Liputukset

2002

27.8.2002 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

Capital Group Companies, Inc:n omistusosuus Vaisala Oyj:ssä ylittää viisi (5) prosenttia Vaisalan jäljellä olevasta osakepääomasta. 
...

2017

14.9.2017 klo 19.00
  
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus: Nordea Funds Ltd:n omistus Vaisalasta

Vaisala Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Vaisalan osakkeita koskevan liputusilmoituksen Nordea...

2011

Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet (333 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 12.12.2011. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 23.12.2011 alkaen.

2010

12.11.2010 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9). 

Ilmoituksen mukaan Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:stä on 10.11.2010 kuolinpesän jaon seurauksena alittanut 1/20 (5...

2009

10.11.2009 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

Ilmoituksen mukaan keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia...

2006 Kesäkuu

14.6.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9)

Vuonna 2000 myönnetyillä warrant-sopimuksilla merkittyjen uusien Vaisala A -osakkeiden takia Inkeri Voipion omistusosuus Vaisalassa on...

2006 Helmikuu

27.2.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

Harris Associates L.P.:n omistusosuus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia Vaisala Oyj:n jäljellä olevasta osakepääomasta.

Harris...

2005

4.11.2005, Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).
 
Capital Group Companies, Inc:n omistus Vaisala Oyj:ssä on laskenut alle viiteen (5) prosenttiin yhtiön jäljellä olevasta osakepääomasta...

2004

11.11.2004 Vaisala Oyj sai seuraavan
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 10).

Novametor Oy (Y-tunnus 0307049-3) on tänään 11.11.2004 hankkinut Helsingin pörssien ulkopuolella tapahtuneilla myynneillä 365 000 Vaisala...