Osakkeen perustiedot

Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki -arvopaperipörssissä. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 3 641 676 kuuluu sarjaan K ja 32 795 052 kuuluu sarjaan A.​

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin yksi (1) uusi osake (split). Osakeannin täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 12.4.2018. Osakkeet luovutettiin 13.4.2018.