Osakepääoma

Stock exchange office

Vaisala Oyj:n osakepääoma on 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. 

K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. 

​A-sarjan osakkeet muodostavat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.