemme myötä. Kehitimme CARBOCAP®-tekniikan alun perin CO2mittaukseen, mutta se sopii hyvin myös optiseen kosteusmittaukseen ja metaanin mittaukseen biokaasusovelluksissa. Vaisalan PEROXCAP®-tekniikka kehitettiin ilmankosteuden, höyrystyneen vetyperoksidin ja lämpötilan mittaukseen, jotta eristimien ja laitosten vetyperoksidiin liittyvää biodekontaminaatiota voitaisiin arvioida.

Liittyvät tuotteet

HMM100 Humidity Module

HMM100-kosteusmoduuli

olosuhdekammioihin
Käytännössä huoltovapaa HMM100 on avoin moduuli integroitavaksi olosuhdekammioihin. Loistava mittaustarkkuus Vaisala HUMICAP®...
Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Precipitation

Weather Transmitter WXT530 Series

The perfect mix of accurate air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind direction data to measure weather conditions without the expense or magnitude of an automatic weather station.

viewLinc olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

ViewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolla voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja monia muita arvoja. ViewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen.

Insight-PC-ohjelmisto

. Mittapäät voidaan irrottaa prosessista ja liittää USB-kaapelilla tietokoneeseen, jonka avulla niiden määritys ja kenttäkalibrointi hoituvat vaivattomasti. 

Kastepistemittari DMT132

Vaisala HUMICAP® -kastepistelähetin DMT132 on edullinen kastepistemittalaite, joka on suunniteltu varmistamaan jäähdytyskuivainten toimintaa. 

Kastepistelähetin DMT152

Vaisala DRYCAP® kastepistelähetin DMT152 on suunniteltu mittaamaan matalaa kastepistettä OEM-sovelluksissa jopa –80 °C:n lämpötilassa.