Tieteeseen perustuvat innovaatiot ovat Vaisalan ydintä

Johtavat mittausteknologiamme ja innovaatiomme syntyvät vahvassa yhteistyössä, alkaen yhteisideoinnista asiakkaiden kanssa aina laitteisto- ja sovellussuunnitteluun, tuotekehitykseen, testaamiseen ja tuotantoon.

Tuotekehitystiimissämme on ammattilaisia monelta eri alueelta; niin fysiikan tohtoreita kuin tekoälyn ja koneoppimisen asiantuntijoita.

Tutkimme, kehitämme ja valmistamme anturimme omassa puhdashuoneessamme. Oma puhdashuone ja anturitehdas ovat meille keskeinen vahvuus. Puhdashuone on alue, jossa ilman puhtautta, lämpötilaa ja kosteutta valvotaan ja kontrolloidaan erittäin tarkasti, jotta herkkien tuotteiden, laitteistojen ja työskentelyn puhtaus voidaan taata. 

Ohjelmistot vaikuttavat enenevässä määrin siihen, miten Vaisalan laitteet ja järjestelmät keräävät, jakavat ja käsittelevät mittausdataa, sekä siihen, miten mittausdataa lopulta luetaan. Ohjelmistokehittäjämme työskentelevät tiiviisti tutkimuksen ja kehityksen, laitteistojen suunnittelun, projektijohdon, testauksen ja UX-suunnittelun kanssa läpi koko tuotekehitysprosessin.

Oman tutkimus- ja kehitystyömme lisäksi olemme aktiivinen toimija tiedeyhteisössä. Teemme tutkimusyhteistyötä johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tieteen ja teknologian eri saroilla. Lisäksi yhteistyökumppaneihimme lukeutuvat muun muassa Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) sekä useat kansalliset ilmatieteen laitokset ympäri maailmaa.

Jotta voisimme luoda lisää innovaatioita kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi, rakennamme uuden tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksen pääkonttorimme viereen Vantaalle. Uudet tilat toimivat ainutlaatuisena areenana tuotekehitykselle aina asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtävästä ideoinnista laitteisto- ja sovellussuunnitteluun, tuotekehitykseen ja testaukseen. Myös tuotanto tapahtuu suurelta osin samalla kampusalueella. 

Huippuluokan mittausteknologiat ja -sovellukset vaativat pitkäjänteistä sitoutumista sekä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen

13
%

liikevaihdosta tutkimukseen ja kehitykseen (55,3 milj. euroa 2021)

29
%

henkilöstöstä työskentelee tutkimuksen ja kehityksen parissa (noin yli 570 henkilöä)