Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

08. Marras 2005
Pörssitiedotteet
Vaisala Oyj       Pörssi-ilmoitus   8.11.2005 klo 16.00      1(1)
 
Vaisala Oyj on saanut 4.11.2005 seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.
 
Capital Group Companies Inc:n osuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta on alittanut viisi (5) prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Vaisala Oyj:lle ja Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot:
 
1. Tarkka osuus Vaisalan osakepääomasta ja äänimäärästä
 
Osuus osakepääomasta
Capital Research and Management Company       4,66 %
Capital Guardian Trust Company                0,28 %
Yhteensä                                      4,95 %
 
Osuus äänimäärästä
Capital Research and Management Company       0,99 %
Capital Guardian Trust Company                0,06 %
Yhteensä                                      1,05 %
 
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 1.11.2005
 
The Capital Group Companies, Inc.
 
 
Walt Burkley
Counsel
 
 
 
Lisätietoja:
Tapio Engström
(09) 8949 2215, 0400 716 732
 
 
Vaisala Oyj
 
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi