Vaisala HUMICAP®-teknik

Idag är Vaisala en ledande leverantör av luftfuktighetsmätprober till flera industrier och i många applikationer. Relativa luftfuktighetssensorer är nu standard i branschen. Så här började det. 

Vi måste fixa detta

Fram till början av 1970-talet användes hårhygrometrar i stor utsträckning trots de opålitliga luftfuktighetsmätningar de tillhandahöll. För att komma till rätta med detta påbörjade Vaisala utvecklingen av en ny typ av luftfuktighetssensor som använde halvledare och tunna filmmaterial. 

HUMICAP® föds

Vid CIMO VI-kongressen år 1973 introducerade Vaisala HUMICAP®, världens första kapacitiva luftfuktighetssensor med tunn film. Denna banbrytande innovation revolutionerade luftfuktighetsmätningar. HUMICAP-sensorn hade inga rörliga delar, och tack vare det avancerade utnyttjandet av halvledar- och tunnfilmstekniker var den otroligt liten i storlek. 

Från ett företags uppfinning till en global standard

Sedan dess har Vaisala vuxit fram som marknadsledande inom mätningar av relativ luftfuktighet, och kapacitiva luftfuktighetssensorer med tunn film har utvecklats från ett enskilt företags uppfinning till en global industristandard.

Ständig utveckling  

HUMICAP är inte bara en sensor, det är en lösning på många utmanande mätpositioner och mätförhållanden. HUMICAP finns i Vaisalas hjärta och vi utvecklar det hela tiden. 

Om det fungerar på Mars fungerar det var som helst

De skoningslösa förhållandena i rymden ställer höga krav på tekniken, som kräver de mest pålitliga sensorerna som man kan förlita sig på klarar sig utan reparation. Man kan helt enkelt inte ge sig ut i sådana förhållanden med vilken instrumentering som helst. Därför var HUMICAP-produkterna ett naturligt urval för att mäta förhållandena på planeten MARS ända sedan 1990-talet.

 

HUMICAP:s resa till planeten MARS

HUMICAP in numbers

1973

launched

Millions

of measurements based on HUMICAP

2

planets

HUMICAP – Den lilla jätten

Luftfuktighet finns överallt. Den påverkar vår komfort, hälsa och produktivitet. Den påverkar också kvaliteten och säkerheten för många produkter och processer. Det är därför det är viktigt att mäta och kontrollera luftfuktighet i många branscher och tillämpningar.

HUMICAP är inte bara en sensor, det är en lösning. 


Se introduktionsvideon för den lilla jätten. 

 

Så här fungerar det

HUMICAP är en kapacitiv tunnfilmspolymersensor som består av ett substrat på vilket en tunn film av polymer placeras mellan två ledande elektroder. 

Elektroden som vetter mot omgivande luft är gjord av porös metall som ska skydda sensorn från kontaminering och exponering för kondens. Substratet är vanligtvis i glas eller keramik. Denna tunnfilmspolymer antingen absorberar eller släpper ut vattenånga i takt med att den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften stiger eller faller. 

Polymerfilmens dielektriska egenskaper beror på mängden absorberat vatten. När den relativa luftfuktigheten runt sensorn ändras, ändras också polymerfilmens dielektriska egenskaper, och detsamma gäller sensorns kapacitans. Instrumentets elektronik mäter sensorns kapacitans och omvandlar den till en luftfuktighetsavläsning.

Kundrecensioner

"När du hittar produkter – och ett företag – som du kan lita på,

...är det vettigt rent affärsmässigt att underhålla den relationen. Futamura har använt mätinstrumenten från Vaisala i många år. Och det tänker vi fortsätta med även i framtiden. De har hjälpt oss att garantera kvaliteten på våra hållbara emballagefilmer. Som fabrik vill vi upprätthålla en viss standard eftersom det gör det enklare att hålla reservdelar i lager och byta ut utrustning när det blir nödvändigt. Vaisala är utan tvekan vårt förstahandsval just för att deras produkter är så pålitliga och enkla att både installera och använda.”

David Carr, elektroteknikansvarig, Futamura UK

"Vasamuseet ville ha noggranna och pålitliga mätinstrument.

Därför var Vaisala ett självklart val baserat på vår tidigare erfarenhet."

Fred Sörensen, projektledare, TAC Sweden

 

 

”På Viking Malt anstränger vi oss för att se till att malten vi producerar håller en jämn hög kvalitet.

Detta gör vi genom att hantera och välja ut råmaterial med omsorg och genom att övervaka och styra produktionen så noga och exakt som möjligt."

Tony Öblom, teknisk chef, Viking Malt Sverige

Kondensförebyggande teknik med uppvärmd prob

En av Vaisalas innovationer på luftfuktighetmätningsområdet inkluderar uppvärmd probteknik för de tuffaste miljöer med hög luftfuktighet. Mättnad i miljön leder till att kondens bildas på alla ytor, inklusive mätsensorer, vilket kan vara ödesdigert för vissa tekniker. En uppvärmd prob ser till så att sensorn hela tiden ligger över omgivningstemperaturen, vilket säkerställer att kondens inte kan bildas. Med Vaisalas lösning är relativ luftfuktighetsmätning möjlig under dessa förhållanden med en extra Indigo520-transmitter.

I visualiseringen har Vaisala HUMICAP®-prob A en uppvärmningsfunktion, medan prob B är ouppvärmd. När 100 % relativ luftfuktighet (RH) uppnås återhämtar sig prob A snabbt i syfte att visa exakta luftfuktighetsavläsningar, medan B återhämtar sig mycket långsamt. Beroende på enhet kan återhämtningen ta flera timmar.

Ladda ned applikationskommentar

Valfri videotextning

Unika fördelar

Utmärkt långtidsstabilitet och repeterbarhet

Sensorn är så linjär att det räcker med endast 2 justeringspunkter, vilket minskar mängden arbete i samband med kalibrering. 

Tål damm och de flesta kemikalier

Och för de tuffaste miljöerna med höga koncentrationer kemikalier erbjuder Vaisala ett kemiskt rensningsalternativ 

Kort svarstid

snabb respons förbättrar processkontrollen vid snabbt föränderliga förhållanden

Sensoruppvärmning

Sensoruppvärmning för mätningar till och med i kondenserande miljöer

Full återhämtning från kondens

Mätningen är korrekt omedelbart efter att kondensen har avdunstat. 

Den mest pålitliga och exakta luftfuktighetsmätningen

även i de svåraste miljöer  

HUMICAP®-tillämpningar efter bransch

Även om HUMICAP-innovationen ursprungligen designades för en ny typ av radiosond spred sig ryktet om tillförlitliga luftfuktighetsmätningar och skapade en växande efterfrågan inom många branscher och tillämpningar. Idag erbjuder vi allt du behöver för att mäta luftfuktighet, med ett brett utbud av luftfuktighetsinstrument som täcker tillämpningar från VVS till de mest krävande industriella tillämpningar, såväl inomhus som utomhus.

Fordon

Noggrann kontroll av luftfuktighet, daggpunkt och koncentration för en optimal produktkvalitet inom fordonsindustrin

Förbättra fordonsprocesser från design till förvaring i olika tillämpningar, och säkerställ produktkvaliteten

Läs mer

Flyg

Säkerställ en säker och effektiv flygplatsdrift oavsett förhållanden

Kontinuerliga luftfuktighetsmätningar hjälper flygplatser att upptäcka annalkande stormar för att säkerställa säkra och effektiva starter och ankomster oavsett väder

Läs mer

Batteritillverkning

Kritiska mätningar av fukt och vätskekoncentration

Säkerställ säker drift och kvalitativa slutprodukter med hjälp av tillförlitliga mätningar

Läs mer

Byggnadsautomation

Mät luftfuktighet och CO2 på alla kritiska ställen för att optimera ditt VVS-system

Få bättre energieffektivitet, inomhusluftkvalitet och optimal systemdrift med rums-, kanals- och utomhusinstallationer för exakt luftfuktighets- och CO2-övervakning

Läs mer

Kemikalier

Säkra effektiv och säker kemikalietorkning, bearbetning och lagring

Mät relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet och temperatur för bästa kvalitetsprodukter och säkra driftsförhållanden

Läs mer

Datacenter

Mätlösningar med hög noggrannhet för datacenter och verksamhetskritiska anläggningar

Förbättra energieffektiviteten genom högprecisionsmätningar av luftfuktighet och temperatur med minimalt underhållsbehov.

Läs mer

Försvarsmeteorologi

Förstå vädrets inverkan på verksamheten och personalens säkerhet

Luftfuktighetsmätningar spelar en nyckelroll för situationsmedvetenheten vid planering av åtgärder och utbildningsövningar och för att hålla personalen säker

Läs mer

Livsmedel, dryck och jordbruk

Övervaka och kontrollera luftfuktigheten noggrant vid tillverkning, transport och lagring av livsmedel. 

Säkra produkternas hållbarhet, färskhet, smak och säkerhet för konsumtion

Läs mer

Bränsleceller och elektrolysörer

Förbättra testning och tillverkning av bränsleceller och elektrolysörer 

Att välja rätt luftfuktighetsmätningsteknik kan spara timmar och ta dina processer till en helt ny nivå

Läs mer

Life Science

Håll dina renrum igång smidigt och inkubatorer konstant inom specifikationerna 

Mät, övervaka och registrera luftfuktighet i realtid

Läs mer

Maritima miljöer

Säkerställ säker och smidig maritim verksamhet 

Pålitliga observationer av maritim verksamhet håller besättningsmedlemmarna säkra och friska, och ser till att den maritima verksamheten förlöper smidigt

Läs mer

Meteorologi

Säkerställa en bättre och säkrare vardag 

Den långsiktiga stabiliteten hos HUMICAP® säkerställer data av hög kvalitet för globala synoptiska och klimatologiska observationer. Genom att denna används i både övre luftradiosonder och för ytväderobservationer möjliggör exakta fuktighetsdata exakta väderprognoser och nederbördsförutsägelser

Läs mer

Effekt

Förläng din krafttransformators livslängd. Undvik fri vattenbildning och minskad genomslagsspänning för isolerande vätskor.

Våra robusta fukt-i-olja-sonder har blivit den virtuella branschstandarden för tillståndsövervakning av krafttransformatorer. Kompatibla med mineralolja, naturliga & syntetiska ester- och silikonvätskor

 

Läs mer

Massa, papper och trä

Vänd effekten av luftfuktighet i ett pappersbruk med exakta luftfuktighetsmätningar 

Undvik överskottsluftfuktighet i kåpan med rätt fuktkontroll och uppnå önskad papperskvalitet och -konsistens

Läs mer

Vägar

Styr ditt vintervägsunderhåll och ditt förvaltningsbeslutsfattande

Noggranna daggpunktsmätningar hjälper till att förutsäga frost och svartisbildning på vägytan – vilket är avgörande för att säkerställa trafiksäkerheten

Läs mer

Halvledare

Förhindra förstörelse och fel på grund av fuktighet 

Använd exakta data om tillverkningsmiljön

Läs mer

Stadssystem och industriella system

Hjälp samhällen att få en djupare koppling till sin omgivning

Noggranna luftfuktighetsmätningar ger en tydligare bild av aktuella miljöförhållanden i städer och industriområden

Läs mer

Exempel på HUMICAP®-produkter