Nesteiden pitoisuuksien putkensisäiset mittaukset

lääkkeiden valmistukseen ja bioteknisiin prosesseihin: kasvata saantoa, varmista tuotemääritysten noudattaminen ja alenna tuotantokustannuksia

Lääkkeiden kehitys ja valmistus on tarkasti säänneltyä, jotta voidaan varmistaa niiden turvallisuus, tehokkuus ja laatu. FDA:n prosessianalyysiteknologian (PAT, Process Analytical Technology) aloitteella on tärkeä rooli innovaation edistämisessä ja tehokkuuden tukemisessa. Se on viitekehys innovatiivista lääkkeiden kehitystä, valmistusta ja laadunvarmistusta varten. PAT tukee uusimpien tieteellisten havaintojen ja teknologian käyttöä lääkeaineiden valmistuksessa sekä jatkuvaa, reaaliaikaista laadunvarmistusta prosessien aikana. Jatkuva valmistus (CM) on alan uusin trendi, ja se tarjoaa useita etuja perinteiseen erävalmistukseen verrattuna. PAT:n tai CM:n onnistunut käyttöönotto edellyttää reaaliaikaisia antureita ja mittauslaitteita. 


Vaisala Polaris ‑prosessirefraktometri on suunniteltu lääkealan ja bioteknologian prosesseihin. Se mahdollistaa pitoisuuden putkensisäisen mittauksen luotettavasti ja jatkuvatoimisesti monenlaisissa käyttökohteissa, kuten aktiivisten lääkeaineiden (API), vitamiinien, kasvirohdosvalmisteiden, rokotteiden ja penisilliinin sekä lääkealan suojavarusteiden, haavasiteiden ja implanttien valmistuksessa. 

Lääkkeiden valmistuksen sovellukset

Pienimolekyylisten aktiivisten lääkeaineiden (API) valmistus ja lääkeaineiden prosessointi eri tuotantokoossa ja koko valmistuslinjalla reaktion valvonnasta myöhempiin prosesseihin, kuten kiteytykseen ja suodoskakun pesuun.

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Aktiivisten aineiden (API) valmistus

Reaaliaikaiset pitoisuusmittaukset reaktion, kiteytymisen, erotuksen ja puhdistuksen, suodoskakun pesun ja liuottimien vaihdon aikana aktiivisten lääkeaineiden kehityksessä ja tuotannossa.

Liuottimien vaihto

Monitoroi liuottimien vaihtoa aktiivisten aineiden (API) tuotantovaiheessa mittaamalla alkuperäisen liuottimen ja vaihtoliuottimen pitoisuuksia. 

Lääkeaineiden kiteytys

Määritä tarkka kiteytyspiste, jolloin saannossa on vain korkealaatuisia kiteitä aktiivisten lääkeaineiden (API) tuotannossa.

Suodoskakun pesu

Hanki syvällistä prosessiymmärrystä mittaustietojen avulla, kehitä yksilöllisiä pesuprofiileja ja selvitä sopivin pesuliuotin, ja saavutat parhaan pesutuloksen ja saannon.

Aspiriinin kiteytys

Mittaa nestevaihetta aspiriinin (asetyylisalisyylihapon) kiteytymisessä ja hallitse kiteyttämisprosessia.  

Lääkeaineiden uuttaminen: kasvirohdosvalmisteet

Saavuta aina tavoiteuutospitoisuus kiintoaine-nesteuutossa.

Bioteknisten prosessien sovellukset

Oikea-aikaiset mittaukset biolääkkeiden valmistuksessa lääkkeiden kehittämisestä prosessin monitorointiin, kuten fermentointi sekä soluviljelyn, proteiinipuskuriliuosten ja pitoisuuksien mittaukset.

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Lääkkeiden valmistus fermentoimalla

Mittausratkaisut prosessien standardointia ja automatisointia varten. Fermentointiprofiilin suunnittelusta täysimittaiseen tuotantoon sekä käymisen päätepisteen selvittäminen nopeasti ja luotettavasti ilman poikkeamia täysimittaisessa tuotannossa.

Rokotevalmistus

Kerää ainoastaan tietyllä tiheydellä varustettu virusosa parhaan tuoton saavuttamiseksi puhdistustoiminnoissa/jälkipään prosesseissa.

Proteiinipitoisuus ja suodatus

Hallitse retentaattipitoisuutta hyvän permeabiliteetin saavuttamiseksi pienimmilläkin hiukkasilla.

Penisilliinin tuotanto

Mittaa raakapenisilliinin pitoisuutta, valvo käymisprosessia ja ylläpidä optimaalisia tuotanto-olosuhteita, jotta saanto pysyy korkeana.

L-lysiinin haihtumisprosessi

Hallitse haihdutusprosessia teollisiin sovelluksiin tarkoitetulla prosessirefraktormetrillä.

Lääketieteen sovellukset

Haavasiteiden ja implanttien valmistus sekä lääkealan suojavaatetus. 

Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja. 

Haavasidosten ja -kankaiden alginaatti

Valvo alginaattiliuoksen ja koagulaatiokylvyn pitoisuuksia märkäkehruussa parhaan kuitulaadun saavuttamiseksi.

Lääketieteellisten implanttien ja laitteiden pintakäsittelyt

Valvo ja kontrolloi happopitoisuutta (esimerkiksi typpihappo HNO3) lääketieteellisten osien passivoinnissa, jotta ne täyttävät tuotevaatimukset.

Lääkkeiden valmistukseen ja bioteknologisiin prosesseihin liittyvät tuotteet

Blogit, webinaarit ja menestystarinat

Virusrokotteiden nopea ja tehokas puhdistus sakkaroosin tiheysgradientin avulla

Virusrokotteiden nopea ja tehokas puhdistus sakkaroosin tiheysgradientin avulla

Tässä puolen tunnin pituisessa englanninkielisessä webinaarissa Vaisalan lääketeollisuuden nestemittausten asiantuntijat kertovat taitekerrointekniikan eduista sekä siitä, miten tekniikka tehostaa puhdistuksen jälkeisiä prosesseja virusrokotteiden valmistuksessa.

K-Patents-webinaari: Taitekertoimen edut aktiivisten lääkeaineiden kehityksessä ja tuotannossa

Taitekerroin aktiivisten lääkeaineiden kehityksessä ja tuotannossa

Opi todellisista asiakastapauksista, miten prosessirefraktometreja voi käyttää PAT-työkaluna
aktiivisten lääkeaineiden tuotannon standardoinnissa ja laajennuksessa.