Nestepitoisuuden mittaukset

lääkkeiden valmistuksessa ja bioteknisissä prosesseissa: Lisää saantoa, valmista aina määritysten mukaisia tuotteita ja pienennä tuotantokustannuksia

Lääkkeiden kehitys ja valmistus on tarkasti säänneltyä, jotta voidaan varmistaa niiden turvallisuus, tehokkuus ja laatu. FDA:n prosessianalyysiteknologian (PAT, Process Analytical Technology) aloitteella on tärkeä rooli innovaation edistämisessä ja tehokkuuden tukemisessa. Se on viitekehys innovatiivista lääkkeiden kehitystä, valmistusta ja laadunvarmistusta varten. PAT tukee uusimpien tieteellisten havaintojen ja teknologian käyttöä lääkeaineiden valmistuksessa sekä jatkuvaa, reaaliaikaista laadunvarmistusta prosessien aikana. Jatkuva valmistus (CM) on alan uusin trendi, ja se tarjoaa useita etuja perinteiseen erävalmistukseen verrattuna. PAT:n tai CM:n onnistunut käyttöönotto edellyttää reaaliaikaisia antureita ja mittauslaitteita. 


Lääkealan Vaisala K-PATENTS® -refraktometri on suunniteltu erityisesti lääkealan ja bioteknologian prosesseja varten, ja se tarjoaa luotettavat ja jatkuvatoimiset inline-pitoisuusmittaukset. Se sopii moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten aktiivisten lääkeaineiden (API), vitamiinien, kasvirohdosvalmisteiden, rokotteiden ja penisilliinin mittaukseen sekä lääkealan suojavarustuksen, haavasiteiden ja implanttien valmistukseen. 

Lääkkeiden valmistuksen sovellukset

Pienimolekyylisten aktiivisten lääkeaineiden (API) valmistus ja lääkeaineiden prosessointi eri tuotantokoossa ja koko valmistuslinjalla reaktion valvonnasta myöhempiin prosesseihin, kuten kiteytykseen ja suodoskakun pesuun.

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Aktiivisten aineiden (API) valmistus

Reaaliaikaiset pitoisuusmittaukset reaktion, kiteytymisen, erotuksen ja puhdistuksen, suodoskakun pesun ja liuottimien vaihdon aikana aktiivisten lääkeaineiden kehityksessä ja tuotannossa.

Liuottimien vaihto

Monitoroi liuottimien vaihtoa aktiivisten aineiden (API) tuotantovaiheessa mittaamalla alkuperäisen liuottimen ja vaihtoliuottimen pitoisuuksia. 

Lääkeaineiden kiteytys

Määritä tarkka kiteytyspiste, jolloin saannossa on vain korkealaatuisia kiteitä aktiivisten lääkeaineiden (API) tuotannossa.

Suodoskakun pesu

Hanki syvällistä prosessiymmärrystä mittaustietojen avulla, kehitä yksilöllisiä pesuprofiileja ja selvitä sopivin pesuliuotin, ja saavutat parhaan pesutuloksen ja saannon.

Aspiriinin kiteytys

Mittaa nestevaihetta aspiriinin (asetyylisalisyylihapon) kiteytymisessä ja hallitse kiteyttämisprosessia.  

Bioteknisten prosessien sovellukset

Oikea-aikaiset mittaukset biolääkkeiden valmistuksessa lääkkeiden kehittämisestä prosessin monitorointiin, kuten fermentointi sekä soluviljelyn, proteiinipuskuriliuosten ja pitoisuuksien mittaukset.

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Lääkkeiden valmistus fermentoimalla

Mittausratkaisut prosessien standardointia ja automatisointia varten. Fermentointiprofiilin suunnittelusta täysimittaiseen tuotantoon sekä käymisen päätepisteen selvittäminen nopeasti ja luotettavasti ilman poikkeamia täysimittaisessa tuotannossa.

Rokotevalmistus

Kerää ainoastaan tietyllä tiheydellä varustettu virusosa parhaan tuoton saavuttamiseksi puhdistustoiminnoissa/jälkipään prosesseissa.

Penisilliinin tuotanto

Mittaa raakapenisilliinin pitoisuutta, valvo käymisprosessia ja ylläpidä optimaalisia tuotanto-olosuhteita, jotta saanto pysyy korkeana.

Lääketieteen sovellukset

Haavasiteiden ja implanttien valmistus sekä lääkealan suojavaatetus. 

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Blogit, webinaarit ja asiakastarinat

Lue uusimmat blogimme ja kuuntele webinaari lääkkeiden valmistuksesta.