Teknologialla pandemiaa vastaan

COVID-19 vaccine storage
Teollisuuden mittaukset
Life Science
Nestemittaukset

Jo ennen koronaviruspandemiaa terveys ja hyvinvointi olivat korkealla monien organisaatioiden, hallitusten ja tavallisten ihmisten prioriteettilistalla. Tämä motivoi teknologiayrityksiä, kuten Vaisalaa, kehittämään tuotteita, jotka vastaavat entistä terveystietoisempien yhteiskuntien vaatimuksiin. Hyvä terveys ja hyvinvointi ovat myös yksi Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista (SDG 3). Tähän tavoitteeseen kuuluu ihmisten terveyden parantaminen, eliniän pidentäminen, äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen sekä taistelu tartuntatauteja vastaan.

Vaisala on integroinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet strategiseen suunnitteluunsa tukeakseen kestävää kehitystä ja hakeakseen innoitusta uuden liiketoiminnan ja kestävien liiketoimintakäytäntöjen kehittämiseen. Monista Vaisalan tuotteista ja järjestelmistä on merkittävä apu taistelussa tartuntatauteja vastaan, ja seuraavassa artikkelissa kerromme elintärkeistä tavoista, joilla yrityksen teknologiat auttavat taistelemaan COVID-19-pandemiaa vastaan.

Optimaalisten olosuhteiden varmistaminen COVID-19-rokotteen kehityksessä

COVID-19 -taudin aiheuttaa SARS-CoV-2 -koronavirus eli hengitystieoireyhtymän aiheuttava koronavirus 2. COVID-19-lyhenne muodostuu osalyhenteistä CO (Corona), VI (Virus), D (Disease) ja 19 (2019 eli vuosi, jolloin ensimmäiset tapaukset tunnistettiin Kiinan Wuhanissa). Koronavirukset ovat vaipallisia viruksia. Ne eristettiin ensimmäisen kerran 1960-luvulla flunssasta kärsineiden potilaiden nenäonteloista. Koronavirukset aiheuttavat arvioiden mukaan 10–15 % flunssista maailmanlaajuisesti, ja niiden esiintyminen vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 

Uusi virusvariantti SARS-CoV-2 levisi helposti ja nopeasti ympäri maailman aiheuttaen paljon kuolemantapauksia ja valtavia taloudellisia vahinkoja. Koska yleisesti toimivaa hoitoa ei ole ollut saatavilla, meneillään on kilpajuoksu rokotteen kehittämiseksi COVID-19-tautia vastaan, ja Vaisala tarjoaa teknologiaa tämän tavoitteen tueksi.

Maaliskuussa 2020 saimme Kiinan Wuhanista kiiretilauksen – meiltä tarvittiin nopeasti GMP231-hiilidioksidilähettimiä inkubaattorien hiilidioksidipitoisuuden valvontaa ja hallintaa varten. Näissä inkubaattoreissa viljellään mikro-organismeja, kuten viruksia. Viljeltyjä viruksia käytetään sitten rokotteen kehittämiseen. GMP231-mittapäiden pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että hiilidioksidipitoisuus ja pH-arvo inkubaattorien sisällä pysyy optimaalisella tasolla viljelyä varten.

Teknologia tehokkaaseen biodekontaminaatioon

Vaisalan innovatiivista mittausteknologiaa käytetään biodekontaminaatiossa, jossa tapetaan pinnoilta haitallisia organismeja, kuten viruksia. Esimerkiksi Cleamix Oy suoritti biodekontaminointia höyrystyneellä vetyperoksidilla Etelä-Koreassa koronavirusaallon aikana alkuvuonna 2020. Cleamixin kannettavat vetyperoksidihöyrygeneraattorit käyttävät Vaisalan HPP270-sarjan mittapäitä höyrylähdön valvontaan ja säätelyyn biodekontaminaation aikana. 

Vetyperoksidihöyryä käytetään kriittisten tilojen desinfiointiin, koska se pystyy tappamaan sitkeimmätkin mikro-organismit. Dekontaminaatio edellyttää tiettyä pitoisuutta tietyn ajanjakson ajan. Lisäksi vetyperoksidi on epästabiili kaasu, joten sitä on valvottava tarkoin. Se on myös kallis aine, jonka käyttö on syytä optimoida. 

Kun ilmassa ei ole vetyperoksidihöyryä, ilman suhteellinen kosteus on sama kuin suhteellinen saturaatio. Kun ilmassa on vetyperoksidihöyryä, suhteellinen saturaatio on suurempi kuin suhteellinen kosteus. Suhteellinen saturaatio on parametri, joka ilmaisee vetyperoksidihöyryn ja vesihöyryn yhteensä aiheuttaman kosteuden ilmassa. Kun suhteellinen saturaatio saavuttaa 100 %RS, höyryseos alkaa kondensoitua. Suhteellisen saturaation arvoa on siten tärkeää seurata prosessin aikana, koska se ilmaisee höyryjen yhdistelmän kyllääntymispisteen.

Vaisalan ainutlaatuista PEROXCAP-vetyperoksidianturiteknologiaa käyttävä HPP272-mittapää mittaa suhteellista saturaatiota sekä kastepistettä ja höyrynpainetta, jotka voivat myös olla kriittisiä parametreja dekontaminaatiossa. Mittapää takaa näin ollen stabiilit, luotettavat ja tarkat vetyperoksidimittaukset koko dekontaminaatiosyklin ajan suuressakin kosteudessa. Siksi sitä käyttävät biodekontaminaatiolaitteiden valmistajat ympäri maailman.

Lääke- ja terveydenhuoltolaitosten valvonta

Vaisalan teollisuuden mittalaitteita ja järjestelmiä käytetään yleisesti kriittisten olosuhteiden valvontaan monenlaisissa lääkealan ja terveydenhoidon sovelluksissa. Valvonta on näissä sovelluksissa välttämätöntä, sillä useimmissa lääkkeiden tuotantoprosesseissa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa olosuhteiden on oltava tarkasti hallittuja. Vaisalan teknologioita hyödynnetäänkin siksi esimerkiksi rokotteiden, lääkkeiden, veren ja biologisten tuotteiden tutkimus-, valmistus-, puhdastila-, prosessi-, jakelu- ja varastointiympäristöissä.

Yksi Vaisalan tärkeimmistä teknologioista on viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä tutkimus-, valmistus- ja varastointitiloille. Järjestelmä on suunniteltu tarkoin säännellyille biotieteiden sovelluksille, kuten lääkevarastoille, laboratorioille, kylmähuoneille ja puhdastiloille. Valvomalla kriittisiä parametreja näissä tiloissa voidaan arvokkaat tuotteet säilyttää ja suojata. ViewLinc-järjestelmä on käytössä muun muassa Helsingin uudessa lastensairaalassa, jossa se valvoo kudospankkia kellon ympäri.

Yhteenveto

Valvomalla kriittisiä ympäristöjä ja olosuhteita terveydenhuollon, lääketeollisuuden ja biotekniikan aloilla Vaisalan ratkaisut auttavat varmistamaan paitsi potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden myös lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden. Näistä teknologioista on merkittävä hyöty taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan, ja ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita myös tulevaisuudessa.

 

Kirjoita kommentti