Kysymyksiä ja vastauksia taitekertoimen käytöstä veriplasman ultrasuodatuksessa

veriplasman ultrasuodatus
Life Science

Jos et päässyt webinaariimme ”Taitekertoimen käyttö laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi veriplasman ultrasuodatuksessa”, voit katsoa tämän lyhyen yleiskatsauksen koko webinaarista.

Webinaarin aikana meille esitettiin useita erinomaisia kysymyksiä, joihin emme ehtineet vastata. Videon alta löydät kaikki kysymykset vastauksineen

Kysymys: mikä on dn/dc?   

Vastaus: Tämä merkintätapa viittaa jyrkkyyteen tai herkkyyteen, kuinka paljon proteiinipitoisuuden muutos vaikuttaa taitekertoimeen. Merkinnässä n on taitekerroin, c on proteiinipitoisuus ja d viittaa differentiaaliseen muutokseen. Tieteellisissä julkaisuissa viitataan usein dn/dc-merkinnällä taitekertoimen ja proteiinipitoisuuden väliseen suhteeseen.

Kysymys: Mikä on Vaisalan refraktometrin valonlähteen käyttöikä?  

Vastaus: Refraktometriemme LED-valonlähde on erittäin kestävä, joten emme ole vielä tähän mennessä kohdanneet valonlähdevikoja. Meillä on asiakkaita, joilla on yli 20 vuotta vanhoja refraktometriasennuksia, ja ne toimivat edelleen hyvin.

Kysymys: Onko refraktometreissanne osia, jotka on vaihdettava ajan myötä?

Vastaus: Vaisalan refraktometreissa ei ole liikkuvia osia tai kulutusosia, eivätkä ne ole myöskään alttiita mittausryöminnälle. Varaosia tai uudelleenkalibrointia ei tarvita. Vaisala tarjoaa erityisiä prismanpesuliuoksia, joita suosittelemme sellaisiin vaativiin sovelluksiin, joissa sisäpinnat (ja siten myös prisma) voivat peittyä. Veriproteiinin suodatussovelluksessa emme kuitenkaan odota aiheutuvan prisman peittymiseen liittyviä ongelmia.

Kysymys: Jos neste ei ole homogeeninen, kuinka taitekerroin voi osoittaa vain yhden komponentin osapitoisuuden?

Vastaus: Taitekertoimeen vaikuttavat kaikki nesteen aineosat, ja siksi refraktometri näyttää aina kokonaispitoisuuden (liuenneiden aineiden kokonaismäärän) eikä osapitoisuutta nesteessä. Veriplasman ultrasuodatussovelluksessa, jossa nesteessä on useita ainesosia ja myös ei-proteiininen soluväliaine vaikuttaa mittaukseen, proteiinipitoisuuden voi määrittää ultrasuodatusprosessin permeaatin ja retentaatin taitekertoimien eron perusteella.

Kysymys: Kuinka liuoksessa oleva sakkaroosi vaikuttaa proteiinipitoisuuden mittaukseen?   

Vastaus: Kuten proteiinit, myös liuokseen liuenneet sokerit vaikuttavat taitekertoimeen. Sokerin määrän voi määrittää mahdollisesta aiemmasta prosessin väliaineen valmisteluvaiheesta, jossa on vain sakkaroosia. 

Kysymys: Meillä on liuos, joka sisältää 8 % sakkaroosia. Monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) pitoisuus on noin 120 g/l. Voimmeko käyttää refraktometria mittaukseen?   

Vastaus: Kyllä, voimme mitata liuoksen kokonaispitoisuutta rekfraktometrilla, koska sekä sakkaroosi että mAbs vaikuttavat taitekertoimeen. Ultrasuodatusprosessissa voimme erotella ei-proteiinisen soluväliaineen mittauksilla sekä retentaatista että permeaatista.

Kysymys: Mitä tietoliikenneprotokollia refraktometrit käyttävät?

Vastaus: PR-43-sarjan refraktometreissa on mA- ja Ethernet-lähdöt. Ethernet-tietoliikenne perustuu UDP/IP-protokollaan, ja tarkemmat tiedot siitä ovat PR-43-sarjan käyttöoppaassa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää lisänä FJB Fieldbus ‑muunninta, jos tarvitaan Modbus/TCP-, Modbus RTU-, Ethernet/IP-, PROFIBUS- tai PROFINET-tietoliikennettä.

Kysymys: Vaikuttaako soluväliaine (sen laatu ja pitoisuus) Vaisalan refraktometrin mittauksiin?

Vastaus: Taitekertoimeen vaikuttavat kaikki nesteen ainesosat; näin ollen refraktometri näyttää aina kokonaispitoisuuden arvon (liuenneiden aineiden kokonaismäärän). Muutokset ei-proteiiniseen soluväliaineeseen (esimerkiksi suolapitoisuuteen) vaikuttavat myös taitekertoimeen, joten on tärkeää tehdä mittaukset sekä retentaatista että permeaatista ultrasuodatusprosessin ohjausta varten.

Kysymys: Voinko integroida refraktometrin signaalin suoraan automaattiseen ohjausjärjestelmääni, vai tarvitseeko minun ostaa lähetin?

Vastaus: Vaisalan PR-43-refraktometreja ja PR-33-sarjan refraktometreja voi käyttää itsenäisinä laitteina, eli voit integroida refraktometrin mA- tai Ethernet-signaalin suoraan automaattiseen ohjausjärjestelmääsi. Web-käyttöliittymä sisältyy refraktometriin. Fyysiset näyttöyksiköt eli monikanavainen MI-käyttöliittymä ja kompakti CI-käyttöliittymä ovat valinnaisia. Huomaa, että vanhemmat PR-23-sarjan refraktometrit edellyttävät DTR-lähetintä.

Kysymys: Tämä ei oikeastaan ole kysymys, mutta jäähdytetyissä sovelluksissa referenssimittaukset on tehtävä prosessirefraktometrin erillisen lisävarusteen avulla, koska työpöytämittalaitteet eivät saa jäähtyä alle lämpötilan 15 °C...

Vastaus: Mukava kuulla, että näytteen termostaatilla varustamisen mahdollistava PR-43-PC-refraktometrin laboratoriokyvettimme on hyödyksi.

Kysymys: Onko mahdollista tallentaa raportti validoinnin jälkeen auditointeja varten?   

Vastaus: Kyllä. Refraktometrin verifiointimenettelymme on helppo suorittaa, ja se verifioi, että refraktometri on taitekertoimen tarkkuusmäärityksen mukainen. Verifiointimenettely tuottaa raportin tästä.

Kysymys: Onko taitekerroin riippuvainen sameudesta (esim. hiukkasten aiheuttamasta)?   

Vastaus: Ei suoranaisesti. Suspendoituneet kiintoaineet tai hiukkaset eivät vaikuta taitekertoimeen, koska kyseessä on valikoiva nestemäisen faasin ja liuenneiden kiintoaineiden mittaus. Näin ollen sameus on eri parametri kuin taitekerroin. Jos ajatellaan hyvin pieniä hiukkasia, niin jossain kohtaa menee raja, jossa hiukkasten voidaan katsoa olevan liuenneita ja ne alkavat vaikuttaa taitekertoimeen.

Kysymys: Voiko refraktometria käyttää etanolipitoisuuden mittaukseen plasmasuspensioista?

Vastaus: Periaatteessa kyllä. Kuten kaikki muut ainesosat, myös etanolipitoisuus vaikuttaa taitekertoimeen. Refraktometri ei voi valikoivasti mitata etanolipitoisuuden osuutta plasmasuspensiosta. Sen sijaan etanolipitoisuuden muutokset voidaan havaita taitekertoimesta.
Tarvitsisimme tarkempia tietoja sovelluksestasi. Esimerkiksi mikä on etanolipitoisuuden muutosten mittauksen tarkkuuden tai toistettavuuden tarve? Mitkä ovat lämpötilaolosuhteet? Onko muita muuttuvia ainesosia kuin etanoli? Ota meihin yhteyttä, jotta voimme keskustella asiasta lisää…

Kysymys: Onko mahdollista mitata proteiinipitoisuutta proteiinien ja suodatusapuaineen seoksesta?   

Vastaus: Kyllä, refraktometri pystyy mittaamaan nesteen liuenneiden aineiden kokonaismäärän. Täydellistä vastausta varten meidän olisi kuitenkin keskusteltava tietyistä yksityiskohdista, kuten millaista suodatusapuainetta käytetään. Tämä auttaisi meitä määrittämään mahdollisen vaikutuksen taitekertoimeen ennen ultrasuodatusta sekä permeaatissa ja retentaatissa.

Esitä kysymys saadaksesi lisätietoja siitä, miten taitekerroin voi hyödyttää omaa sovellustasi.  

Lue lisää refraktometreista bioteknologiasovelluksissa. 
 

Sovelluskuvaus: Proteiinipitoisuus ja suodatus

Tästä sovelluskuvauksesta opit, miten käytetään reaaliaikaisia pitoisuusmittauksia Vaisala K-PATENTS® lääkealan refraktometrin avulla.

Sisältö: 

  • Proteiinipitoisuuden ja puskurien reaaliaikainen valvonta tiivistämisen, suolanpoiston tai puskurinvaihdon aikana
  • Oikeiden proteiinipuskuripitoisuuksien varmistaminen
  • Tuotteen saannon maksimointi ja proteiinin puhtauden varmistaminen
  • Proteiinipitoisuuksien säätäminen ultrasuodatuksen jälkeen

Lataa sovelluskuvaus (PDF)

Vaisala K-PATENTS -prosessirefraktometrit lääkevalmistukseen

Taitekerroin lääkealan ja bioteknologian valmistuksessa

Varmista tuotteiden turvallisuus, laatu ja yhdenmukaisuus Vaisalan kestävän mittausteknologian avulla. Reaaliaikainen inline-mittaus on PAT:n edellytys. Lue e-kirjastamme, miten valmistajat voivat valvoa tärkeitä laatuominaisuuksia, estää hylkyjä ja varmistaa tuotteiden korkean laadun ja yhdenmukaisuuden. 

 

Kirjoita kommentti