Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

27. Helmi 2006
Pörssitiedotteet
Vaisala Oyj          Pörssi-ilmoitus 27.2.2006 klo 16.00      1(1)
 
Vaisala Oyj on saanut 27.2.2006 seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.
 
Harris Associates L.P.:n osuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta on alittanut viisi (5) prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Vaisala Oyj:lle ja Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot:
 
1. Tarkka osuus Vaisalan osakepääomasta ja äänimäärästä
 
Osuus osakepääomasta
Harris Associates L.P.                     3,92 %
 
Osuus äänimäärästä
Harris Associates L.P.                     0,86 %
 
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 22.2.2006
 
Harris Associates L.P.
 
 
Sarah E. Grimm
Senior Paralegal
 
 
Lisätietoja:
Tapio Engström       (09) 8949 2215, 0400 716 732
 
  
Vaisala Oyj
 
 
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi